Jól teljesítettek a röszkei polgárőrök

2019.01.12

Jó hangulatú, közgyűlést tartott a családtagok jelenlétével és vacsorával a Röszkei Polgárőr Egyesület, az OPSZ Határvédelmi Tagozat tagja, január 11-én, pénteken a Petőfi Sándor Művelődési házban.

A közgyűlés levezető elnöke Fodorné Tóth Edina köszöntötte a megjelenteket és a meghívott vendégeket.

A közgyűlést megtisztelte jelenlétével, Dr. Vigh Orsolya rendőr alezredes asszony a Röszkei Rendőrőrs parancsnoka, Virág János rendőr alezredes Szegedi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályvezetője, Dr. Révész Szabolcs rendőr alezredes a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség vezetője, Borbásné Márki Márta polgármester asszony, Horváth Béla alpolgármester, Batiz István a CSMPSZSZ elnöke, valamint Szemesi Szilveszter CSMPSZSZ titkára, Dávid István a MATASZ Csongrád Megyei elnöke, a rendőrőrs és a határrendészet munkatársai, valamint az együttműködő szervezetek vezetői, képviselői és az önkormányzat tagjai.

Túró István elnök, a 2018. évi írásos beszámolóhoz fűzött szóbeli kiegészítőjében kiemelte, hogy a tagság aktivitását nagyban növelte az a tény, hogy az önkormányzat és a rendőrség is elismeri, segíti munkájukat. A települési önkormányzat anyagilag is támogatja tevékenységüket. Az egyesület terveit kiemelten teljesítette, különösen, mint határ menti település. Az elmúlt évben több mint 8800 órát voltak szolgálatban és 30000 km-t tettek meg szolgálati gépkocsival. 600 órát voltak közös szolgálatban a helyi rendőrőrs rendőreivel, a határrendészettel 410 óra közös szolgálatunk volt és 76 fő határsértő elfogásában működtek közre. Az iskola környékén, a tanévkezdési időszakban, a kegyeleti helyen, vagy a postáskísérés során is kivették részüket. Az elnök említette még, hogy társult tagja lett az egyesület az OPSZ Határvédelmi tagozatának. Kivették részüket a "Tiszteletet az éveknek Biztonságot az időseknek" programból, és a "300X100 Biztonság" a rendőrség és a polgárőrség kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramjából is. Az Országos Polgárőr Szövetség, a 2018-as évben kiemelt feladatként tekintett a Család, a Gyermek- és Ifjúság védelemére. Egyesületük is csatlakozott a programhoz a helyi családsegítő szolgálattal közösen. A létszámbővítés, fiatalítás is a célok között szerepel továbbra is.

Végül szeretném megköszönni azt az áldozatos munkát, tagtársaimnak, amit 2018. évben is eredményesen elvégeztünk. Köszönöm a családok türelmét, amit irántunk tanúsítottak, tette hozzá az elnök.

Áfra Károly gazdasági alelnök a költségvetést, illetve a 2019 évi költségvetési tervet ismertette. Kiemelte, hogy 2018 évben közel 5 millió forinttal gazdálkodtak és a 2019-es évet több mint 2 millió forinttal nyitották. Elmondta még, hogy a meglévő szolgálati gépkocsira közel 600000 ft-ot költöttek és úgy látja, hogy a további üzemeltetése nem gazdaságos. Kérte a megyei polgárőr vezetést, hogy segítsenek egy új szolgálati gépkocsihoz jutni, mert itt a településen nagy szükség lenne rá.

Majd Fodor László ellenőrző bizottság elnöke, az ellenőrző bizottság dicsérő szavait tolmácsolta. Elmondta még, hogy az egyesület takarékos gazdálkodást végzett. Az ellenőrzésük során szabálytalanságot nem tapasztaltak. A kapott pénzügyi támogatások és pályázatok elszámolása is rendben megtörtént.

A Beszámolókat és a költségvetési tervet a közgyűlés egyhangúan elfogadta.

Ezt követően Dr. Víg Orsolya alezredes asszony méltatta a röszkei polgárőr egyesület eredményes tevékenységét, kiemelte, hogy az egyik legeredményesebb egyesület és megköszönte az együttműködést a tagságnak és az egyesület elnökének. Folyamatos a jelzésadás a polgárőrök részéről, amit ezúton megköszön az elnök úrnak (neki Pista bácsi) és a polgárőr egyesület tagjainak. Elmondta még, hogy a Zsaru Kár Gépjármű ellenőrzési rendszerét, ami az egyesületé, közösen és önállóan is használtak az elmúlt évben. A rendszerrel közel 30000 gépjárművet észleltek és a rendszeren ebből 50 találat volt. Körözött járművet nem sikerült találni, de egyéb szabálytalanságot igen, amit a rendőrség szankcionált. Végül egy köszönő oklevelet adott át az egyesület elnökének megköszönve a közösen végzett jó teljesítményt.

Virág János alezredes a Szegedi Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályvezetője hozzászólásában kiemelte, hogy a röszkei polgárőr egyesület eredményes munkát végzet 2010 óta a mai napig. Az a tevékenység és elhívatottság, amit a polgárőrség végez itt a településen, az példaértékű. Megköszönte az egyesület tagságának és az elnökének a végzett közös és önálló szolgálatot, amit a lakosság biztonság érzetének biztosítása érdekében végeztek. Végül az egyesület elnökének ajándéktárgyat adott át, megköszönve az éves munkájukat.

Dr. Révész Szabolcs a határrendészeti kirendeltség vezetője megköszönte az együttműködést, kiemelte, hogy az egyesület sokat segített a határrendészet munkatársainak hosszú évek óta. Az tény, hogy a röszkei egyesület jól tejesít évek óta, hiszen 2018 évben is 76 fő határsértő elfogásában működött közre. Túró István elnöknek és a tagságának, megköszönve a jó munkát, köszönő oklevelet adott át.

Szemesi Szilveszter a megyei polgárőr szövetség titkára pozitívan értékelte a röszkeiek tevékenységét és megköszönte a tagságnak az elvégzett munkáját. Kiemelte, hogy ez a rengeteg közös és önálló elvégzett szolgálati óra jól tükrözi az egyesület kiemelkedő tevékenységét. Elmondta még, hogy a gépkocsi igényüket a megye továbbította az OPSZ elnökének. Ezután az egyesület részére Túró István elnöknek köszönő oklevelet és ajándéktárgyat adott át.

Borbásné Márki Márta polgármester asszony köszöntötte a megjelenteket. A polgárőrség egy nagyon jól működő közösség és nagyon sokat tesz a település érdekében, amit ezúton nagyon szépen köszön a tagságnak és az elnöknek, mondta a polgármester asszony. Elmondta még, hogy település legrangosabb eseményén, a falunapon, a település legrangosabb kitüntetését a díszpolgári címet kapta meg Túró István elnök. Ez a kitüntetés nem csak a személynek szól, hanem az általa vezetett közösségnek is. Hosszú évek óta köztiszteletben álló ember az egyesület elnöke. Végül elmondta még, hogy támogatását ebben az évben is megkapja az egyesület, amire már benyújtotta a pályázatát az önkormányzathoz.
Ez után elismerések átadására került sor, amelyet Borbásné Marki Márta polgármester asszony és Túró István elnök adott át húsz fő polgárőrnek a munkájukat megköszönve.

Ezután családias hangulat vacsora következett egy helyi vállakózó felajánlásával.

Fotó és forrás Magyari Béla