Batiz István elnök Újévi Köszöntője

2014.12.30 18:02
Tisztelt Polgárőrök!
A 2014. év ismét mozgalmas volt. A polgárőr egyesületeknek újabb kihívásokkal kellett szembenézni, s ezekre minden esetben megtörtént a kellő mértékű reagálás.  Ugyanakkor, a már előző évben megkezdett feladatok eredményes továbbfolytatása is szerepelt célkitűzéseink között, kiemelt prioritással kezelve a külterületek biztonsága program gyakorlati megvalósulását.
Valamennyi polgárőr a rendelkezésre álló lehetőségeinek maximális mértékű kihasználásával eleget tett az önként vállalt társadalmi elkötelezettségének. A beküldött statisztikai adatok egyértelműen alátámasztják, hogy a megye polgárőr társadalma alapvetően megfelelt a Belügyminiszter úr által felkért „Egy kicsit többet, egy kicsit jobban” elvárásoknak. Az óraszámok és az intézkedésszámok emelkedést tükröznek.
Példaértékű, hogy az államhatár mellett található települések polgárőrei – az „általános” feladatokon túlmenően - emberfeletti erőfeszítéseket tettek és tesznek most is a migráció – lakosság számára megnyugtató módon történő - kezelése érdekében.
Tisztelt Polgárőr Társak!
Kérem, engedjék meg, hogy ezen a fórumon keresztül is megköszönjem Önöknek a 2014. évben, lakosság szolgálatában végzett kiemelkedő tevékenységüket, nemes tettüket! Tették mindezt önzetlenül az embertársaik biztonság érzetének növelése érdekében!
Újév alkalmából minden polgárőrnek a jövőben jó erőt és egyészséget, boldog családi hátteret, sikerekben gazdag Új Évet, további munkájukhoz pedig elhivatottságot kívánok!
Szeged, 2014. 12.  30. 
                                                                           
Kiemelkedő tisztelettel:        
 
  Batiz István
     Elnök