Az Országgyűlés június 10-én módosította a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvényt

2013.06.25 21:47
Az Országgyűlés június 10-én módosította a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvényt, melynek egyik legfontosabb változása, hogy az Országos Polgárőr Szövetségnek 2013. december 31-ig kell kiadni az új polgárőr igazolványokat. Ezen felül bekerültek a törvénybe a lovas polgárőrökre vonatkozó szabályozások is.
A Június 10-én elfogadott 2013. évi XCIV. törvény többek közt több ponton módosította polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvényt is. A törvénymódosítás az igazolványcserék határidején kívül a lovaspolgárőrök szolgálatának feltételeit igyekszik megteremteni, így rendelkezik a polgárőri kiegészítő tevékenységek bővüléséről is, miszerint:
„3. § (2) A polgárőr egyesület az (1) bekezdésben foglalt polgárőri tevékenységen túlmenően kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet
a) a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában, aminek keretében az erdő lovaglás elől el nem zárt területén lovas járőrszolgálatot is elláthat 
h) a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységben,
i) a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában…”
A törvény módosította az alaptevékenységek ellátásának feltételeit, kiegészítve azt a következőkkel:
„(3a) A polgárőr egyesület működési területe a lovas járőrszolgálat ellátása tekintetében - a (3) bekezdésben meghatározott területen túl - a polgárőrség székhelyeként megjelölt településsel, fővárosi kerülettel közvetlenül határos erdőterület lovas járőrszolgálat elől el nem zárt területére is kiterjed.
A törvénymódosítás bővítette az együttműködő felek számát, így módosult a Polgárőr Törvény 6. paragrafusa a következők szerint:
„6. § (1) A polgárőr szervezet tevékenysége során együttműködik az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel, a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, továbbá együttműködhet az egyéb rendvédelmi szervekkel, az önkormányzati tűzoltóságokkal és az önkéntes tűzoltó egyesületekkel, az állami és önkormányzati szervekkel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervével, a közlekedési hatósággal, a környezet- és természetvédelmi szervekkel, a mezei és természetvédelmi őrszolgálatokkal, az erdészeti szakszemélyzettel, a hivatásos vadászokkal, a lovas járőrszolgálattal érintett erdőterület tulajdonosával, kezelőjével, illetve ezek képviselőjével, valamint a közforgalmú vasúti személyszállítási szolgáltatást végző vállalkozással. Az együttműködés tartalmát a felek írásbeli együttműködési megállapodásban rögzíthetik.”
A polgárőr szolgálatellátás feltételei is bővültek, mely alapján a 10. paragrafus kiegészült egy újabb bekezdéssel, amely a következőképp szól:
„(4) Erdőterületen történő lovas járőrszolgálatot csak az Országos Polgárőr Szövetség szervezésében lefolytatott oktatást eredményesen elvégző polgárőr láthat el.”
Ezeken felül a polgárőr szolgálatellátás szabályai is változtak:
„14. § (2) A polgárőr az egyesülete működési területén kívül is elláthatja tevékenységét, ha
c) a polgárőr egyesületet, vagy a területi szövetséget a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság felkéri a megye (főváros) közigazgatási területén való tevékenységellátásra,
d) a polgárőr egyesület az érintett önkormányzattal írásban erre irányuló együttműködési megállapodást kötött,…”
„15. § (4) A polgárőri szolgálat ellátása során a polgárőr köteles magánál tartani polgárőr igazolványát. Ha a polgárőr közterületen vagy közforgalmú személyszállítási eszközön lát el polgárőri szolgálatot, illetve az erdő területén lovas járőrszolgálatot teljesít, ennek tartama alatt polgárőri igazolványát köteles a formaruhán jól látható helyen, az egyedi azonosítót tartalmazó oldalával kifelé fordítva, kitűzve viselni.”
A legfontosabb módosítás viszont a polgárőr igazolványok cserehatáridejének módosítása, amely a törvényben a következőképp szól:
"30. § (4) Az Országos Polgárőr Szövetség az e törvény szerint működő polgárőr egyesületek tagjainak a polgárőr igazolványokat 2013. december 31-éig köteles kiadni. Az új polgárőr igazolványok kiadásáig az e törvény hatálybalépését megelőzően, az Országos Polgárőr Szövetség által kiadott polgárőr igazolványok tovább használhatók."
Mint az cikkünk elején ismertetésre került, a június végi határidőre nem sikerült volna lecserélni az összes polgárőr igazolványt.
„Az okmányirodákon keresztül kell az igazolványokat igényelni. Ez egy kicsit hosszadalmas, ez egy kicsit bonyolult. Az okmányirodák nagyon sok helyen távol vannak a kisebb településektől, oda utazni kell. Meg kell szervezni, hogy ott csoportosan fogadják a polgárőr egyesületek tagjait. Nyilvánvaló, hogy ez is nehezíti a polgárőr igazolványok kiadását”- mondta dr. Túrós András. Az OPSZ elnöke rádiónknak elmondta, hogy az igazolvány kiadásával egy új minőségi rostán esik át a polgárőrség és év végére látható majd, hogy ténylegesen mennyi is az országos civil szerveződés létszáma. Dr. Túrós András véleménye szerint év végére ötvenöt-hatvanezer igazolvány kerül majd kiadásra, és ez lesz egy olyan markáns, stabil létszám, amelyre a magyarországi települések bizton számíthatnak.

Forrás Rádió P