Év értékelés és fogadalom tétel a Balástyai Polgárőr Egyesületnél

2015.05.10 21:46

2014. évet értékelő közgyűlését 2015. május 8-án 18 órai kezdettel tartotta a Vadásztanyában a Balástyai Polgárőr Egyesület. Kiemelt napirendi pont volt az új belépők ünnepélyes tagfelvétele és fogadalom tétele.

Dékány Péter egyesületi elnök köszöntötte a megjelent polgárőröket és a vendégeket. A formaiságok után a közgyűlés 14 főt vett fel tagjai közé, zömében fiatalokat.

 A tagfelvételt követően ünnepélyes fogadalom tételt tettek az újonnan felvett polgárőrök és ezt követően a fogadalmat tett hölgyek az elnöktől egy-egy virágcsokrot kaptak.

Ezt követően Dékány Péter elnök beszámolt a 2014 évben végzett munkáról és számot adott a gazdasági tevékenységről. Beszámolójában kiemelte, főbb feladataik közé tartozik a bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés, ezen belül különösen a vagyonvédelem, a gyermek ifjúságvédelem, a közlekedés biztonságának megőrzése. 2014-ben csatlakoztak a

250x100 kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramhoz, ez által illetékességük kibővült Dóc

település területére is. A polgárőrség a tevékenységét az együttműködő partnereivel végezte. Kapcsolatuk példaértékű, a körzeti megbízottakkal és az önkormányzattal. A korábbi évekhez viszonyítva nőtt a közös szolgálatok száma. Segítették egymás munkáját a „pusztázó tanyaprogram” végrehajtásában a „tanyakabineti prevenció” és baleset megelőzési programok szervezésében. Összesen 2796 óra szolgálatot teljesítettek és a szolgálati gépkocsival 12714 km-t tettek meg.

A polgárőrség karitatív programjának megfelelően segítette a jelzőrendszeres segítségnyújtást, valamint az önkormányzat tanyagondnokait. A „Tisztelet az éveknek, biztonságot az időseknek” program keretében jelenleg is 8 db SOS telefon működik, melyet rendszeresen ellenőriznek.

Elmondta még, hogy a működésükhöz szükséges anyagi feltételeket a kapott támogatások biztosították.

Ezután hozzászólásában Újvári László polgármester örömének adott hangot, mert itt a közgyűlésen azt tapasztalta, hogy sok fiatal csatlakozott a polgárőrséghez. Jó hír az számára, hogy nem csak a helyi értékek megőrzésében jeleskednek a polgárőrök, hanem Dóc község területén is végeznek hasonló tevékenységet. A polgárőrök áldozatos munkát végeznek társadalmi munkában a két település lakosainak biztonság érzetének javításában és ez dicséretes dolog. Balástya a megye második nagy tanyás területtel rendelkező település ahol közel 2000 ezer ember él a tanyavilágban. Az önkormányzatnak nagyon jó kapcsolata van az egyesülettel. Az elmúlt évben is támogatta és az idén is támogatja az önkormányzat a polgárőrséget. Megköszönte a polgárőröknek az áldozatos munkáját, amelyet a település védelmében végeztek.

Ficsor Zoltánné Dóc község alpolgármestere megköszönte a lakosság nevében azt a segítséget, amelyet a Balástyai polgárőrök végeztek a község közbiztonságának megőrzésében. Reményét fejezte ki, hogy a településükön is sikerül újra szervezni a polgárőrséget a Balástyai polgárőrök segítségével, mert szükség lenne jelenlétükre.

 

 

 

Selyben Győző Kisteleki rendőrkapitányság kapitány helyettese elmondta, hogy sokadszor van szerencséje a Balástyai polgárőrség beszámoló közgyűlésén részt venni. Most is csak a köszönet hangján tud szólni, mert mindenben számíthat a rendőrség a polgárőrök segítségére. Fontos az, hogy a Balástyai polgárőrség széles látókörrel rendelkezik és tenni kíván a közbiztonság megőrzése érdekében Ehhez a munkához kíván sok sikert és kitartást a jövőben is.

Batiz István megyei polgárőr szövetség elnöke elmondta, hogy öröm volt látni, hogy sok fiatal csatlakozott a polgárőrséghez. Szeretné, ha Dóc községben ismét felállna a polgárőrség, mert 8-9 évvel ezelőtt egy jól működő polgárőrség volt itt. Ehhez a feladathoz kérte a Balástyai polgárőrség segítségét. Beszélt még az ez évi várható feladatokról is. Végül az egyesület részére egy köszönő oklevelet adott át az elnöknek és meg köszönte a polgárőrök elmúlt évi tevékenységét.

A közgyűlés végén az önkormányzat egy szerény vacsorával látta vendégül a résztvevőket.

Forrás és kép: Magyari Béla

A cikkhez tartozó képek