250x100 Biztonság” nyitó értekezlet Röszkén

2014.12.06 19:24
Batiz István, a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Zélity László r. ezredes, Szeged Megyei Jogú Város rendőrkapitánya, Túró István, a Röszkei Polgárőr Egyesület elnöke és Pőcze Levente a megyei szövetség elnökhelyettese adott tájékoztatót a program megyei és települési hatásairól, a meghívottak részére.

 A Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség és a Röszkei Polgárőr Egyesület rendezte meg a „250x100 Biztonság” mintaprogram tájékoztató értekezletét 2014. december 5-én Röszkén.
A rendezvényen részt vettek továbbá a 10 érintett település polgármesterei, a polgárőr egyesületek elnökei, a megyei Rendőr-főkapitányság képviseletében Horváth Zoltán és a rendőrkapitányságok képviselői.
A bűnmegelőzési mintaprogramban Csongrád megye három városa és hét községe vesz részt, így Szeged-Kiskundorozsma, Hódmezővásárhely, Mórahalom, Ásotthalom, Balástya, Baks, Röszke, Csanytelek, Királyhegyes és Zákányszék.
A rendezvényt Batiz István elnök és Horváth Béla a Röszke község alpolgármestere nyitotta meg és köszöntötte a megjelenteket.
 Batiz úr elmondta, hogy a polgárőrség a projekt fő célkitűzéseivel azonosulva aktívan szerepet vállal az érintett települések közbiztonságának javításában. Az országos program célja a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét hangsúlyozottan figyelembe vevő, az átlagtól eltérő közbiztonsági kihívásokkal rendelkező településeken megvalósítható középtávú polgárőr cselekvési célok, illetve prioritások kijelölése, a végrehajtás módjainak meghatározása, kiemelt támogatása és a fejlesztés folyamatos biztosításával hozzájárulni az életminőséget javító közbiztonság fenntartásához. A megyei szövetség elnöke kiemelte, hogy a megyei polgárőr szervezeteknek szorosan együtt kell működnie a rendőrséggel, a rendészeti szervekkel, határrendészettel, egyben működésüket ki kell terjeszteni és hatékonyabbá kell tenni. A napi gyakorlati munka részévé kell tenni a program biztonsági-, bűnmegelőzési tevékenységének összehangolását. A megye déli határszakaszán nagy a migrációs áradat, amely során az érintett polgárőr egyesületek főtevékenységét zömmel ez a feladat teszi ki. Az egyesületeknek nagy az üzemanyag költsége. A költségek enyhítésére az OPSZ elnökétől igényelt egyesületenként 200000 ft-ot érő üzemanyag kártyát.
Ezután a minta programban résztvevő polgárőr egyesületek vezetői adtak számot tevékenységükről.
Pőcze Levente az ásotthalmi polgárőr egyesület elnökeként beszédében többek között kihangsúlyozta, hogy ezt a programot végre kell és lehet hajtani. A feladatok végrehajtását számon fogják az egyesületeken kérni és egyben motiválják az érintett polgárőröket az abban történő aktív közreműködésre, annak céljából, hogy a településeken a lakosság közbiztonságérzete javuljon és csökkenjen a bűnesetek száma. Elmondta még , hogy határ menti településként a polgárőrök szabadidejük terhére szinte éjjel nappal kint vannak a területen. Eddig átlagban egy főre eső szolgálati óra november 30-ig 330 óra, amely messze meghaladja a megyei átlagot. Nagy a migrációs áradat, nem győzik feltartoztatni őket a rendőrség megérkezéséig. Mint mondta a rendőrséggel napi kapcsolatban vannak.
 Ezután Túró István a röszkei polgárőr egyesület elnöke adott tájékoztatót az egyesület tevékenységéről. Kiemelte, hogy a migrációs áradat miatt nagy az egyesület leterheltsége. Szinte éjjel nappal mennek, amikor a rendőrök kérik segítségüket. Elmondta még, hogy a település önkormányzatával jó a kapcsolat, ez idáig támogatták az egyesületet és véleménye szerint a jövőben is fogják. A tanyagondnoki szolgálattal szorosan együttműködnek, a kihelyezett segélyhívó készüléket állandón figyelik és ha segélyhívás van arra rögtön reagálnak.
 
Kovácsné Vadászi Erika a mórahalmi elnök hozzászólásában kihangsúlyozta az egyesületük célja a lakosság közbiztonság érzetének javítása és a migrációs áradat feltartóztatása a rendőrség megérkezéséig. Elmondta még, hogy pályázaton nyertek személygépkocsit. Megalakult a lovas tagozatuk, amely eredményes a külterületi szolgálatban.
Tímár Lajos a dorozsmai polgárőr egyesület nevében szolt, megemlítette, hogy a tanyagondnoki szolgálattal együttműködnek. A SZEM mozgalom náluk jól működik és ennek köszönhetően csökkent a bűnesetek száma. A kiskertesekre nagy figyelmet fordítanak. A szolgálatuk zömét nappali időszakban végzik a lakosság kérésének megfelelően. A dorozsmai polgárőrök szociális tevékenységet is végeznek, melynek keretén belül kiemelt figyelmet fordítanak a szegény sorban élő lakosságra. Elmondta még, hogy ő egyben a polgárőrök érdekeit is képviseli, véleménye szerint a polgárőrök társadalmi munkaként sokat vállalnak magukra, különösen a migrációs feladattal kapcsolatosan. Véleménye szerint a migrációs feladatban részt vállaló polgárőröket a minisztériumnak sokkal jobban el kellene ismerni.
A többi polgárőrvezető elmondta az egyesületüknél folyó tevékenységet, kihangsúlyozták, hogy céljuk a lakosság közbiztonság érzetének javítása és a bűnesetek megelőzése és a rendőrséggel szoros együttműködés. A postai együttműködést is fontosnak tartják.
Újvári László Balástya polgármestere hozzászólásában elmondta, hogy nagyon fontos az önkormányzat és a polgárőrség közötti jó viszony. A polgárőrség nagyon sokat tud segíteni az önkormányzatnak a lakosság közbiztonsági érzetének javításán. Elmondta még, hogy Balástya a második legnagyobb tanyás területtel rendelkező település. Közel 2000-en élnek tanyákon, sok az időskorú és mély szegénységben élő ember. Itt is van a polgárőrségnek feladata, ilyen például a jelzőrendszerek kezelése, figyelése. A tanyavilágban élő emberekkel a személyes kapcsolat kiépítése. Fontosnak tartja a más civil szervezetekkel a jó viszony kialakítását a polgárőrség részéről és a szolgálat ellátás során az emberibb viszony és a komfort érzet kialakítását.
Kónya Tünde a Szeged Kistérségi Szociális Központ Intézmény vezetője hozzászólásában kihangsúlyozta a polgárőrséggel szoros kapcsolatot alakítottak ki, erre nagy szükség van a jelző rendszerek figyelése területén is. Szinte nem tudnak olyat kérni a polgárőröktől, amibe ne segítenének. Ezt az értekezletet is kihasználva, szeretné megköszöni a polgárőrök önzetlen segítségét.
Az értekezlet zárásaként Zélity László r. ezredes úr megköszönte a polgárőröknek a munkát, amellyel a rendőrség munkáját segítették. A rendőrség együttműködőnek tartja a polgárőrséget. Hiszen a számok is azt bizonyítják, hogy szeged és térségében jelentősen csökkent a bűnesetek száma a polgárőrök munkájának köszönhetően. Az ismerté vált bűncselekmények száma még sohasem volt ilyen alacsony, mióta ebben a beosztásban van. A kapitány úr hozzászólásában kiemelte, hogy az utóbbi hónapokban számos lakossági fórumon vett részt és a közbiztonsággal kapcsolatosan kérdés nem merült fel. Számára ez azt jelenti, hogy a lakosság biztonság érzete megfelelő. A belügyminisztérium a lakosság részére küldött a közbiztonság érzettel kapcsolatban egy kérdőívet és a lakosság visszajelzése alapján a megyék sorában a megyei rendőr-főkapitányság első lett. Ez azt mutatja, hogy Csongrád megye egy élhető biztonságos hely.
Az értekezlet jó hangulatban telt el. Elmondhatjuk, hogy egy jól szervezett, eredményeket összegző, előremutató értekezleten vettünk részt.
Forrás és kép: Magyari Béla
Cikkhez tartozó képek