6000 óra közszolgálatban a város közbiztonságáért

2017.03.19 18:13

A mindszenti Polgárőr Egyesület megtartotta évértékelő közgyűlését a polgármesteri hivatal tanácstermében március 18 - án és köszöntötték az új polgárőröket is.

Bereczki Lajos elnök köszöntötte a tagságot és a meghívott vendégeket és az új polgárőröket. A Közgyűlést megtisztelte jelenlétével Zsótér Károly polgármester, Batiz István a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke,  dr. Harkai István rendőr alezredes, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság vezetője, Jónás Imre rendőr alezredes a Mindszenti Rendőrs vezetője, Szula Ferenc Hódmezővásárhely Járási koordinátor, Bihari Ferenc  Szegvári polgárőr egyesület elnöke és Magyari Béla CSMPSZ tiszteletbeli elnöke.

Elsőként a beszámoló következett, amit Lantosné Kovács Veronika titkár terjesztett a közgyűlés elé. Az egyesület titkára részletesen beszámolt a 2016. évi tevékenységükről, elért eredményeikről. Megvitatták a 2016-os év feladatait, megtörtént a pénzügyi és gazdasági beszámoló, és a 2017-es tervekről is szó esett. Fontos volt számukra a tanya és mezőgazdasági területeken a szolgálat ellátása. A SZEM mozgalom szervezése is fontos feladatuk volt. A polgárőr egyesület polgárőrei köz-és külterületi járőrszolgálata 5220 órában, rendőrökkel közösen 108 órában, a lovas járőrszolgálat pedig 824 órában volt jelen az utcákon. Összesen több mint 6000 órát töltöttek szolgálatban.  A két gépjármű összesen 12.324 km-t tett meg a 2016-os évben.  A településen 42 polgárőr végzi munkáját, viszont többen közülük már idősebbek, így 30 fő az, akiket bármikor szolgálatra lehet kérni mondta el a titkár.

Beszámolójában kiemelte, hogy az önkormányzattal, a rendőrséggel és a lakossággal nagyon jó a kapcsolatuk. A közösségi szolgálat kapcsán együttműködési szerződésük van az iskolákkal, hogy a fiatalok megismerjék a polgárőr szolgálatot.  Nagyon fontos volt a tanév kezdetén, az iskola környékén a közös szolgálat ellátása, valamint a városi rendezvények biztosítása. A kegyeleti ünnepkor a temető és környékén töltött szolgálatok, amit a lakosság is megköszönt. Részt vettek  Fábiánsebestyénen a lovas napok és Hódmezővásárhelyen az úszóbajnokság biztosítási feladataiban is.  Majd ezt követte a pénzügyi beszámoló, a 2017 évi költségvetési terv és a Felügyelő Bizottsági beszámolója.

Elfogadták a 2016. évi elnöki, gazdálkodási, valamint a Felügyelő Bizottsági beszámolókat és megszavazták 2017. évi költségvetési és feladat tervezetet.

Zsótér Károly polgármester hozzászólásában elmondta, nagyra tartja a polgárőrök önzetlen feladat vállalását, amivel hozzájárulnak a város lakosságának szubjektív biztonságérzetének javításához. A város közbiztonsága nagyon jó, ez köszönhető a rendőrségnek és polgárőrsének is.  A város ma már nem tudja nélkülözni a polgárőrség munkáját. Külön kiemelte, a város rendezvényeinek biztosítási feladatait a polgárőrség látja el a rendőrséggel közösen. Úgy látja, hogy egy jól szervezet polgárőrség dolgozik, immár több mint 25 éve a lakosság érdekében és a lakosság nevében megköszönte a munkájukat.

Dr Harkai István rendőrkapitányság vezetője is elismerően szólt az egyesület tevékenységéről, az együtt működést kiválóra értékelte. Megköszönte a polgárőrök önkéntes munkavégzését és elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja a közös szolgálatok ellátását a rendőrséggel. A hozzászólásában kiemelte, hogy azok az emberek, akik a család mellett, ingyen és bér mentve szolgálnak egy közösséget, minden féleképpen példaértékűek, és követendőek. A kapcsolatukat szorosabbra nehezen lehetne fűzni, hiszen nagyon jól tudnak összedolgozni. Azzal a polgárőr állománnyal, ami jelenleg ott működik, rugalmasan és gördülékenyen tudnak megoldani minden feladatot.

 Batiz István megyei elnök  hozzászólásában kiemelte, nagyon őrül annak, hogy az egyesület kiemelten jól működik. Mindszent az a város ahol a polgárőrség évtizedek óta nagyon jól működik. Véleménye szerint a polgárőr egyesület a város lakosságának megbecsülését élvezi. Példaértékű az a kapcsolati rendszer, melyet az egyesület kiépített a társszervekkel és a település lakóival a közbiztonság érdekében. Végezetül megköszönte a polgárőrök 2016. évben végzett munkáját, sok sikert kívánt a 2017. évi feladatok megoldásához.

 Ezután az egyesület részére egy elismerő oklevél került átadásra, majd 25 éves Szolgálatért Emléklapot kapott, Ménesi István úr, Mihály István úr, Mihály Máté János úr és Pintér János úr, 10 éves Szolgálatér Emléklapot kapott Varga István úr, amit a megyei elnök adott át.

Bereczki Lajos, a Mindszenti Polgárőr Egyesület elnöke az egyesület négy újonc polgárőrt is köszöntött, akiket oklevelet és serleget is adományozott.

Ezt követően jótékonysági polgárőrbál került megrendezésre a közeli Birka Csárdában.

Fotó és forrás: Magyari Béla

A fotógaléria megtekinthető a képre kattintással