Elnökségi ülést tartott a megyei polgárőr szövetség

2015.04.01 19:36
A Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség kibővített elnökségi ülést tartott a járási koordinátorok részvételével 2015. 03. 31-én a megyeháza tanácstermében.

Batiz István elnök köszöntötte a megjelenteket majd tájékoztatást adott az idáig végzett feladatokról. Elmondta, hogy az új elfogadott alapszabály szerint kerül megtartásra az elnökségi ülés, melyen a járási koordinátorok tanácskozási joggal vesznek részt. Ezután ismertette a megtárgyalásra előkészített napirendi pontokat.
Első napirendi pontként az éves beszámoló közgyűlés előkészítését és a beszámolókat vitatták meg és ezután egyhangúan elfogadták a közgyűlés elé terjesztését. Úgy határoztak, hogy április 18- án kerül megtartásra a megyei polgárőr szövetség éves beszámoló közgyűlése. A közgyűlésre előkészített anyag a honlapon kerül közzé tételre és ott lesz elérhető.
Második napirendkén került megtárgyalásra az egyesületi támogatás, amelyen az elnökség az egyesületek között 12,5 millió ft-ot osztott szét differenciáltan. Az elosztásnál figyelembe vették az előző támogatások elszámolásának pontos teljesítését, valamit a statisztikai adatok bekérésének végrehajtását és az éves beszámolók beküldésének teljesítését. Ezen feladatok teljesítésének megfelelően 200- ezer és 300 ezer forint közötti támogatásba részesülnek az egyesületek első féléves időszaknak megfelelően.
Utolsó napirendként elismerések kerültek meg tárgyalásra az elnök úr előtejesítéseként, majd határoztak a kitüntetésre kerülő polgárőröket és együttműködőket illetően.
Forrás és kép: Magyari Béla