2014. Április. 6. választásokkal kapcsolatos polgárőr feladatok

2014.03.18 19:52
Magyarország Köztársasági Elnöke Áder János az első választásokat 2014.-évben április 6.-ra tűzte ki, majd ezt követi a többi.
A választásokat minden alkalommal, de különösen az idei választásokra igen parázsválasztásnak jelzik.
A választásban résztvevő pártok már a kampány idején is minden bevetnek a szavazók megnyerésére.
Felhívom a Polgárőr Vezetők és általuk irányított szervezetek tagságának figyelmét, hogy a pártatlanságunk megőrzése érdekében még a kampányolást is kerüljék el.
Nem szerencsés eben az időszakban bármilyen politikai irányzatban részt venni, ha valaki mégis úgy határozott, hogy részt kíván venni akkor azt, jelentse be a szervezetének vezetőjénél és kérje tagságának felfüggesztését a választásokban való részvételéig.
Amennyiben Polgárőr bár mely párt színeiben és támogatásával a választásokon jelöltként indul, úgy tagságát szintén szüneteltetni kell.
A választás kapcsán polgárőr feladatok és kötelmek, melyre nagyon fontos figyelni.
Az elmúlt választások tapasztalatai alapján vegyük fel az Önkormányzatok jegyzőjével a kapcsolatot, mint a helyi Önkormányzati törvényességet felügyelő jogi személyével.
Mivel nem elhanyagolható kérdés az esetleges urna őrzés a választás előtti estén.
Erre a feladatra tapasztalt több éves szolgálati tapasztalattal bíró polgárőrt jelöljünk ki, akinek e tevékenységben jártassága van.
Ajánljuk fel segítségünket, és erre a napra a szavazás teljes időtartamára biztosítsuk a közterületi szolgálatot, ha szükséges váltásos rendszerben.
A szolgálati gépkocsiban a szavazás ideje alatt nem szállíthatunk szolgálaton kívüli polgárőrt vagy más személyt a választásra kijelöl helyszínére.
A járőrözés visszatérő legyen a szavazó helységek környékére, de ott sem lehet demonstratív a szolgálat ellátás.
A szavazó helyiségben az ott lévő bizottság elnökének engedélyével illetve felkérésére is csak rendőri jelenlétben léphetnek a szolgálatban lévő Polgárőrök.
Ez alól kivétel képez az életmentés és a közbiztonságra különösen veszélyt jelentő cselekmények.
A szolgálatban lévő Polgárőrök állampolgári kötelezettségüknek eleget tudnak tenni szavazati jogukkal, élhetnek akkor, ha szolgálati felszerelésüktől megválva léphetnek csak be a szavazó helyiségbe szavazni, ezt követően újra felszerelve /forma ruha, láthatósági mellény / folytassák szolgálatukat.                 
Az Önkormányzat jegyzőjétől kapott utasításokat, feladatokat ezen a napot igyekezzünk maradéktalanul teljesíteni, figyelemmel a pártsemlegességünkre.
A feladatok teljesítésével nem léphetjük túl a Polgárőrségről szóló törvényben leírtakat sem.
A feladatok végrehajtása során vegyük figyelembe a helyi sajátosságokat és lehetőségeinket.
Ajánljuk fel a közös Rendőr – Polgárőr szolgálatok szervezését a Rendőrkapitányságoknak,
Rendőr-Örsöknek és a Körzeti Megbízottaknak, melynek során csökkenhet a polgárőr felelősség terhelése.
Minden egyes polgárőrtől felelősségteljes fegyelmezett szolgálat ellátást vár el az Országos Polgárőr Szövetség valamint a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezete Szövetségének Vezetése, nem utolsó sorban saját szervezetünk is.
 
 
                                                                                        Vas Tibor
                                                                                  Szakmai alelnök