Eszmecsere a Polgárőrség múltjáról, jelenéről, jövőjéről

2014.11.28 06:01
A Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódóan az Országos Polgárőr Szövetség Tudományos Tanácsa kezdeményezésére a Tekintsd a múltat – meglátod a jövőt! szlogen jegyében eszmecserét szervezett november 27-én a Belügyminisztérium  Márványaulájában.
A konferencia résztvevőit – akik között számos rendészeti tudománnyal foglalkozó szakember, meghívott diplomás és pedagógus polgárőr, polgármester foglalt helyet – Prof. Dr. Besenyei Lajos, rektor emeritus, az OPSZ TT elnöke köszöntötte.
Megnyitó előadást dr. Boros Péter egykori miniszterelnök tartott „A Polgárőrség a magyar közbiztonság civil szervezeti letéteményese” címmel. Az előadó emlékeztetett rá: a magyar falu mindig is osztott, rétegeződött világ volt. A második világháború előtt kirekesztéssel büntették azokat, akik olyan bűncselekményeket követtek el, mint amilyenek ma „divatosak”. Mivel a falvak egyre inkább elnéptelenednek, elöregszenek, az idősek egyre nagyobb veszélybe kerültek. Ebben a világban – hangsúlyozta dr. Boros Péter – óhatatlanul szükség lett az önkéntesek tevékenységére. Csak gratulálni tudok e kezdeményezéshez, ugyanakkor el kell érni, hogy a polgárőrök „hírforrások” legyenek, hogy őket keressék minden ügyes-bajos dologgal, hogy többet tudjanak a rendőrségnél, s időnként a polgármesternél is. Az elnéptelenedő falvakban a legfontosabb közbiztonsági szervezették lett a Polgárőrség, nekik kell képviselni a szétesett közösségi normákat.
Prof. Dr. Korinek László akadémikus, a Magyar Rendészet-tudományi Társaság elnöke azzal nyitotta mondandóját: Létezik egy természetes önvédelem minden közösségben, az őrködés. A rendszerváltás után, 1991 táján félő volt, hogy lincs bíráskodás mintájára fog össze egy-egy település lakossága, s nemkívánatos tevékenységek harapózhattak volna el. Ennek vette elejét, hogy Kopácsi Sándor, a Budapesti Rendőr-főkapitányság 56-os vezetője Kanadából hazatérve, az ottani tapasztalatok alapján a Szomszédok egymásért /SZEM/ mozgalomra alapozva megkezdte a Polgárőrség megalakítását, amelyet a rendszeretetéről híres dr. Túrós András fejlesztett a mai szintre. Szükség van természetesen a rendőri egységekre – a főkapitányságtól a kmb-s csoportokig – ám a biztonsági rendszer légüres terét a Polgárőrség tölti ki – hangsúlyozta az akadémikus. Akinek előadását követően dr. Christián László tanszékvezető egyetemi docens a Polgárőr Akadémia jelentőségét ecsetelte annak fényében, hogy milyen alap- és középfokú képzések után indult be az idén a polgárőr vezetőképzés csúcsintézménye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem támogatásával.
Az OPSZ elnöke, dr. Túrós András előadásában azt hangsúlyozta: a legspeciálisabb civil szervezet a Polgárőrség, amelynek megbízhatósága, önfeláldozása példaértékű! Pártsemleges és politikamentes, ugyanakkor a regnáló kormány stratégiai partnere. Az 50 ezer új igazolvánnyal rendelkező tag mellett 10-15 ezer olyan polgárőr is van, aki egyesületi tag. Az alapítók felett eljárt az idő, szép korúakká váltunk, de hol az ifjúság? – tette fel a költői kérdést. Nem véletlenül tervezik: a Polgárőr Törvény módosításával várhatóan 2015-től lehetőség lesz a 14-18 éves korosztály bevonására, az Ifjú Polgárőr rendszer bevezetésével. Nagy kihívásként aposztrofálta a képzést, nem véletlenül 2015. a Polgárőrségnél az oktatás, képzés éve lesz, hiszen mára már nem amatőr bűnmegelőzők a polgárőrök! Költségvetési támogatásunk 1,2 milliárdra növekszik, ezért is fontos, hogy gazdasági, pénzügyi felügyeletet, ellenőrzési hatáskört építsen ki az OPSZ. S mert széttagoltan működik a kétezer egyesület, a kor követelményeinek megfelelően össze kell kötni a „végpontokat” Európai Uniós pályázati pénzzel informatikai fejlesztés keretében. A heterogén összetételű Polgárőrséget olyan rendszerré kell alakítani, hogy még hatékonyabbak legyünk – hangoztatta az OPSZ elnöke.
Markos György külkapcsolati elnökhelyettes a polgárőrök megjelenéséről szólva azt emelte ki: az egységes formaruha – amelyet belátható időn belül sikerül állami pénzből beszerezni – még inkább növeli majd az önkéntes bűnmegelőzők megbecsülését. Hagyományaink nagyon szépek, bízom benne, a jövőnk is ilyen lesz – hangoztatta. Tóth Attila általános elnökhelyettes a Polgárőrség és az önkormányzatok együttműködését taglalva kiemelte: mind több polgármester, testület ismeri fel, hogy Polgárőrség nélkül a közbiztonság elképzelhetetlen! Napjainkban elindult egyfajta verseny, immár két kézzel igyekeznek a polgárőrök támogatását megszerezni a polgármesterek, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete jobb legyen.
A kerekasztal vitában Prof. Dr. Szabados Sándor, a Pécsi Tudomány Egyetem Szívgyógyászati Klinikájának igazgatója – maga is polgárőr! – mint falun élő ember azt hangsúlyozta: a kistelepüléseken van egy közösség formáló erő, legyen ez a Polgárőrség! Mert nem mindegy, hogy a sokszínű települések hogyan tudják megszervezni önvédelmüket. A távolság legyőzése sem egyszerű, hiszen nem minden polgárőr egyesület rendelkezik járőr kocsival. Lobbizni kell minden fillérért, hogy jusson üzemanyagra, fejlesztésre, főként a mai világban az informatikára. Horváth Zsolt Dunaföldvár polgármestere – aki ugyancsak polgárőr – az önkormányzati támogatások lehetőségét villantotta fel, Kolozsi József, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség elnöke azt kifogásolta: a leghatékonyabb és a legolcsóbb megelőzési lehetőség a SZEM mozgalom, kapjon ez nagyobb teret országosan! Kardos Pál, a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szerezetek Szövetségének elnöke az urbánus környezet negatív hatását vázolta fel, amelyben óriási a közömbösség, más az életstílus, nem véletlenül kevesebb a nagyvárosokban a polgárőr, mint a kis településeken.
A konferencia zárásaként az elnöklő Besenyei professzor úgy összegzett: igen hasznos vélemények hangzottak el az elmúlt csaknem negyedszázadról, s a jövőbeni elképzelésekről. Az OPSZ Tudományos Tanács tagjai e tanácskozás eszenciájaként dolgozzanak ki javaslatot: mi lehet a Polgárőrség jövője.

 

A megyénkből a konferencián részt vett: Batiz István; Magyari Béla; Privószki Zoltán és Dr. Tatár Zoltán

 

Forrás: Tóth Zoltán; fotó: Sebestyén Jenő
Feltette: Magyari Béla
A cikkhez tartozó képek