Együttműködést értékelő és feladatokat koordináló értekezlet a polgárőr szövetségnél.

2013.11.30 13:51
A Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség a stratégiai partnereinek és tagegyesület vezetőinek részvételével közösen 2013. november 29-én a Megyei Főkapitányság épületében együttműködést értékelő és jövőbeni feladatokat koordináló munkaértekezletet tartott.
A résztvevőket Batiz István megyei elnök köszöntötte. Az értekezleten részt vett a rendőrség, a katasztrófavédelem, a kormányhivatal, a vám és pénzügyőrség, a megyei önkormányzat, illetve a törvényszék munkatársai. A rendezvényen az OPSZ  képviseletében Zámbó Péter szakmai alelnök vett részt.
A megnyitó után Batiz István elnök úr kiemelte a résztvevők irányába, hogy a kormányzat stratégiai partnernek tekinti a polgárőrséget, munkájukért köszönet jár. Kiemelt figyelmet fordítanak a polgárőrség tevékenységére, jelentős anyagi támogatást biztosítanak a szervezet működőképességének fenntartásához. Ezt a tendenciát jól tükrözi az ez évi pót támogatás, illetve a jövő évben biztosított pénzösszeg nagysága is.
Zámbó Péter az OPSZ szakmai alelnöke az OPSZ szakmai alelnöke tájékoztatójában kiemelte, hogy megtisztelő a polgárőrség számára az együttműködő szervek képviselőinek részvétele ezen az értekezleten. A polgárőrség 2012. február 1 óta új szakaszba lépett, az új polgárőr törvény hatályba lépésével. Mint minden új szabályzás bevezetése nem ment zökkenőmentesen a polgárőrség életében. Az OPSZ is új struktúrában, köztestületként működik tovább, hatósági jogosítványokkal. A törvény a polgárőrséghez telepítette a közterületi járőr, figyelő szolgálat ellátását, ami azt is jelenti, hogy más civil szervezet nem végezhet ilyen feladatot. Nagy gondot okozott, hogy néhány megyei szövetségnél és egyesületeknél személyi ellentét volt, ami igen nehéz volt kezelni, de sikerült feloldani a feszültségeket. Fontos, hogy az esetleges személyi ellentétek nem veszélyeztethetik a polgárőr feladatokat. Kiemelte még, hogy a redőséggel kötött együttműködési megállapodások a polgárőrszervezet életében fontos szerepet töltenek be, hiszen e nélkül az egyesületek nem működhetnek. Az együttműködő partner minden esetben a megyei főkapitány és az egyesületi elnök. Az OPSZ minden megyéhez alkalmazotti irodavezetőt nevezett ki, akinek feladatait a megyei elnök koordinálja. A megyékben a járási koordinátorok feladata pedig az, hogy kapcsolatot tartsanak a járási szervek és a polgárőrség között.
 
 
 Dr. Kovács Zsolt a kormányhivatal munkatársa adott tájékoztatást a működési struktúráról, előadása végén javaslatot tett a polgárőrségnek lehetséges együttműködési területekről.
 
 
 
 
Dr.Molnár Sándor a NAV munkatársa tájékozást adott a vámszervek működéséről. Kiemelte, hogy az OPSZ és a NAV együttműködési szerződést kötött és ennek kapcsán fontosnak tartja, hogy a megyei szövetséggel helyi szinten is kössenek együttműködési megállapodást.
 
 
 
Szilágyi Róbert  a megyei főkapitány rendészeti helyettese adott tájékoztatást a polgárőrséggel történő együttműködésről. Kiemelte, hogy polgárőrség fontos stratégiai partnere a rendőrségnek és mindenkor számíthatnak a polgárőrök közreműködésére. A szerb határszakaszon nagy segítséget jelentett a helyi polgárőrök közreműködése a határsértők elfogásában. Megköszönte az idáig végzett közös munkát és a jövő évben is hasonló közreműködésre számítanak a polgárőrség részéről.
 
 
 
Szatmári Imre a Csongrád Megyei katasztrófavédelem igazgatója tájékoztatta a résztvevőket az együttműködés részleteiről. Hangsúlyozta: fontosnak tartja a polgárőrök részvételét katasztrófavédelmi szervezetekben. Ezután elismerést adott át Batiz István elnök úrnak és Rózsa Szilveszternek, a Mártélyi Tűz és Polgárőr Egyesület elnökének.
 
 
Az ülés további részében Vízhányó Ferenc a megyei közgyűlés alelnöke adott tájékoztatást a megyei önkormányzat feladatairól. A polgárőrség munkáját fontosnak tartja és a jövőben is számít az együttműködésre, a lehetőségükhöz mérten támogatják a polgárőrséget és irodát biztosítanak a megyei szövetség működéséhez.
 
 
Ezután Dr. Karácsonyi Katalin a törvényszék munkatársa szólt az új polgári törvénykönyv 2014. 03. 15-én hatályba lépését követő alapszabályi követelmények módosításáról. A közhasznú egyesületeknek a jövőben kérniük kell a közhasznú jogállás fenntartását, a bírósági honlapról letölthető adatlapon a törvényi előírásnak megfelelően. Az az egyesület, amelyik nem tesz eleget a törvényi előírásnak, az törlésre kerül. Nagy érdeklődés követte az előadást, mert az egyesületeket érintő változásokról beszélt, a felmerült kérdésekre válaszolt az előadó.
 
A szünetet követően kizárólag szakmai megbeszélésre került sor, melyen csak polgárőr vezetők vettek részt. Számot adott Batiz István az eddig végzett feladatokról, illetve a 2014. év tevékenységi köreinek vázolása történt meg. A támogatásokról és elszámolásokról Tóth Zoltánné gazdasági alelnök adott tájékoztatást. Vas Tibor szakmai alelnök az év végi polgárőr feladatokról adott tájékoztatást, míg Pőcze Levente elnökhelyettes 100 X 100 biztonsági projekt végrehajtásáról tájékoztatott.

 Forrás Magyari Béla

Téma: Együttműködést értékelő és feladatokat koordináló értekezlet a polgárőr szövetségnél.

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása