Tisztújító közgyűlés Ópusztaszeren

2020.01.28

A Szeri Polgárőr Egyesület 2020. január 25-én a Rendezvényházban tartotta tisztújító közgyűlését.

Mucsi Antal egyesületi elnök köszöntötte a megjelent vendégeket és polgárőröket.

Vendégek voltak Batiz István, a megyei szövetség elnöke, Makra József polgármester, Dr Farkas László őrnagy, Kistelki Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője, Antal Imre plébános, Bangó Péter elnök, Csengele.

Első napirendi pontként az elnök ismertette a 2020. január 25-én 15:00 órakor megtartott tisztújítás szavazásának eredményeit.

Az egyesület 11 fővel van jelen, ami azt jelenti, hogy határozatképes a közgyűlés, így a szavazás eredménye a következő lett:

Elnök Mucsi Antal 11 igen szavazattal, elnök helyettes Csúri Mihály 10 igen 1 tartózkodás, titkár Mucsi Ibolya 8 igen 3 tartózkodás.

Ellenőrző bizottsági tagok:Borbola Tibor 9 igen 2 tartózkodás, Andula János 10 igen 1 tartózkodás, Kovács Lóránt 8 igen 3 tartózkodás.

Az elnök ezek után ismertette az egyesület 2019 évi beszámolóját, hangsúlyozta, hogy szerencsére nem volt komolyabb bűncselekmény a faluban és a tanyavilágban, ami nagymértékben köszönhető a rendszeres járőrözéseknek.

Alapszabályukból adódóan elsődleges a település közbiztonságának megóvása, erősítése, intézmények, gazdasági egységek, valamint a magántulajdon védelme. A lakosság szolgálatában igyekszenek a vállalt feladatokat elvégezni.

Jó a kapcsolatunk a lakossággal, intézményekkel és más civil szervezetekkel, a község önkormányzatával is.

Együttműködési megállapodásuk van, a Kisteleki Rendőr-kapitánysággal.

A Szeri Polgárőr Egyesület 15 fővel zökkenőmentesen tud működni.

Az elmúlt esztendőben a szolgálat összesen 2387 órát tett ki. Rendezvényeket biztosítottak 378 órában, rendőrséggel való közös járőrözés 92 óra.

Ezek után a 2020-as év terveit ismertette az elnök, majd a vendégek hozzászólásai következtek.

Dr Farkas László őrnagy, bűnügyi osztályvezető

Elmondása szerint nagyon jó az együttműködés a rendőrség és a polgárőrség között. Nagyon örül annak, hogy a Szeri Polgárőrség és a két körzeti megbízott (Szabó Zsolt és Varga József) nagyon jól együtt tud működni.

Makra József polgármester

A polgármester megköszönte a polgárőrök önzetlen munkáját és biztosította őket a támogatásukról. Az önkormányzat maximálisan próbálja segíteni a polgárőrség munkáját, úgy erkölcsi, mint anyagi szinten. Szűkös anyagi lehetőségeihez mérten kiemelten támogatja munkájukat, mivel tudják, hogy az üzemanyag nem olcsó és a járőrözésekre a gépkocsikat tankolni kell.

Batiz István megyei elnök

Elmondta, hogy lehetőségeik szerint támogatják a megye egyesületeit, köztük a Szeri Polgárőr Egyesületet, valamint jó munkájukért elismerő oklevelet, adott át az egyesület vezetőjének.

A rendezvény zárásaként egy ízletes vacsorát fogyaszthattak el a vendégek és a megjelent polgárőrök a családtagjaikkal.

Kép: polgárőrség

Hírszerző: Magyari Béla