2012. évet értékelő jelentés az Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának munkájáról.

2013.04.04 11:18

Tisztelt Közgyűlés!

2012. évet értékelő jelentés az Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának munkájáról.

Beszámoló:

A 2012. Februári Országos Polgárőr Szövetség közgyűlésén elfogadott alapszabályában foglaltak szerint, megválasztásra került, az Országos Etikai Bizottság (megyénként 1 fő), mely alakuló ülését 2012. Március 22-én tartotta meg. Ezen ülésen az Etikai Bizottság tagjai megvitatták, Dr. Korondán Katalin előterjesztését az etikai szabályzattal kapcsolatban. Az ott kialakított etikai szabályzatot, az Etikai Bizottság felterjesztette az Országos Polgárőr Szövetség Elnökségének.  A fenti ülésen jelent volt az Országos Polgárőr Szövetség részéről, Dr. Kökényesi Antal tábornok úr.

Az Országos Polgárőr Szövetség, ezt követően az alábbiak szerint fogadta el, az Országos Polgárőr Szövetség etikai szabályzatát.

Az Etikai Bizottságnak, Cseh István az elnöke, Dr. Barmucz Szilvia pedig az alelnöke.

Az Etikai Bizottságnál előzetes vizsgálatot, az OPSZ elnöke vagy az Etikai Bizottság elnöke kezdeményezhet. Az előzetes vizsgálatot az etikai referens végzi. Ezt követően, az Etikai Bizottság elnöke dönt az eljárás megtagadásáról vagy pedig, a vizsgálat lefolytatására 3 tagú etikai bizottságot jelöl ki. Az Etikai Bizottság eljáró tanácsa tárgyalást tart. A fenti tárgyalásra meg kell idézni az eljárás alá vont személyt, ill. a szükséges tanúkat. A tárgyalást az Etikai Bizottság eljáró tanácsának elnöke vezeti. Az Etikai Bizottság eljáró tanácsa, írásban indokolt tartalommal, határozati javaslatot terjeszt az Etikai Bizottság elé. Ezt követően az Etikai Bizottság, melyet az Etikai Bizottság elnöke akadályoztatása esetén, elnökhelyettes vezet, egyszerű szótöbbséggel dönt, az etikai eljárás formai befejezéséről, majd írásban indokolással értesíti az érdekelteket. A határozatban érintet személy bírósághoz fordulhat.

Az etikai szabályzatnak megfelelően, több esetben ülésezett az Etikai Bizottság. Egy esetben az Etikai Bizottság eljáró tanácsának tagjaként, részt vettem etikai eljárás lefolytatásában.

Az Országos Polgárőr Szövetséghez érkezett negyvennyolc beadvány közül négy darab került panaszként elbírálásra, melyet 2012-ben le is zárt az Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottsága. A bejelentések 43%-a etikai szabálysértés gyanújára, 22%-a bűncselekmény gyanújára, 20%-a szolgálati szabálysértés gyanújára vonatkozott. A bejelentések 12%-a értékelhető rosszindulatú, valótlan bejelentés.

Az OPSZ etikai szabályzata, országossá minősítette az etikai eljárások lefolytatását, így 2012-ben a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség megválasztott Etikai Bizottsága hatáskör hiányában érdemi munkát nem végzett.

2013. március 21-én az Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottsága ülést tartott, melyen Cseh István elnök előterjesztést tett az Etikai Bizottság regionálissá való átalakítására, melyet az Etikai Bizottság elfogadott és előterjeszt 2013. április 06-ai közgyűlésnek. Elfogadás esetén Bács, Békés, Csongrád megye kerül egy regionális egységbe, melynek küldöttje az Etikai Bizottság Bács megyei tagja lesz.

Kérem beszámolóm elfogadását.

Szeged, 2013. április 02.

Tisztelettel:

Szemesi Szilveszter,
Etikai Bizottság tag

Téma: 2012. évet értékelő jelentés az Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának munkájáról.

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása