Elnökségi ülést tartott a megyei polgárőr szövetség

2015.06.14 22:19

A Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség kibővített elnökségi ülést tartott a járási koordinátorok részvételével 2015. 06. 11-én a megyeháza tanácstermében.

Batiz István elnök köszöntötte a megjelenteket majd tájékoztatást adott az idáig végzett feladatokról. Ezután ismertette a megtárgyalásra előkészített napirendi pontokat.

Első napirendi pontként az éves beszámoló közgyűlés tapasztalatairól adott tájékoztatást. A vélemények összegzéseként elmondható, hogy egy jó hangulatú, fegyelmezett közgyűlés volt. Második napirendkén Tóth Zoltánné gazdasági alelnök adott tájékoztatást az I. félévi támogatásról. Elmondta, hogy az egyesületek elhúzódóan küldték vissza a támogatási szerződéseket, ezét többször kellett átutalásokat indítani, ami több költséget jelentett. A támogatásokat az egyesületek megkapták.

A következő napirendként Vas Tibor szakmai alelnök a nyári idegenforgalmi idény és szünidőből adódó polgárőr feladatokat ismertette, amelyeket az egyesületek részére kiajánlanak. Ezután Batiz István elnök tájékoztatta az elnökséget az Országos Polgárőr Napról és az Országos Ifjúsági Táborról. Elmondta, hogy négy buszt indítanak az polgárőrnap helyszínére, melyet a megyei szövetség biztosit igények alapján. Az ifjúsági táborban hat fő fiatalt küldenek.

Végül Szegvár újonnan megválasztott polgárőr egyesület elnöke Bihari Ferenc mutatkozott be és felvázolta terveit, amit meg szeretne valósítani a jövőben és ezt be is mutatta a résztvevőknek.

Forrás és kép: Magyari Béla