Elnökségi ülést tartott a megyei polgárőr szövetség

2015.09.12 20:58

A Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség kibővített elnökségi ülést tartott a járási koordinátorok és meghívott személyek részvételével 2015. 09. 10-én az iroda helyiségben

Batiz István elnök köszöntötte a megjelenteket majd tájékoztatást adott az idáig végzett feladatokról. Ezután ismertette a megtárgyalásra előkészített napirendi pontokat.

Első napirendi pontként a II féléves munkatervet tárgyalta meg az elnökség, amelyet egyhangúan elfogadtak. Az elnök úr kiemelte a Kecskeméten megtartandó regionális fórumot, amelyen az OPSZ küldöttei vesznek részt 2015.október 15 - én. Szó volt még a Százhalombattán (2015. szeptember 26. szombat) megtartandó opsz ifjúsági fórumról, ahol megyénket 11 fő fiatal képviseli.

 Második napirendkén Tóth Zoltánné gazdasági alelnök adott tájékoztatást az I. félévi támogatásról. Elmondta, hogy az egyesületek a támogatási szerződések elszámolását kettő egyesület kivételével végrehajtották. A két egyesületet határozat formájában felszólította az elnökség az elszámolás megtételére. Akik nem számoltak el a Szatymazi és Kisteleki polgárőr egyesületek voltak, ezért az elnökség a második félévi támogatást megvonta tőlük.

 A következő napirendként Vas Tibor szakmai alelnök az őszi betakarítással kapcsolatos polgárőr feladatokról szolt, amelyet az egyesületek felé is kiad figyelem felhívási céllal.

 Ezután Batiz István elnök tájékoztatta az elnökséget az Országos Polgárőr Napról és az Országos Ifjúsági Táborról. Elmondta, hogy a megyénkben jó lenne, ha évvégére 200 fő ifjú polgárőr lenne.

Ez után Horvát S András hozzászólásában a következőket mondta el :” Az ifjú polgárőrökkel végzett munka is tartogat olyan nehézségeket a polgárőrök számára, mint a migránsokkal való foglalkozás. Természetesen teljesen más terület. Nagyon nehéz megtalálni azt az utat, ahol a fiatal polgárőrök érzik, hogy a polgárőr munka kellő komolyságot és odafigyelést igényel s érzik azt is, hogy egyenrangú partnereik a felnőtt tagoknak. Ügyelni kell arra, hogy ne iskolai légkör fogadja őket a polgárőr szervezetekbe. Nehéz megtalálni a megfelelő motivációt s azon programokat, melyeken szívesen vesznek részt. Nem lehet a polgárőri munka egy szeletét kiragadni és elvárni, hogy csak azt a területet ismerjék meg a fiatalok.
A megyében található közoktatási intézmények segítőkészek, nyitottak arra, hogy a diákjaik tartalmasan és hasznosan töltsék szabadidejüket.
Magas szintű, megyei összefogással egyre több fiatal bevonására adódna lehetőség.”

Majd az elnök úr felkérte, Horvát S Andrást a Szeged-Tarjáni Polgárőr Egyesület Elnökét az ifjúsági referensi teendők ellátására, amelyet az elnökség határozat formájában is megerősített.

Ezután a migrációból adódó polgárőr feladatokról szolt Batiz István elnök. Kiemelte, hogy megyénket szeptember 15 – től 30 – ig két megye polgárőrei mintegy 20 fővel segítik három egyesület tevékenységét az OPSZ elnökének felkérésére. Ezek az egyesületek Röszke, Mórahalom és Ásotthalom. A vendég segítőket Röszke térségében szállásolják el. Ez után az elnök felkérte Túró Istvánt a röszkei egyesület elnökét, hogy tájékoztassa a jelen levőket a migráns helyzetből adódó polgárőr feladatokról.

Az elnökség megbízta Pőcze Levente elnökhelyettest a migrációs feladatok koordinálására megye szinten.

Az elnökség határozati javaslatot terjeszt az opsz elnökségének az év polgárőr pedagógusa, az év polgárőre és az év polgárőr egyesülete cím odaítélésére.

Forrás és kép: Magyari Béla