A JÁRŐR SZOLGÁLATOT ELLÁTÓ POLGÁRŐR gépjárművek ÉS JÁRMŰVEK egységes külső megjelenésének leírása és követelményei

2014.03.05 05:50
Az Országos Polgárőr Szövetség a 2011. évi CLXV. törvény alapján átalakult köztestületté. A Polgárőrség köztestületi és a törvényi követelményeknek való megfelelés a polgárőrök formaruhájának, a polgárőr járőrszolgálatot ellátó gépjárművek és járművek országosan egységes megjelenését a Polgárőrség imázsát, a lakosság biztonságérzetének javítását tűzte ki célul.
A Polgárőr egyesületek sokszínű és eltérő típusú gépjárművekkel rendelkeznek, amelyeket a társszervek és az önkormányzatok támogatásként adományoztak vagy az egyesületek támogatásból vásárolt szolgálati járművei. A típusok közt megtalálhatóak: Suzuki, Skoda, Renault, Ford, Opel, Lada, Dacia és rengeteg más típus. A sokszínűség és az eltérő típusok nehezítik az egységes arculati megjelenést. Mindezeket figyelembe véve a Polgárőrség felirat a gépjárművek színeihez igazodva a világos színű gépjárműveken sötétkék a sötét színű gépjárműveken fehér színnel jelenik meg.
A Megyei Polgárőr Szövetségeknél, Polgárőr egyesületeknél –Az ország valamennyi polgárőr egyesületénél polgárőr szolgálatot teljesítő polgárőr járőrök egységes új típusú formaruhában és egységes felirattal, design elemekkel ellátott gépjárművekkel és járművekkel kell, hogy a jövőben megjelenjenek.
A jövőben a Polgárőrség kétféle színt vezet be az újonnan beszerzésre kerülő gépjárművek körében:
- Sötétkék
- Fehér
A design elemek így kétféle háttérhez alkalmazható formában jelennek meg, fehér gépjárművön sötétkék betűvel (kék „panton REFLEX BLUE” színkód), sötétkék gépjárművön fehér betűvel a Polgárőrség felirat.
Az arculati elemek elhelyezkedésének összefoglalása:
1.) a gépháztetőn az OPSZ logója kerül elhelyezésre, alatta a Polgárőrség felirat kerül felírásra.
2.) a gépjármű/jármű oldalán a Polgárőrség felirat  kerül felírásra.
3.) a gépjármű/jármű csomagtér ajtaján bal oldalon a megyei szövetség logója kerül elhelyezésre, középen a Polgárőrség felirat.
4.) a gépjármű csomagtér ajtaján jobb oldalon az „Együtt a közbiztonságért” szlogen kerül felírásra, mely a polgárőrség  állampolgárokhoz való közelségét, a közös összefogás szükségességét jelképezi, hiszen a lakóközösség aktív tagjaiból kerülnek ki a polgárőrök.
Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége az egységes megjelenés érdekében kiadja az alábbi szabályzatot a polgárőr gépjárművek és járművek külső megjelenésére.
 
Jogi háttér:
A gépjárművek külső megjelenésénél az alábbi jogszabályokat vettük figyelembe:
 
2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló jogszabály:
17. § (1) A polgárőr egyesület gépjárművén a fényvisszaverődést segítő eszközökön és anyagokon kívül jelzésként kizárólag a „polgárőrség”felirat,a polgárőr egyesület székhelyének megjelölése, az Országos Polgárőr Szövetség és a település címere helyezhető el. A polgárőr szervezet gépjárműve nem lehet valamely rendvédelmi szerv vagy más hatóság gépjárművéhez való hasonlósága miatt megtévesztésre alkalmas.
(2) A polgárőri szolgálat ellátása során a gépjárművön figyelmeztető jelzést adó készülék – jogszabályban meghatározottak szerint – működtethető.
 
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló jogszabály.
A hátsó fényvisszaverő által visszavert fény csak piros lehet.
A hátsó fényvisszaverő háromszög kivételével bármilyen alakú lehet.
 (3) Oldalsó fényvisszaverővel minden járművet fel szabad szerelni. Az oldalsó fényvisszaverő háromszög alakú nem lehet. A jármű hosszának hátsó harmadában elhelyezett oldalsó fényvisszaverő által visszavert fény borostyán-sárga vagy piros, az ennél előbbre elhelyezett fényvisszaverő által visszavert fény csak borostyán sárga lehet.
(4) A fényvisszaverőknek – olyan járműből, amelynek a távolsági fényszórója a fényvisszaverőt megvilágítja – sötétben, tiszta időben legalább 150 méterről észlelhetőnek kell lenniük.
Fényvisszaverőre vonatkozó további műszaki feltételek
71. § (1) Járműre – a kerékpár és a segédmotoros kerékpár kivételével – csak jóváhagyási jellel (amelyet a fényvisszaverő matrica felületén helyeznek el, amely megfelelőségi tanúsítványnak tekinthető) ellátott fényvisszaverőt szabad felhelyezni.
(2) Az első és hátsó fényvisszaverőket – oldalkocsi nélküli motorkerékpáron és a motorkerékpár pótkocsiján a jármű hosszirányú függőleges felezősíkjában,
  • minden más járművön úgy kell elhelyezni, hogy a fényvisszaverők hatásos felületének külső széle a jármű legkülső pontjától 0,40 méternél – a pótkocsi első fényvisszaverője esetében 0,15 méternél – távolabb, a különböző oldalon lévő fényvisszaverők hatásos felületének belső szélei egymáshoz 0,60 méternél – az 1,30 méternél nem szélesebb járművek esetében 0,40 méternél – közelebb ne legyenek.
 (4) A fényvisszaverők hatásos felületének alsó széle az úttest felületéhez 0,35 méternél közelebb, felső széle az úttest felületétől 0,90 méternél távolabb nem lehet. Ha az első és oldalsó fényvisszaverőknél a felső mérethatár szerkezeti okokból nem tartható, akkor az 1,50 méterre növelhető. Ha a mezőgazdasági vontató hátsó fényvisszaverőjénél a felső mérethatár nem tartható, akkor 1,20 méterre növelhető és ezen kívül a fényvisszaverők egymástól mért távolsága 0,30 méterig csökkenthető, de ez utóbbi esetben további 2 db hátsó fényvisszaverőt kell elhelyezni előírásos szélességi méretekkel olyan magasságban, hogy a fényvisszaverők hatásos felületének felső széle az úttest szintjétől legfeljebb 2,10 méter távolságban lehet.
 
(5) A 42. § (3) bekezdésének a rendelkezése értelemszerűen irányadó a fényvisszaverőkre
is.  
A leírás letölthető innen

OPSZ polgárőr autó arculat végleges 20140221.doc (4746752)