Alapszabály (opsz, csmpsz) és szabályzatok

2016.02.05 16:44
Opsz_alapszabaly_2016.pdf (489,6 kB)
Az OPSZ Szervezeti és Működési Szabályzata 2017
csmpszsz_alapszabály_2016_elfogadott_egységes.pdf (417,5 kB)
2013. 01.25. elfogadott CSMPSZ Szervezési Működési Szabályzat.doc (337 kB)
Polgárőr Szolgálati Szabályzat 2016..pdf
Az OPSZ Kitüntetési és jutalmazási szabályzata
Az OPSZ Pénzkezelési Szabályzata
Az OPSZ Számviteli Politikája
Az OPSZ_Etikai Szabályzata
Az OPSZ Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata
Az OPSZ Felügyelő Bizottságának Ügyrendje
Az OPSZ Ügyviteli Szabályzata
A polgárőrség kommunikációs Szabályzata
A polgárőrség gépjármű üzemeltetési szabályzata
A JÁRŐR SZOLGÁLATOT ELLÁTÓ POLGÁRŐR gépjárművek ÉS JÁRMŰVEK egységes külső megjelenésének leirása és követelményei 2014.pdf (5713536)
Megyei Kataszrófa elháritási intézkedési terve okt.7. (1).doc (862 kB)
penzkezelesi_szabalyzat_minta.doc (29,5 kB)
szamvitelipolitika_minta-1.doc (59,5 kB)
Minta_alapszabály_helyi_polgárőr_egyesületek részére.docx (59208) (új Ptk.és a módosított polgárőr tv. alapján 2017 03. 15 határidős módosítás)