POLGÁRŐR BŰNMEGELŐZÉS

1. Helyzetértékelés:

 a települések veszélyeztetettségi jellemzői
 a rendelkezésre álló erőforrások
 várható lehetőségek
 együttműködés

2. Bűnmegelőzési-, közrend- és közbiztonság védelmi
feladatok meghatározása:

együttműködési megállapodásokban vállalt
rendőrségi és önkormányzati igények teljesítése
„TISZTELETET AZ ÉVEKNEK, BIZTONSÁGOT AZ
IDŐSEKNEK”

 aktív, látható, kiszámítható és folyamatos minőségi
polgárőr szolgálatellátás
 koordinált szolgálattervezés
 a közös és önálló, valamint ügyeleti szolgálatok
végrehajtásával a településeken folyamatos
bűnmegelőzési tevékenység,
 jogsértésekre történő hatékony reagálási képesség
 „Közbiztonsági Egyeztető Fórumok” megszervezése
 „társadalmi információs hálózat” működtetése,
párbeszéd
 nyílt és bátor felelősségvállalás
 az etnikai problémák megoldásának segítése
 posták és a postai kézbesítők védelme
 Szomszédok Egymásért Mozgalom szervezése, irányítása

„mobil szolgálatok”, „kihelyezett polgárőr csoportok”
működtetése a polgárőr egyesületekkel nem rendelkező
településeken
a kiemelt eseményekhez (rendezvényekhez) szükséges erő-
eszköz összpontosítás biztosítása
a szolgálatok tervezésénél a polgárőr fizikai és egészségi
állapotának, felkészültségbeli alkalmasságának, munkaköri
leterheltségének, teljesítő képességének figyelembevétele
 „posztos polgárőri szolgálat”
a „bűnmegelőzés legjobb gyakorlatainak” megismertetése
Európai Bűnmegelőzési Hálózat (European Crime Prevention
Network – EUCPN) lehetőségei
Felkészítés, képzés, tájékoztatás
gyermek- és ifjúságvédelem, „Egy iskola – egy polgárőr”
áldozattá válás megelőzése, áldozatvédelem

 központilag koordinált, az együttműködő partnerekkel
térben és időben egyeztetett, célhoz kötött, demonstratív,
nagy létszámú szolgálat ellátása
 országos-, regionális akciók
 kiemelt üdülőkörzetekben a rendőrség koordinációja
alapján, az idegenforgalmi idényben fokozott, regionálisan
összehangolt bűnmegelőzési feladatok (Balaton, Velencei
tó, Dunakanyar, Budapest, Tisza tó)
 speciális koordinációval a gépjármű felderítő tagozat, a vízi
polgárőrök, a lovas polgárőrök egységes feladatellátásának
összehangolása
 idényjellegű bűnalkalmak /fa- és mezőgazdasági termények
lopása/ megelőzése, közreműködés a felderítésében, a
veszélyeztetett területek biztosításában
 hagyományosan jelentkező, kiemelt, országos polgárőr
akciók időszakai
,,300X100 BIZTONSÁG'' Bűnmegelőzési program

JOGSZABÁLYOK
ÉRVÉNYESÍTÉSE!?

ADMINISZTRÁCIÓ!?
BESZÁMOLÓ,
STATISZTIKA??!