Évértékelő és tisztújító közgyűlés volt Apátfalván

2023.03.07

Az Apátfalvi Polgárőr Egyesület 2023.mácius 3.-án tartotta évértékelő közgyűlését a művelődési házban.

Sókiné Kubinyi Éva az egyesület elnöke köszöntötte a közgyűlés részvevőit, és Varga Mihály tiszteletbeli elnököt, majd ezt követően beszámolt a 2022 évben végzet feladatokról. Beszámolójában kiemelte, hogy az egyesület eredményesen tevékenykedett az elmúlt évben, és a határrendészeti feladatokból is kivette a részét. Az egyesület a múlt évben 5037 óra szolgálatot látott el és taglétszáma 3 fővel bővült az elmúlt időszakban. Az elnök asszony kihangsúlyozta, hogy ebben az énben lesz az egyesület 25 éves, amelyet méltóképpen szeretnének megünnepelni.

A közgyűlésen elfogadásra került a 2022.évi munkáról és a 2022.évi pénzügyi helyzetről szóló beszámoló. Ezután következett a vezetőség választás is, elnöknek ismét Sókiné Kubinyi Éva került megválasztásra 5 évre. Vezetőségi tagoknak választották meg: Bálint Norbert, Bíró Sándor, Langó Zsolt és Varga Zoltán polgárőröket.

A közgyűlés egy hangulatos vacsorával zárult. A Vadásztársaság által felajánlott vaddisznó került az asztalra melyet Sóki Mihály polgárőr társunk készített el nagy sikerrel.

Fotó: polgárőrség

Hírszerkesztő: Magyari Béla