Az OPSZ '',,100X100 BIZTONSÁG''- A POLGÁRŐRSÉG KIEMELT BŰNMEGELŐZÉSI MINTAPROGRAMOT INDÍT

2013.02.14 19:38
'',,100X100 BIZTONSÁG''- A POLGÁRŐRSÉG KIEMELT BŰNMEGELŐZÉSI MINTAPROGRAMOT INDÍT

Magyarország 100 településén a közbiztonság erősítésére

és a lakosság biztonságérzetének javítására

(2013-2014)

 

Az elmúlt két évtizedben teljesített polgárőr szolgálatok, egyesületi-, szövetségi tapasztalatok – összhangban a kriminológiai tudományos kutatások eredményeivel – megerősítették, hogy a bűnözés összetett társadalmi jelenség, amely ellen hatékonyan küzdeni csak minden egyes állampolgár és a helyi közösség közreműködésével lehet.

A környezeti (szituatív) illetve a közösségi (társadalmi) bűnmegelőzés nemzetközi és magyarországi „jó gyakorlatait” figyelembe véve, a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia, a Belügyminisztérium, és más együttműködési partnereink – kiemelten a rendőrség és az önkormányzatok – kérései, iránymutatásai alapján az OPSZ rendszeresen meghirdetett és eredményesen végrehajt bűnmegelőzési programokat.

A szakmai értékelések, fórumokon elhangzott vélemények alapján megállapítható, hogy a védekezés hatékonyságot döntő mértékben befolyásolták, hogy a bűnesetek megelőzését, a biztonságérzet fokozását célzó cselekvési tervek /programok/ menyire voltak összhangban az adott település, városrész helyi sajátosságaival, a bűnözést elősegítő helyzetek pontos (részletes) feltárásával, a megelőzésre rendelkezésre álló és bevonható erők-, anyagi források mennyiségével, minőségével valamint az együttműködési készségekkel.

A komplex biztonság megteremtése és fenntartása, az állampolgárok életminőségének, közérzetének, hangulatának javítása az általános intézkedéseken túl megköveteli, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk a település, a környezet helyi adottságaira és ezek alapján határozzuk meg a közbiztonságot érintő intézkedéseket, és alkalmazott bűnmegelőzési módszereket.

Az eredményes hagyományos programok („Kistelepülések biztonsága”; Tiszteletet az éveknek – biztonságot az időseknek”; Egy iskola – egy polgárőr”; SZEM…) továbbfolytatása mellett, belügyminiszter úr kiemelt támogatása mellett és együttműködve a rendőrséggel, az OPSZ elnöksége kezdeményezi megyénként öt település (településrész), Budapesten három kerület (kerületrész) közbiztonságát erősítő, differenciált, a szubszidiaritás elvét alkalmazó, polgárőr mintaprogram meghirdetését 2013-2014 évekre.

 

Indul a 100x100 biztonság!

Indul a 100x100 Biztonság!Indul a 100x100 biztonság, a polgárőrség kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramja.
 
A bűnözés összetett társadalmi jelenség, amely ellen hatékonyan küzdeni csak minden állampolgár és a helyi közösség közreműködésével lehet. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia, a Belügyminisztérium és más együttműködési partnereink – kiemelten a rendőrség és az önkormányzatok – kérései, iránymutatásai alapján az Országos Polgárőr Szövetség rendszeresen meghirdetett és eredményesen végrehajtott bűnmegelőzési programokat pl.:„Kistelepülések biztonsága”; Tiszteletet az éveknek – biztonságot az időseknek”; Egy iskola – egy polgárőr”; Szomszédok Egymásért Mozgalom. A „100x100 biztonság” célja a lakosság biztonságérzetét hangsúlyozottan figyelembe vevő, az átlagtól eltérő közbiztonsági kihívásokkal rendelkező településeken megvalósítandó középtávú polgárőr cselekvési célok, illetve prioritások kijelölése, a végrehajtás módjainak meghatározása, kiemelt támogatása és a fejlesztés folyamatos biztosításával hozzájárulni az életminőséget javító közbiztonság fenntartásához.
 
Ennek a programnak lesz a nyitó rendezvénye 2013. március 23-án, szombaton az országos Rendőr-főkapitányság auditóriumában, ahol rádiónk is ott lesz és terveink szerint élőben közvetítjük azt.
Figyelje weboldalunkat 2013. március 23-án 10:30-tól, és kövesse velünk együtt a történéseket!  https://radiop.hu

forrás: OPSZ, Rádió P

Feltette Magyari Béla

 

Téma: Az OPSZ '',,100X100 BIZTONSÁG''- A POLGÁRŐRSÉG KIEMELT BŰNMEGELŐZÉSI MINTAPROGRAMOT INDÍT

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása