Bűnmegelőzési-, polgárőri és sporttal foglalkozó társadalmi munkások speciális szakmai képzéséröl tájékoztató

2013.02.14 07:46
Tájékoztató bűnmegelőzéssel, ifjúságvédelemmel és polgárőri tevékenységgel foglalkozó
szervezeteknek.

Tisztelt Polgárőr / Bűnmegelőzési, vagy közbiztonsági egyesület, szervezet!

Egyesületünk húsz éves működésére és az oktatásban és felnőttképzésben szerzett szintén nagy tapasztalataira
támaszkodva rendkívül kedvező lehetőséget kínál a biztonsági szakmákon belül a „biztonsági őr” elnevezésű
OKJ-és szakma megszerzésére a polgárőr, falu, vagy városvédő, illetve közbiztonsággal, bűnmegelőzéssel
foglalkozó szervezetek tagjainak és családtagjainak.

Egy képzés költsége általában 50-60-ezer Ft. Egyesületünk nonprofit és társadalmi szervezetének keretein belül
a fentiekben említett szervezetek tagjainak és családtagjainak vizsgadíjjal együtt 36.000. Ft. összköltségért
lebonyolítja a biztonsági őri tanfolyamot és szakmai vizsgát (ez a piaci érték 60 %-a általában). A vizsgázott
hallgatók az Országos Képzési jegyzékben szereplő „biztonsági őr” szakképesítést kapják, mely alapján bármely
rendészetet alkalmazó, vagy vagyonvédelmi vállalkozással foglalkozó cégnél komoly lehetőségük van
munkaköröket betölteni.
Ha a csoporthoz a fentiekbe nem illő, de helyi lakos jövőbeni munkavállalás reményében csatlakozik, annak
költsége +4000 Ft, azaz 40.000. Ft.

A képzéssel és szakmai vizsgával öt főcélunk van:
- szakmailag és intézkedés taktikailag emeltebb szintre hozni a polgárőr és bűnmegelőzési önkéntesek szakmai
tevékenységét, ezzel elősegítve társadalmi munkájuk biztonságosabb végrehajtását,
- elősegíteni a hallgatók (polgárőrök és családtagjaik) munkaerőpiacon való elhelyezkedését (a szakképzettség
megszerzésével)
- „tartalék” szakmát adni azok kezébe is, akiknek jelenleg van más munkahelyük,
- elősegíteni a fenti önkéntesek családtagjainak szakmához , majd későbbiekben álláshoz jutását,
- megteremteni a továbbtanulás lehetőségét (az alapszakma biztosításával), rendészeti, biztonságvédelmi,
biztonságszervezői stb. területeken.
- a képzés során kitérni a polgárőrökre vonatkozó külön törvényi előírásokra, valamint egyéb rendészeti
jogszabályokra (2012-évi CXX. törvény).
A képzésben való részvétel feltételi:
- szervezet, vagy személyek jelentkezése (szervezőn, vagy szervezeten keresztül), együttműködés megkötése,
- legalább 15 fő tanfolyami hallgató megléte
- polgárőr, vagy önkéntes szervezeti tagság megléte, vagy családtag jelentkezése
- jelentkezési okmányok kitöltése, megküldése, előleg befizetése (50 %)
- büntetlen előélet, 18. életév betöltöttsége, legalább nyolc általános iskolai végzettség igazolása (bizonyítvány
másolattal), orvosi alkalmasság (foglalkozás-egészségügyi orvosi vélemény, a tanfolyamra való alkalmasságról
kivéve a biztonságszervező képzést)
A képzésre az egyesület és bármely önkéntes (polgárőr) szervezet általában megállapodást köt.
A helyszínt (képzésre és vizsgára) általában a helyi önkéntes szervezet biztosítja.
Befizetés, utalás (szervezet részéről) az OTP. 11719001-20248127 Crimebox Club, Bp. számlára történhet,
számla ellenében, vagy befizetést, utalást követő utólagos számlaadással. A szervezet csoportos jelentkezését
követő egy héten belül az előleg befizetésére, utalására- mely a képzési és vizsgadíj 50 %-a- a szervezetnek
gondoskodnia kell (biztonsági őri tanfolyamnál 18.000. Ft.)
A képzés három modulból áll, így képzett polgárőrök esetén a tanfolyam három tanulási egységben is
lebonyolítható, a vizsga két külön napot vesz igénybe. Megfelelő létszám esetén a helyi szervezettel és
vezetőivel (koordinátorral) konzultálva a képzési napokat és vizsganapokat együtt jelöljük ki. A tanfolyamot
előzetes tudásfelmérés előzi meg. A tudásfelmérés alapján határozzuk meg a képzési napokat.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2013-őszétől a tanfolyamok és vizsgák költségei jelentősen megnőnek a jogszabályi változások miatt, így azokat
ezen időpontig célszerű befejezni, vagy a vizsgára jelentkezést megtenni! A tanfolyamok alapján (létszám és jelentkezés megléte) a vizsga
időpontokat 40 nappal előre kell terveznünk!

Mellékelve: tájékoztató a biztonsági szakmai képzésekről (ezt kérjük figyelmesen elolvasni)

Biztonsági őri tanfolyami felkészítésről és vizsgáról tájékoztató 2013 02 13.pdf (69,2 kB)
Egyesületi crimebox adatlap felnőtt képzéshez 2013.doc (50,5 kB)
JELENTKEZÉSI LAP CBC - közös2013- tanfolyami doc.doc (60,5 kB)
Lövészklub fegyvervizsgára - felnőtt 2013.doc (56 kB)