Beszámoló közgyűlés a Hódmezővásárhelyi polgárőrségnél

2015.03.01 08:36
A hódmezővásárhelyi polgárőr egyesület 02.28-án szombaton tartotta meg az évértékelő, beszámoló és feladat meghatározó közgyűlését a kertvárosi olvasókör termében.

Szula Ferenc az egyesület elnöke köszöntötte a megjelent vendégeket és polgárőröket. Vendégek voltak, Dr. Kószó Péter alpolgármester, Dr. Rádi Norbert r. alezredes a Rendőrkapitányság vezetője, Szabó Zsolt r. százados közrendvédelmi osztályvezető és Batiz István a Megyei Polgárőr Szövetség elnöke.
Szula Ferenc elnök beszámolt az éves tevékenységről, beszámolójában kiemelte, hogy a polgárőrség fő feladata volt a lakosság biztonságérzetének javítása és a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, NAV- val való együttműködés. Kiemelte, hogy a működő képességüket megőrizték és tudtak folyamatosan járőrözni a város lakossága érdekében. Az elmúlt évben fokozatosan jelen voltak a külterületen. Elmondta még, hogy kiemelt figyelmet fordítottak a közterületi járőrözés mellett, az idegenforgalmi, külterületi-tanyai, katasztrófavédelmi, mezőgazdasági, iskolai, temetői járőrözésre és a tájvédelmi körzetben környezetvédelmi szolgálara. Hetente átlagosan 4-5 nappali és hétvégi szolgálatot látnak el az önkormányzat és a rendőrség felkérésének megfelelően. Ezen kívül a városi rendezvényeken is jelen vannak. A Mártélyi üdülő területen szerveznek hétvégén nappali és éjjeli szolgálatot. A rendőrséggel kiváló kapcsolatot ápolnak, jó az együttműködés, minden szolgálat a rendőrségtől indul a feladatok egyeztetésével. A technikai és anyagi háttér biztosítva volt az év folyamán a feladat ellátásához. A négy lakóövezetben összesen 5318 óra szolgálatot láttak el és a két szolgálati kocsival 14742 km tettek meg. A gazdasági beszámolóból kitűnt, hogy a 2014 évben mint egy1,8 millió ft-tal gazdálkodtak. Ezután a 2015 évi munkatervet és a költségvetés tervezetét hagyta jóvá a közgyűlés. Végül az elnök megköszönte a polgárőröknek és családtagjaiknak az önzetlen önként vállalt társadalmi munkát, amelyet a lakosság biztonság érzetének javítása érdekében tettek.
Dr. Kószó Péter alpolgármester úr háláját és köszönetét fejezte ki az önkormányzat nevében azért a tevékenységért, amelyet végeznek a polgárőrök. Véleménye szerint nagyon fontos önkéntes tevékenységet végeznek, segítik a rendőrség munkáját, a város munkáját valamint a közterület felügyelet munkáját is. A polgárőrök a közterületi jelenlétükkel adnak egyfajta biztonságérzetet a lakosságnak. Az önkormányzat a jövőben is támogatja a polgárőrséget anyagilag és a működéshez, segítséget nyújt.
Dr. Rádi Norbert kapitány úr megköszönte a polgárőrök segítség nyújtását a rendőrség részére. Elmondta, hogy az elmúlt évben csökkent a bűnesetek száma, a statisztikai adatok is folyamatos javulást mutatnak, amely a polgárőrség tevékenységének is köszönhető. Természetesen a lehetőségéhez mérten támogatni fogja a polgárőrséget ezután is. A jövőben is számit az együttműködésükre. Az elnök úrnak köszöni a segítséget, hogy személyesen is tetten ért egy bűnelkövetőt és a rendőrség kiérkezéséig visszatartotta. A tanyás területen való közreműködésért is köszönetét fejezi ki a polgárőrségnek. A további munkájukhoz sok sikert kívánt.
Batiz István elnök úr megköszönte az önkormányzat támogatását, amelyet a polgárőr egyesületnek nyújtott. Kéri az alpolgármester urat, hogy a Lázár miniszter úrnál járjon közre a cégautó adó ügyében a polgárőrség érdekében. A Hódmezővásárhelyi egyesület tagja lett a 250 x 100 bűnmegelőzési programnak. A program végrehajtásának köszönhetően valamelyest nő a lakosság biztonság érzete. Természetesen a polgárőrség részére ez a feladat, többlet munkát jelent, de kiemelt támogatást is jelent a polgárőrség számára, mint pénzügyileg, mint eszköz ellátás terén. Az elnök úr elmondta még, hogy megyénkben a kiemelt bűnmegelőzési programban 10 egyesület vesz részt. Megköszönte az egyesület elmúlt évi munkáját és sok sikert kívánt a további munkájukhoz.
Ezután Szula Ferenc elnök úr emléklapot adott át a öt éves szolgálatért Komjáti János Szilveszter polgárőrnek, tíz éves szolgálatért Csíkos Imre és Dezső Ernő polgárőrnek, húsz éves szolgálatért Komjáti János polgárőrnek
A közgyűlés után közös ebéd volt egy vállakózó felajánlásának köszönhetően, melyet baráti beszélgetés követett.
Forrás és kép: Magyari Béla
A cikkez tartozó képek