Döntöttek az OPSZ Határvédelmi Tagozatához való csatlakozásról

2017.05.15 05:25

A Domaszéki Polgárőr Egyesület 2017. május 13-án tartotta évértékelő közgyűlését a polgárőr faházban.

Az elnök köszöntötte a megjelent polgárőröket és a megjelent vendégeket. A közgyűlést megtisztelte jelenlétével Batiz István megyei elnök, Kispéter Géza polgármester és a helyi körzeti megbízottak.

A közgyűlés napirendjén szerepelt az egyesület 2016. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló elnöki beszámoló megtárgyalása, valamint a 2017. évi költségvetés elfogadása. Az egyesület tagjai döntöttek még az OPSZ Határvédelmi Tagozatához való csatlakozásról.

 Pap Istvánné elnök tájékoztatta a megjelenteket az egyesület 2016. évi tevékenységéről, valamint a gazdálkodásáról. Az elnöki beszámoló szerint az egyesületnek jelenleg 27 tagja van, ebből egy fő ifjú polgárőr. Az egyesület részt vesz a középiskolai közösségi szolgálat megszervezésében, jelenleg 1 fő végzi ezt a szolgálatot. Az egyesület tagjai 2016-ban összesen 1864 óra szolgálatot láttak el, melynek során 9489 km-t tettek meg gépkocsival. Az egyesület tagjai az önkormányzattól kölcsön kapott kerékpárokkal is teljesítenek szolgálatot.

Az egyesület tagjai látják el a helyi intézményeknél levő riasztóberendezések riasztása esetén a helyszíni kiszállás. Valós riasztás 2016-ban szerencsére nem volt.

Az egyesület számára komoly többletfeladatot jelentett a migrációs helyzet kezelése. A megyei polgárőr szövetség felkérésére Mórahalom területén is láttak el járőrszolgálatot. A migrációs helyzet kezelésére az egyesület 300.000,- Ft többlettámogatást kapott a Belügyminisztériumtól az önkormányzaton keresztül.

2016-ban az egyesület 150.000,- Ft támogatást kapott a Magyar Labdarúgó Szövetségtől a helyi labdarúgó mérkőzések biztosítására. Az egyesület tagjai – a rendszeres járőrszolgálat ellátásán túl – részt vettek az önkormányzat által tartott rendezvények (falunap, böllérnap stb.) biztosításában is.

Az egyesület 2016. évi gazdálkodása stabil volt, az évi végi pénzmaradvány lehetőséget biztosított a 2017. évi munka elkezdéséhez. 2017-ben az önkormányzattól az egyesület 400.000,- Ft támogatásra számíthat, míg a megyei polgárőr szövetségen keresztül további 440.000,- Ft összegű állami támogatás várható. A 2016. évi pénzmaradvánnyal együtt ezen összegek biztosítják a 2017. évi munka fedezetét.

Pap Istvánné elnök a beszámoló végén megköszönte az önkormányzat és a megyei polgárőr szövetség támogatását, valamint az egyesület tagjainak munkáját.

A közgyűlésen megjelent Kispéter Géza, Domaszék Község polgármestere az önkormányzat és a lakosok nevében megköszönte az egyesület szerteágazó tevékenységét. Elmondta, hogy mindenki hálásan gondol a polgárőrök munkájára, értékes szolgálatára, amire az idei évben is számítanak.

Batiz István, a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke megköszönte az egyesület tagjainak 2016. évi munkáját, Pap Istvánné elnöknek oklevelet és virágot adott át köszönete jeléül. Külön ajándékkal köszönte meg dr. Tatár Zoltán elnökhelyettesnek a megyei szövetségnél végzett munkáját.

Batiz István a közgyűlés előtt köszönte meg Kispéter Géza polgármesternek azt a rengeteg segítséget, amit a tavalyi évben nyújtott. Elmondta, hogy bármikor kért támogatást tőle, soha nem mondott nemet. Kispéter Géza polgármester a jövőre nézve is felajánlotta a szükséges támogatást.

 

Az est további részében Csaláné Zsani hastánccal szórakoztatta a megjelent vendégeket, az előadás nagy sikert aratott. Száraz Ferdinánd felajánlásából ízletes pörkölt került az asztalokra, amit a jelenlevők jóízűen fogyasztottak el. A hangulatot Nyári Zoltán és Rutai József zenéje biztosította.

A rendezvény megtartását támogatták még felajánlásaikkal: Kispéter Géza, Oltványi János, Illés György és Börcsök Lajos.

Ezúton is köszönik minden kedves támogatónknak a segítő felajánlást és a közreműködést-tájékoztatott Pap Istvánné elnök

Kép: Dr. Tatár Zoltán

Forrás Magyari Béla