BŰNMEGELŐZÉS

Minden olyan intézkedés és beavatkozás, amelynek célja vagy eredménye a bűnözés mennyiségi csökkentése, az
állampolgárok biztonságérzetének minőségi javítása: a bűnalkalmak csökkentésével, a bűnözést előidéző
okok hatásának mérséklésével, vagy az áldozattá válás megelőzésével.
A bűnmegelőzés, az ifjúság nevelése, a családok, a helyi közösségek erősítése a polgári társadalom legfontosabb
célkitűzései közé tartoznak!

Rendészeti bűnmegelőzés

Az állami és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel és a lakossággal együttműködve végzett olyan rendőri
tevékenység, amely
•a bűncselekmények számának csökkentését,
•az áldozattá válás megelőzését,
•a lakosság szubjektív biztonságérzetének
javítását célozza.

A rendőrség fő bűnmegelőzési
feladatai:


•a közbiztonság érdekében a feladatok végrehajtásában érintettek együttműködésének koordinációja;
•a bűnügyi helyzet állandó figyelemmel kísérése, értékelése és a hatékony beavatkozások kidolgozása, végrehajtása;
•a bűnmegelőzés iskolai oktatásának a fejlesztése, az oktatók képzése és továbbképzése;
•az áldozatok segítése és védelme, az új módszereknek a folyamatos elemzése, és megfelelő válaszreakciók kialakítása és végrehajtása;