Beszámoló közgyűlés a Domaszéki Polgárőr Egyesületnél

2015.03.29 14:45
A Domaszéki Polgárőr Egyesület 2015. március 27. napján tartotta közgyűlését, amelyen Pap Istvánné elnök beszámolt az egyesület 2014. évi tevékenységéről. A közgyűlést jelenlétével tisztelte meg Kispéter Géza, Domaszék Község polgármestere, Batiz István, a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke, Magyari Béla, a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének tiszteletbeli elnöke, valamint Varga Pál körzeti megbízott is.
Pap Istvánné elnök beszámolójában elmondta, hogy az egyesületnek 21 tagja van, 2014-ben 4 fő lépett ki az egyesületből, míg 3 fő kérte tagfelvételét. Az egyesület 2014-ben tiszteletbeli taggá választotta Száraz Ferdinándot. A közgyűlés döntése alapján az elnökhelyettesi poszton Vass Istvánt dr. Tatár Zoltán váltotta.
Az elnök asszony beszámolója szerint a domaszéki polgárőrök az év során biztosították az önkormányzat és a helyi intézmények rendezvényeit (pl. ballagás, falunap, böllérnap). Nemzeti ünnepeken az egyesület képviselői részt vettek az önkormányzat által szervezett rendezvényeken, koszorúzásokon, valamint azok biztosításából is kivették részüket. A helyi választási iroda felkérésére az egyesület tagjai segédkeztek a 2014-ben megtartott választások lebonyolításában is. A szeptemberi iskolakezdéskor a polgárőrök felügyeltek az iskolába érkező gyermekek biztonságára az iskola előtti közterületen. Halottak napja körül az egyesület tagjai fokozottan felügyelték a helyi temetőt is.
Polgárőreink egyebek mellett feladatot vállaltak egy kiégett tanya őrzésében, valamint eltűnt személy felkutatásában is. Részt vettünk más polgárőr egyesületekkel, valamint a rendőrséggel közösen szervezett akciókban is (pl. Zsaru-CAR akció). Az év végén a domaszéki polgárőrök is tartóztattak fel illegális migránsokat, akiket átadtak a rendőrségnek. Polgárőreink az egyházi rendezvények idején (pl. karácsonyi mise alatt) fokozott járőrszolgálattal ügyeltek a község biztonságára. Több alkalommal vonultunk ki az önkormányzati intézményeknél bekötött riasztók jelzésére is.
Az év során az egyesület két tagja részt vett az Országos Polgárőr Szövetség által szervezett ifjúsági polgárőr táborban. Három tagunk részt vett a megyei szövetség által szervezett szakmai továbbképzésen. Delegációnk megjelent a Tiszaszigeten megrendezett megyei polgárőr napon.
A beszámolóból kiderült az is, hogy a Domaszéki Polgárőr Egyesület karitatív tevékenységet is folytatott: 2014-ben is gyűjtöttünk ruhaadományokat, amelyeket rászoruló családokhoz juttattunk el.
Az egyesületnek 2014-ben 822.000,- Ft bevétele volt, amelyből 400.000,- Ft volt a helyi önkormányzat által nyújtott támogatás, 280.000,- Ft volt a megyei szövetségtől kapott támogatás, 34.000,- Ft-ot kaptunk a Magyar Postától, míg 30.000,- Ft támogatást magánszemélytől. Az Egyesület kiadása 2014-ben 1.232.000,- Ft volt, amely összegből a legnagyobb részt az üzemanyag, valamint a szolgálat ellátásához szükséges formaruhák vásárlása tette ki. A bevétel és a kiadás közötti különbözetet az előző évről maradt tartalékból finanszíroztuk.
Pap Istvánné elnök beszámolóját követően dr. Tatár Zoltán elnökhelyettes ismertette az egyesület közhasznú tevékenységéről szóló jelentést. Az elnökhelyettes elmondta, hogy az egyesület közhasznú jogállását törölte a Szegedi Törvényszék, mivel a közhasznú jogállásra vonatkozó, 2014-ben hatályba lépett szigorúbb törvényi előírásoknak az egyesület már nem felel meg. Ez azonban az egyesület munkáját, gazdálkodását érdemben nem befolyásolja. Így például továbbra is van arra lehetőség, hogy a személyi jövedelemadó 1 %-át az egyesület javára felajánlják az adózók.
Az elnökhelyettes kiemelte azt is, hogy sem az egyesület vezetői, sem tagjai a munkájukért juttatást nem kaptak, tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül végzik.
Az egyesület céljai között továbbra is szerepel a fiatalok bevonása a helyi közösségi munkába. Az Országgyűlés előtt fekszik a Polgárőr Törvény módosítására vonatkozó indítvány, amely egyrészt erősíteni fogja a megyei polgárőr szövetségek szerepét, másrészt bevezeti a törvénybe az ifjú polgárőr státuszt. A törvényjavaslat elfogadása esetén biztosított lehetne a polgárőrök utánpótlása, hiszen a 14-18 év közötti korosztályban van erre érdeklődés, több helyi fiatal is szeretne csatlakozni a polgárőrséghez.
A Domaszéki Polgárőr Egyesület Közgyűlése az egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.
Batiz István, a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke felszólalásában megköszönte az egyesület és a polgárőrök 2014. évi önkéntes, minden fizetség nélkül végzett munkáját. Felhívta a tagok figyelmét a fiatalok bevonásának fontosságára. Tájékoztatta a tagokat arról is, hogy a megyei szövetségtől a pénzügyi támogatás várhatóan április végén, május elején megérkezik. A támogatás pontos összegének meghatározása még folyamatban van. A megyei szövetség elnöke virággal köszönte meg Pap Istvánné elnök asszony egész éves munkáját, valamint az egyesületnek átadta a megyei szövetség köszönő oklevelét.
 
 
Kispéter Géza, Domaszék Község Önkormányzatának polgármestere az önkormányzat nevében megköszönte a polgárőrök egész éves munkáját. Elmondta azt is, hogy az önkormányzat megpróbálja az eddigi mértékben támogatni az egyesületet, valamint a lehetőségeihez képest egyéb, apróbb módokon is segítséget nyújt a munkájához, például számítógép, internet, kerékpár biztosításával. Megköszönte a tagok által nyújtott eddigi támogatást, valamint kérte ugyanezt a jövőre nézve is.
Varga Pál körzeti megbízott megköszönte az egyesület tagjainak segítségét, amit a napi munkájához nyújtottak. Megköszönte, hogy vannak Domaszéken polgárőrök, valamint kifejezte azon reményét, hogy a jövőben még többen lesznek.
Pap Istvánné a 2015. évi terveket ismertetve elmondta, hogy az egyesület szeretne részt venni a hamarosan kiírásra kerülő pályázaton terepjáró gépkocsi beszerzése érdekében. A jelenleg használt Suzuki Swift gépkocsi ugyanis belvizes időben nem alkalmas a tanyavilágban való járőrözésre. Kérte, hogy az önkormányzat támogassa a pályázat benyújtását. Ehhez a szükséges előkészületek megtörténtek, a pályázat várhatóan április közepén fog megjelenni.
Kispéter Géza polgármester ígéretet tett arra, hogy megvizsgálja ennek lehetőségét, amelyről a pontos pénzügyi számok ismeretében tud majd dönteni az önkormányzat.
A közgyűlés döntött Kéri Imre polgárőr társunk tiszteletbeli tagként való nyilvántartásba vételéről, aki kérte, hogy őt – korára tekintettel – mentsék fel a további polgárőr szolgálat alól. A közgyűlés – az egyesület számára nyújtott támogatását megköszönve – tiszteletbeli taggá választotta Börcsök Lajost is, így a tiszteletbeli tagjaink száma háromra emelkedett.
A közgyűlés után a jelen levők jó hangulatú vacsorán vettek részt. A bográcsban főtt birkapörkölt alapanyagát Száraz Ferdinánd ajánlotta fel, míg az elkészítését Börcsök Lajos vállalta magára. Köszönjük a segítségüket!
Forrás és kép:Dr.Tatár Zoltán elnökhelyettes
Fetette: Magyari Béla