Az elmúlt évet értékelték a Szeri polgárőrök

2018.03.31 19:29

Évértékelő közgyűlést tartott Ópusztaszeren a Szeri Polgárőr Egyesület

 - a rend fenntartói tizenegy éve teljesítenek szolgálatot a településen és segítenek a szomszédos falvakban is, éjjel-nappal

Évértékelő közgyűlést tartott Ópusztaszeren a 2006-ban alakult Szeri Polgárőr Egyesület. A jó hangulatú esten a szakmai kérdések mellett jutott idő egy kis beszélgetésre, egy finom vacsorára és arra, hogy a Szeri Polgárőr Egyesület előtt álló feladatokat megbeszéljék. Az est Mucsi Antalnak, az egyesület többszörösen kitüntetett elnökének köszöntőjével kezdődött. Mucsi köszöntötte Batiz Istvánt, a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnökét, Szabó Zsolt rendőr alezredest, a Kisteleki Rendőrkapitányság vezetőjét, Makra Józsefet, Ópusztaszer polgármesterét és a meghívott vendégeket. Ezek után a tavalyi évről, eredményekről, változásokról számolt be az elnök. Mucsi Antal elmondta, a Szeri Polgárőr Egyesületnek 14 polgárőr a tagja, ezzel a létszámmal zökkenőmentesen működnek.

Az elmúlt évben is arra törekedtek, hogy az Ópusztaszer területén élők és az idelátogatók biztonságban érezzék magukat.

Célul tűzték ki, hogy a rájuk bízott feladatokat minden körülmények között szakszerűen, törvényesen és humánusan hajtsák végre. A lakosság szubjektív biztonságérzetének fokozását, a közterületek rendjének fenntartását, a jogsértések visszaszorítását, a rendelkezésükre álló eszközökkel kívánják elérni.

Az egyesület feladatait így foglalta össze az elnök, idézzük:

  1. „Legfontosabb a polgárőrség szervezeti és működési egységének a megőrzése

Tovább kell erősíteni a kapcsolatot a legfontosabb partnerekkel, az önkormányzattal, a rendőrséggel és a Megyei Polgárőr Szövetséggel.

  1. Célorientáltan és hatékonyan felhasználni a pénzügyi támogatásokat
  2. Törekszünk a szakirányú képzéseken való részvételre, a minőségi polgárőrség megteremtésére
  3. Folytatjuk szerepvállalásunkat a gyermek és ifjúságvédelem, a kábítószer fogyasztás visszaszorítása, a közlekedésbiztonság, a balesetek megelőzése területén is
  4. A lakossági bizalom további erősítése érdekében növeljük szerepvállalásunkat a bűnmegelőzési propagandamunkában. Az állampolgárokkal meg kell ismertetnünk a leggyakoribb veszélyhelyzeteket. A helyi emberek szubjektív biztonságérzetének javítása, az utazó bűnözők távoltartása.”

A minden napokban előttük álló feladatokról ezt mondta:

„Minden évben csatlakozunk, a Te Szedd mozgalomhoz, környezetünk tisztábbá tétele érdekében.

Ezen túlmenően is sok eseményen képviseltettük magunkat, melyek közül kiemelnék néhányat:

Részt vettünk több szomszédos településen rendezett eseményen, amelyek nagyon sikeresek voltak.

Helyben is több rendezvényen jelen voltunk.

2017-ben itt rendezték meg a fél-maratoni futást, a rendezvényt a kisteleki polgárőrökkel közösen biztosítottuk.

Mindenszentekkor vigyáztuk a temető rendjét, a pakoló gépjárműveket, segítettünk a parkolásban, útba igazítottuk, akinek erre volt szüksége.

A karácsonyi szentmise alatt vigyáztunk a parkoló gépkocsikra.

Egyesületünk a vállalt feladatokat a legjobb tudása és a rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételeinek maximális kihasználásával igyekszik teljesíteni.

Továbbra is jól működik a lakossági hírlánc.

2017-ben eléggé szélsőséges időjárásunk volt, ami miatt több kidőlt fa is veszélyeztette az elektromos vezetéket. Sok esetben kellett értesítenünk az áramszolgáltatót vezeték szakadásról, vagy kidőlt fákról, melyek veszélyeztették az áramszolgáltatást. Mivel mi helyismerettel rendelkezünk, segédkeztünk oltani, és minél hamarabb megközelíteni a szakadt, vagy problémás vezeték vonalat.

Négy személy nálunk teljesítette az ötven órás közösségi szolgálatot, példamutatóan. Köszönet nekik.”

A Szervezet életéről ezt tudtuk meg Mucsi Antaltól:

„Az Országos Polgárőr Szövetség és a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége irányából érkező feladatok, illetve az adminisztrációs terhek növekedése jelentős többletfeladatot rótt az egyesületre, különös tekintettel az elnökre.

Az egyesület ügyeinek lebonyolításában, nagy segítséget nyújt Erdélyi Julianna, aki lelkiismeretesen, és kiválóan végzi munkáját. Ezúton szeretném neki megköszönni és megdicsérni.

Szintén dicséret illeti Csúri Mihály elnökhelyettest, aki könyvelő, gazdasági szakember, szakmai alelnök. Munkájáért tiszteletdíjat nem kér.”

Azt is megtudtuk, hogy az egyesület jó kapcsolatot ápol a Rendőrséggel, az Önkormányzattal, a Megyei Polgárőr Szövetséggel, társszervekkel, és a civil szervezetekkel. Az is elhangzott, miszerint kiemelt figyelmet fordítanak az újonnan felvett tagok felkészítésére, képzésére és vizsgáztatására.

Ezek után Mucsi Antal elnök felkérte Batiz Istvánt, a CsMPSzSz elnökét, egészítse ki az elhangzottakat. Batiz István elmondta: az ópusztaszeri polgárőrök munkája dicséretre méltó és példaértékű. Az elnök hozzátette: az országban több – ilyen hatékonyan működő – polgárőr egyesületre lenne szükség. Kiemelte Mucsi Antal elnök közösség kovácsoló munkáját is. Ez után Szabó Zsolt, Kistelek rendőrkapitánya beszélt. Megerősítette a már elhangzottakat, és ő is kiemelte: a rendőrök és a polgárőrök közötti munkakapcsolat kiváló, mindig számíthatnak egymásra. Makra József, Ópusztaszer első embere, polgármestere további támogatásáról biztosította a Szeri Polgárőr Egyesület tagjait, mint mondta: szükség van a munkájukra, így a jövőben is minden eszközzel segíti őket a település vezetősége.

A 2018-as esztendő feladatairól Mucsi Antal a következőket mondta:

„Egyesületünk célkitűzései nem változtak. Fontos számunkra a prevenció. Kérek minden polgárőrt, hogy legyen segítőkész, és ha kell határozott. Nagyon fontos az első benyomás. Ezért polgárőreink formaruhában teljesítenek szolgálatot. Én mindig azt kérem tőlük: legyenek felkészültek,, példamutatóak.

Köszönetet mondok minden polgárőrnek és a munkájukat elfogadó, támogató családtagjaiknak is.

Köszönettel tartozom minden támogatónak, segítőnek, vagyis a következőknek:

Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége

Ópusztaszer Község Önkormányzata

Makra József polgármester úr

K&H Bank Kistelek

Szabados István vállalkozó

Sebők László vállalkozó

Trombitás Imre vállalkozó

Papp János képviselő

Nagy Gábor képviselő

Nagy Zsolt vállalkozó

Czékus Gábor vállalkozó

Magony Antal vállalkozó

Bozsó István vállalkozó

Az est hivatalos része ezzel lezárult, és következett a vacsora. Fehér asztal mellett folyt ez után a beszélgetés a Szeri Polgárőr Egyesület éves közgyűlésén, Ópusztaszeren.

Írás és kép: Andódy Olga

Forrás: Magyari Béla