Elnökségi ülést tartott a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége

2013.01.30 11:28
A  Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége Szegeden tartotta meg soron következő elnökségi ülését.  A résztvevőket Batiz István elnök köszöntötte, majd a határozatképesség megállapítása után, ismertette a napirendi pontokat. Ezt követően beszámolt a 2012. évben végzett munkáról. Elmondta: a tagság aktivitását jelzi, hogy a 2011. évhez képest emelkedett a szolgálatban töltött órák száma. Kiemelte, hogy a rendőrséggel is több közös szolgálatot vállaltak az egyesületek. Nagy jelentőséggel bírt a polgárőr
törvény hatálybalépése, az OPSZ köztestületté válása. Volt aki a nem tetszését fejezte ki a törvényi változás miatt, de végül megértették annak lényegét. A tagegyesületekre is fontos, új feladat hárult, a polgárőr szót a szervezet elnevezésébe be kellett építeni, mindenkinek új alapszabályt kellett alkotni és bejegyeztetni a törvényszéken. Ezt a feladatot - kevés kivétellel - végre is hajtották, illetve néhány egyesület esetében ez még folyamatban van. Az elnök hangsúlyozta: sajnos az igazolványcsere nagyon lassan halad, szinte az országban utolsó helyen van Csongrád megye. Ezért felhívta a kistérségi felelősök figyelmét, hogy az egyesületi elnököket kérjék meg e feladat mielőbbi végrehajtására, amelyet legkésőbb 2013 június 30-ig be kellene fejezni. E dátum után ugyanis csak az mehet szolgálatba, akinek megvan az új igazolványa. Pozitívum viszont, hogy minden egyesület megkötötte az együttműködési szerződést a megyei főkapitánysággal. Az oktatást azonban végre kell hajtani az ütemtervnek megfelelően. Van ugyanakkor egy néhány problémás egyesület, ahová ki kell majd menni segíteni. Végül kiemelte, hogy összességében a 2012. évre vállalt feladatot sikerült teljesíteni.
Tóth Zoltánné gazdasági alelnök ismertette a 2012. év gazdálkodási eredményét, kiemelte, hogy 2013. április végéig nincs likviditási probléma, majd ismertette az idei esztendő pénzügyi tervét.
Az ülés további részében az elnökség egy tartózkodással elfogadta költségvetést és a 2013 évi tervezetet.
Magyari Béla tiszteletbeli elnök ismertette a SZMSZ-t , módosító javaslattal senki nem élt.
Egyhangú szavazattal elfogadták az előterjesztést.

Az elnök előterjesztette a 2013. évi munkatervet, amelyet az elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.
Vas Tibor szakmai alelnök oktatási és más aktuális kérdést vetett fel.
Szemesi Szilveszter, az OPSZ Etikai bizottságának tagja tájékoztatta az elnökséget, hogy a megyében nem került sor etikai vizsgálatra. A szövetségi adminisztrátor pedig tájékoztatta az elnökséget az igazolványcsere állásáról. Az egyebek napirendi pontban szó esett a honlapról, annak használatáról, és látogatottságról. Az elhangzottakkal kapcsolatban hároman szólaltak fel, a felvetett kérdéseket helyben orvosolták.

 

Magyari Béla