Az Országgyűlés megemlékezése a Polgárőrség Napjáról

2018.07.02 07:13

A Magyar Országgyűlés 2011-ben fogadta el a Polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvényt, amiben június 27-ét nyilvánította a polgárőri szolgálat országos napjává. Ezen a napon dr. Kövér László, az Országgyűlés alelnöke tiszteletét és köszönetét fejezte ki a polgárőrök előtt, akik – ahogy az a Házelnök, Parlamentben elmondott beszédében is elhangzott - az év minden napján megbecsülést érdemelnek.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke az alábbi beszédet mondta június 27-én a Magyar Parlamentben:
Tisztelt Országgyűlés, Tisztelt Képviselőtársaim! A mai napon, június 27-én a magyar nemzet évszázadok óta Szent László királyunkra emlékezik. Szent László király, akinek szigorú törvényei nagyban hozzájárultak az ország közrendjének és közbiztonságának megszilárdulásához, az országba betörő nomád csapatok felett aratott győzelmei nyomán már herceg korában kiérdemelte az „ország oltalmazója” címet. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény éppen ezért ezt a napot, június 27-ét, Szent László napját nyilvánította a polgárőri szolgálat országos napjává is. 

A közbiztonság és a közrend megteremtése, valamint annak fenntartása az állam alapvető joga és kötelessége, ám ezt a feladatot csak akkor lehet jól teljesíteni, ha a társadalomban él az önvédelmi készség és képesség. A környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára az Országgyűlés 2011-ben ezért biztosított törvényi szinten is lehetőséget arra, hogy a polgárőrség intézményes keretei között erősítsék a magyar társadalom önvédelmét. 
Rendvédelmi és katonai szerveink kiemelkedő munkájának elismerése kapcsán már többször, méltán elhangzott itt, az Országház falai között, hogy az állam szabadságon és demokrácián alapuló rendjének védelme, a polgárok mindennapi biztonságának szolgálata a legnemesebb hivatások közé tartozik. Ezen elismerő szavak polgárőreinket különösképpen megilletik, akik kimagasló és példamutató társadalmi felelősségtudatuk által vezérelve mindezt a munkát mintegy második hivatásként, önkéntes alapon, ellentételezés nélkül végzik. 
A migránsválsággal terhelt mai világunkban vannak úgynevezett civilek, akik külső érdekcsoportok megrendelésére pénzért hajlandóak veszélyeztetni hazánk rendjét és érdekeit, miközben a polgárőreink belső késztetésből és meggyőződésből, fizetség nélkül védik Magyarország rendjét és biztonságát.

Az utóbbi években a rendőreink és honvédeink oldalán a polgárőreink is kivették a részüket az illegális migráció elleni küzdelemből. Közterületeinken és külterületeinken végzett mindennapi bűnmegelőzési munkájuk mellett ott láthatjuk őket a katasztrófahelyzetekben, valamint a különféle gyermek- és családvédelmi, környezet- és egészségvédelmi vagy éppen közlekedésbiztonsági programok élén is.
A közösségéért és környezete védelméért személyesen is tenni akaró polgárőreink száma mára már meghaladja a 63 ezer főt, akik a több mint 2 ezer polgárőr-egyesületben teljesítik szolgálatukat. Az Országos Polgárőr Szövetség kimutatása szerint polgárőreink évenként több mint 9 millió órát vannak szolgálatban, ami egy főre vetítve átlagosan 150 óra önkéntes szolgálatot jelent. 
Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Polgárőreink a rendszerváltozást követő több mint két és fél évtizedben töretlen elhivatottságukkal és egyre felkészültebb állományukkal kivívták rendvédelmi szerveink, önkormányzataink és mindenekelőtt állampolgáraink bizalmát és elismerését. A polgárőrség napjainkra a haza védelmének egyik fontos társadalmi alapintézményévé vált.
A mai napon az Országgyűlés tiszteletét és köszönetét fejezi ki a polgárőrök előtt, akik szolgálatukért az év minden napján megbecsülést érdemelnek.

Forrás: Országos Polgárőr Szövetség

Feltette: Magyari Béla