Értékelték az elmúlt évi munkát Nagymágocson is

2017.05.07 20:02

A Nagymágocsi Polgárőr Egyesület 2017. 04. 23.-án megtartotta éves rendes közgyűlését. A határozatképesség megállapítását követően megválasztották a levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőket.

A közgyűlésen megjelent meghívott vendégként Szebellédi Endre polgármester, Nagy János a Szentesi Rendőr kapitányság Nagymágocsi rendőrőrsének parancsnoka, további 3fő meghívottunk sajnálkozását fejezte ki, mert egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni.

Napirendi pontok voltak: tagfelvétel, a 2016. évi beszámoló, felügyelő bizottság beszámolója, a 2017.évi feladatok és költségvetés, valamint egyéb az egyesület életével szorosan összefüggő témák megbeszélése.

Valamennyi jelentős falusi rendezvényen ott voltak polgárőreink. Munkánkat a községi képviselő-testület, a polgármester úr is méltatta testületi ülésen, ahol a téli, zord időjárási körülmények között is helyt álltunk. Ezúton is köszönjük az önkormányzattól az elmúlt évben kapott támogatást. Továbbra is fent kívánjuk tartani ezt az eredményes együttműködést.

A Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség jelentősen támogatta az egyesületet anyagiakban. Immár rendelkezünk szolgálati helyiséggel, melyet az önkormányzat biztosít térítés mentesen az egyesület részére. A nyert pályázati pénzeken ruházati anyagokat és felszerelési tárgyakat vásároltunk, és működési költségre használtuk fel.

Az államháztartásról szóló törvény értelmében az állami költségvetésből származó anyagi eszközökkel az utolsó forintig szigorúan el kell számolni, amit egyesületünk megtett.

Ebben az évben is a fő hangsúly helyezünk az önkormányzati rendezvények biztosítására és a rendőrséggel való együttműködésre. Reméljük településünket elkerülik a katasztrófa helyzetek. Külön kiemelésre kerültek azon tagtársaink, akikre bármikor számítani lehetett, úgymond a hátukon vitték az egyesületet és 6fő oklevélben részesült.

A polgármester úr és Nagy János, valamint az egyesületi tagok közül többen értékes hozzászólásukkal, véleményük kinyilvánításával tették egésszé a közgyűlés munkáját. A jelenlévők egybehangzóan elfogadták a 2016. évi beszámolót és a 2017. évi feladatokat, költségvetési tervezetet. Utolsó momentumként a tagok befizették a 2017.-évi tagdíjat.

A zárásra került közgyűlést közös ebéd és baráti beszélgetés követte- tájékoztatott Párkány György elnök.

Kép: Török Ferenc

Forrás: Magyari Béla