A tanyán élő lakosság biztonság érzetére figyelnek

2014.12.09 20:51
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ biztosítja Röszke községben a szociális alapellátásokat. Két tanyagondnok látja el a külterületi lakosokat, akik közül az egyik dolgozó a polgárőr egyesület tagjai is.
Főként a külterületen élő idős, egyedülálló lakosokra figyelnek, segítik napi problémáik megoldását, ebédek kiszállítását.

 Konya Tündét az intézmény vezetőjét kérdeztem, hogyan értékeli a polgárőr egyesülettel az együttműködést?
„A Polgárőr Egyesülettel évek óta szoros kapcsolatban állunk. Kölcsönösen jelezzük egymásnak a külterületi lakosok problémáit, igényeit.
Az Intézmény egyik tanyafelelőse is a Polgárőrség tagja. Az Intézmény dolgozói között is többen tagjai az Egyesületnek.
Röszke községben 60 jelzőkészülék van kihelyezve idős, egyedülálló lakosoknál, amely ügyeleti rendszerében az Intézmény polgárőr munkatársai is részt vesznek.
A tűzifa osztásnál figyelembe vesszük a polgárőrök jelzéseit a rászorulókról.
A Polgárőrség képviselője a családsegítő-gyermekjóléti jelzőrendszer tagjaként részt vesz a havi esetmegbeszéléseken és értékes tapasztalataival, megfigyelésével segíti a problémás esetek, nehéz helyzetben levő családok számára szükséges megoldások megtalálását.
Napi kapcsolatban vagyunk a helyi Polgárőrség parancsnokával.
Kölcsönösen segítjük egymást a nehezebb időjárási helyzetekben, például akkor, amikor a tanyai utak járhatatlanná válnak.
Az évente megrendezésre kerülő Idősek Napja rendezvényen is tevékenyen részt vesznek.
A tanyagondnokok, szociális gondozók jelzéseire azonnali intézkedésekkel válaszolnak.
Valóban nincs olyan segítségnyújtásra irányuló kérésünk, amelyet ne vennének komolyan, és ne kapnánk azonnali segítségnyújtást.
Röszke község minden intézménye szoros kapcsolatban van a helyi Polgárőr szervezettel, nekünk minden évben Ők az „év polgárőrei”.”

1989 október hónapban alakult az egyesület, kezdetben önkormányzati határozattal működöt a szervezet Röszkei önvédelmi Egylet néven. Majd 1994-ben alakult át az egyesülési tőrvény szerint és vette fel a Röszkei Polgárőr Egyesület nevet. A röszkei polgárőr egyesület a tanyagondnoki szolgálattal kezdetek óta, vagyis 1999 óta szorosan együttműködik. A közös együttműködést szerződésben is rögzítették
Túró Istvánnal, az egyesület elnökével beszélgettem a polgárőrség tevékenységéről és a tanyagondnoki szolgálattal való együttműködésről, és következőket mondta el:
„Jelenleg 28 fő egyesületi tagunk van. Van egy Suzuki Ignis  személy gépkocsink, amivel járőr szolgálatokat látunk el. Fő feladatunk a Település közbiztonsága és a vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítása. Ebben nagy segítséget tudunk biztosítani a Rendvédelmi szerveknek, hiszen a nap bármely szakában elérhetők vagyunk.
A szoros  együttműködésnek köszönhető, hogy a településen kirívó esemény nem történt.  Nagyon jók a kapcsolataink a helyi Civil szervezetekkel, az önkormányzattal  aki egyben az Egyesület fő támogatója. Napi kapcsolatban vagyunk mindenkivel beleértve a helyi lakosságot is, aminek meg is van az eredménye, hiszen maximálisan elismernek bennünket. Kiemelkedő munkát végzünk a rendőrséggel, határrendészettel és a tanyagondnoki szolgálattal. Példa erre az elmúlt év Rendőri  közös szolgálatok száma, ami 2500 óra volt. Valószínű, hogy az idei év még ennél is magasabb lesz.
A híradásokból lehet tudni, hogy milyen nagy a migrációs nyomás a térségben, ez szinte folyamatos szolgálatot igényel.
Meg kell említenem a Tanyagondnoki szolgálattal való együtt működésünket ugyanis, dolgoznak itt  polgárőrök is, akik munkájuk mellett, a 60 db kihelyezett  jelző készülékek ügyeletét a nap 24órájában vállalták, és ha riasztás van, akkor kimennek a helyszínre és intézkednek, ha kell mentőt hívnak, vagy rendőrt. Volt olyan eset is amikor életet mentett a jelzőkészülék. Ezek a készülékek nagy biztonságérzetet adnak a külterületen élő időseknek, illetve magányos embereknek.
 Mivel a dolgunk szerteágazó, részt veszünk településünk rendezvényein, mint biztosítók közösen a Rendőrökkel. Együttműködésünk van a Magyar Postával és a nyugdíj kifizetések alkalmával már közel 20 éve, rendszeresen, azaz minden nap kint vagyunk szolgálatba és a tanyán a postai szolgálatot biztosítjuk. Szerencsére rendkívüli esemény nem történt.
Az Orbán Dénes Általános Iskolával is kiemelkedő kapcsolatot tartunk fent, rendezvényeikre mindig kérnek és kapnak segítséget. Tanév kezdéskor jelen vagyunk az iskola környékén és a rendőrökkel biztosítjuk a diákok megérkezését az iskolába, egészen október 15-ig.
Idén a második félévtől bekapcsolódtunk a 250 X 100 Biztonság bűnmegelőzési programban. Fő célként tűztük ki a tanyavilágban élő lakosság biztonság érzetének növelését.”
Horváth Béla alpolgármester urat kérdeztem, hogyan ítéli meg a polgárőrség működését a településen?
„Az önkormányzat kivallónak értékeli a polgárőr egyesület működését. Nagy leterheltséget jelent az egyesület tagjainak, a nagy migrációs áradat kezelése. Minden tiszteletem a polgárőröknek, hogy a szabadidejüket áldozzák Röszke község közbiztonságának megőrzésére és a lakosság közbiztonság érzetének javítására. Ezzel az önkormányzatnak is sokat segítenek. Az idén is támogattuk az egyesületet és a jövőben is támogatni, fogjuk. Én úgy érzékelem, hogy a településen működő civil szervezetekkel is kiváló kapcsolatot ápolnak a polgárőrök”.
 
 
Forrás és kép: Magyari Béla
A cikkhez tertozó képek