Beszámoló a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége Jogi-etikai Bizottságának 2011. – 2012. évi tevékenységéről

2013.03.27 05:24

 

 

Beszámoló

a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége

Jogi-etikai Bizottságának 2011. – 2012. évi tevékenységéről


A Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének 2011. évi küldöttközgyűlés utáni időszakban, két bejelentés érkezett, amely során eljárás, illetve vizsgálat egy esetben sem indult, illetve egy esetben kaptunk egy névtelen bejelentést egy polgárőr szervezetben folyó visszaélésről, amely vizsgálata során kiderült, hogy a levélben felsorolt sérelmek személyes jellegűek, a levélíró sértettségéről szólnak, s az ügy nem etikai vétség. Arról nem is szólva, hogy sem feladó, sem aláírás nem volt a levélen.

 
A Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége Elnöksége felkérésére, a Jogi-etikai Bizottság vizsgálta a Dóci Polgárőr Egyesület ügyét, illetve az egyesület vezetőjével kapcsolatban bejelentett panaszt.

 

A vizsgálat során, – a megyei szövetség által biztosított írásos dokumentumokból kiindulva – meghallgatva a település polgármesterét, valamint a helyszínen szerzett tapasztalatok alapján kiderült, hogy a polgárőr vezető sajátosan értelmezi a polgárőr törvényt, illetve az etikai kódexben leírtakat. Ebből adódott a félreértések sorozata, illetve a negatív irányba tendáló kapcsolat a helyi rendőri szervekkel.

 

A Dócon működő polgárőrök tevékenységét vizsgálva megállapítható volt, hogy járőrözés, ha nem is minden esetben, szervezett formában – sok esetben, a rendőrökkel közösen – azért folyamatosan és rendszeresen került végrehajtásra. A polgárőr vezető politikai tevékenysége miatti félreértések és jogos ellenérzések miatt megromlott úgy a rendőri szervekkel, mint a helyi önkormányzattal az együttműködés.

 

A vizsgálat során meghallgattam az egyesület vezetőjét, s a helyben szerzett tapasztaltakkal kapcsolatban a vizsgálatom folyamán, arra az eredményre jutottam, hogy a polgárőr vezetőnek van min javítania, de olyan vétség, ami jogi-etikai fegyelmi felelősségre vonást igényelne, nem történt, s ennek megfelelően, – egyeztetve a megyei szövetség elnökével – nem tartottam szükségesnek, fegyelmi eljárás lefolytatását.

 

2011. évi küldöttközgyűlés utáni időszakban történt esetről összességében elmondható, hogy nem szokványos esetről volt szó, és ez az ügy is arra hívja fel a figyelmünket, hogy van mit tennünk a polgárőreink fegyelmi – etikai helyzetének javítását illetően.

 

A Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége irányításával működő területi egyesületek polgárőreinek etikai - fegyelmi helyzetét a jövőben, minden létező eszközzel javítani kell.

Elsősorban a polgárőrök helyes irányban történő befolyásolására kell törekedni. A jó szándék és a szakmaiság mellett szükség van az Országos Polgárőr Szövetség által ajánlott és a megyei szövetség által kidolgozott polgárőr etikai kódexsz-ben megfogalmazott előírások szélesebb körben történő ismertetésére is.

 

A polgárőr etikai helyzet javítása érdekében szükség van a jövőben, a szakmai továbbképzések során, a polgárőrök morális nevelésére, erkölcsi normáik fejlesztésére, egyfajta etikai, vagy viselkedéskultúra-oktatás formájában, amelyre vonatkozólag, van már példa a rendvédelmi szerveknél kialakított gyakorlatban.

 

A szervezeti élet valamennyi mozzanatát, a polgárőr szolgálatot teljesítők minden cselekedetét lehetetlen csupán jogi, szervezeti, vagy hatalmi eszközökkel szabályozni. A szervezeti élet, a megfelelő szolgálatellátás alakulásában nagy szerepe van a résztvevők magatartásának, a kialakult szokásoknak, az általánosan elfogadott és kialakult gyakorlatnak és a szereplő személyek magatartásának is. A sikeres polgárőri tevékenység során elkerülhetetlen, a résztvevők egymás iránti bizalma, melyet az erkölcsi normák követése garantál.

 

Az állampolgári erkölcsbe, tisztességbe ütköző magatartás akkor is elítélendő, bírálatra és orvoslásra érdemes, ha azt a jogszabályok nem tiltják. Ezért, a polgárőrök szolgálata során megnyilvánuló magatartási normák önkéntes és következetes betartása biztosítja, hogy a polgárőr mozgalom egészének társadalmi megítélése kedvező legyen.

 

Szeged, 2012. április 02.

 

 

 

                                                                              / Dávid István /

                                                                  a Jogi-etikai Bizottság elnöke