3000 óra szolgálat a lakosság biztonság érzetének javításában

2016.05.24 06:55

A Csanyteleki Polgárőr Egyesület május 21 – én tartotta évértékelő közgyűlését a spotcsarnokban.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Koncz József a Csongrád Városi Rendőrkapitányság vezetője, Györgyi Balázs a helyi rendőrőrs megbízott vezetője, Magyari Béla a CSMPSZ tiszteletbeli elnöke, Szabó B Imre a Csongrád Városi Tűzoltóság parancsnoka, Mucsi István a helyi önkormányzat képviselője és a szomszédos települések polgárőr vezetői, valamint a körzeti megbízott.

 

A szokásos formaiságok után Nagy Sándor elnök számot adott az elmúlt évben végzett tevékenységről. Kiemelte, hogy az alapfeladatokon túl közreműködnek a kármegelőzésben, a katasztrófa védelmi tevékenységben. Elmondta még, hogy a pályázaton nyertek egy új szolgálati gépkocsit, aminek nagyon örülnek. A másik járművüket szeretnék visszaadni az OPSZ – nek, mivel a két jármű fenntartása igen költséges. Az elmúlt évben közel 3000 órát voltak szolgálatban. Két fő polgárőr kerékpáros járőr szolgálatot lát el a településen. Együtt működtek a rendőrséggel, az önkormányzattal és intézményeivel, a katasztrófa védelemmel,  a helyi postával, a szomszédos települések polgárőr egyesületeivel és a lakossággal. Elmondta még, hogy 22 fő ifjú polgárőr segíti tevékenységüket.

Dr. Koncz József hozzászólásában kérte a polgárőröket, hogy továbbra is segítsék a rendőrség tevékenységét a település biztonsága érdekében, mivel a migrációs helyzet fokozódása miatt kevesebb a rendőri jelenlét. Javasolta a polgárőröknek, hogy készüljenek fel több önálló szolgálatra és ehhez megad a rendőrség minden szakmai segítséget. Sajnos a térfigyelő kamera rendszer nem old meg minden problémát, ehhez kell élő erő is. Végül megköszönte az elmúlt évben nyújtott segítségét a polgárőröknek és az ifjú polgárőröknek.

Mucsi István megköszönte az önkormányzat nevében azt a munkát, amelyet a polgárőrök végeztek az elmúlt évben. Az önkormányzat az idén is támogatja a polgárőrséget a lehetőségekhez mérten. Kiemelte,hogy a polgárőrök munkájára az idén is számít az önkormányzat.

Oklevél elismerésben részesült 15 fő

A körgyűlés a vállalkozok felajánlásának köszönhetően egy közös vacsorával zárult.

Forrás és kép: Magyari Béla