250x100 „ Biztonság” bűnmegelőzési program a Baks és Balástya polgárőrségnél

2014.10.16 18:02
Folytatódik az eredményes polgárőr program, melyet továbbra is aktívan segít a Kisteleki Rendőrkapitányság

Az elmúlt két évtizedben teljesített polgárőr szolgálatok, egyesületi-, szövetségi tapasztalatok - összhangban a kriminológiai tudományos kutatások eredményeivel - megerősítették, hogy a bűnözés összetett társadalmi jelenség, amely ellen hatékonyan küzdeni csak minden egyes állampolgár és a helyi közösség közreműködésével lehet - Ezen alapokra épül a Polgárőrség „250x100 Biztonság" elnevezésű programja, amely Kistelek Járásban Balástyát és Baksot érinti.
A környezeti illetve a társadalmi bűnmegelőzés nemzetközi és magyarországi „jó gyakorlatait" figyelembe véve, a Belügyminisztérium, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és más együttműködési partnerek - kiemelten a rendőrség és az önkormányzatok - kérései, iránymutatásai alapján az Országos Polgárőr Szövetség rendszeresen meghirdet és eredményesen végrehajt bűnmegelőzési programokat.
A szakmai értékelések, fórumokon elhangzott vélemények alapján megállapítható, a védekezési hatékonyságot döntő mértékben befolyásolták, hogy a bűnesetek megelőzését, a biztonságérzet fokozását célzó cselekvési tervek, programok menyire voltak összhangban az adott település, városrész helyi sajátosságaival, a bűnözést elősegítő helyzetek pontos (részletes) feltárásával, a megelőzésre rendelkezésre álló és bevonható erők-, anyagi források mennyiségével, minőségével valamint az együttműködési készségekkel.
A komplex biztonság megteremtése és fenntartása, az állampolgárok életminőségének, közérzetének, hangulatának javítása az általános intézkedéseken túl megköveteli, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk a település, a környezet helyi adottságaira és ezek alapján határozzuk meg a közbiztonságot érintő intézkedéseket, és alkalmazott bűnmegelőzési módszereket.
Az eredményes hagyományos programokat folytatva („Kistelepülések biztonsága"; Tiszteletet az éveknek - biztonságot az időseknek"; Egy iskola - egy polgárőr"; SZEM: TESZEM...) a belügyminiszter úr kiemelt támogatása mellett és együttműködve a rendőrséggel és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal az OPSZ elnöksége kezdeményezte megyénként öt település illetve településrész erősítő, differenciált, a szubszidiaritás elvét alkalmazó, polgárőr mintaprogram meghirdetését 2013-2014. évekre. Az elért sikerek tapasztalatai alapján további 150 település csatlakozását kezdeményezték a polgárőrség kiemelt bűnmegelőzési programjához 2014-2015. évekre.
A program célja a lakosság biztonságérzetét hangsúlyozottan figyelembe vevő, az átlagtól eltérő közbiztonsági kihívásokkal rendelkező településeken, településrészeken megvalósítható illetve megvalósítandó középtávú polgárőr cselekvési célok, illetve prioritások kijelölése, a végrehajtás módjainak meghatározása, kiemelt támogatása és a fejlesztés folyamatos biztosításával hozzájárulni az életminőséget javító közbiztonság fenntartásához.
Az OPSZ, a megyei szövetségek és egyesületek hatékony közösségformáló, közbiztonságot fenntartó, biztonságérzetet javító programjainak gyakorlati eredményeivel igyekeznek hozzájárulni az egyenlőtlenségek felszámolásához, a társadalomban elfogadott normák, viselkedési szabályok megismertetéséhez és elfogadtatásához, valamint a polgárőrség népszerűsítéséhez, elismertségének fokozásához.
A program elemeinek hatékony megvalósítását továbbra is aktívan segíti a Kisteleki Rendőrkapitányság.  A 2014. évi közös gondolkodás és egymás segítésének jegyében a kapitányság javaslatára a 100x100 program keretei között a Baksi Egyesület már egy szolgálati gépkocsit kapott.
Az új 250x100 polgárőr program munkamegbeszélésére a Kisteleki Rendőrkapitányságon Dékány Péter és Tóth Vilmos egyesületi elnök Urak részvételével került sor. 
Forrás: Sándor Attila
Feltette Magyari Béla