Év értékelő közgyűlés Csengelén

2015.04.13 07:21
A Csengelei Polgárőr Csoport 2015. április 11-én tartotta meg évi rendes közgyűlését.
Elsőként az egyesület vezetője, Bangó Péter számolt be a 2014-es év eseményeiről. Elmondta, hogy a nem sokára 25 éves csengelei polgárőrség tevékenysége az elmúlt évek során folyamatosan újabb és újabb feladatokkal bővült. A figyelő szolgálatok mellett segítik az iskolába igyekvő gyerekeket a közlekedésben, biztosítják a község rendezvényeit, halottak napját megelőzően őrzik a temetőt. Az elmúlt évben járőrszolgálat 74 esetben volt 152 fővel, összesen 615 órában. Rendezvénybiztosítást 5 esetben végeztek 18 fővel, összesen 159 órában. Iskolák környékének ellenőrzése 10 esetben volt 20 fővel, összesen 20 órában. A temető őrzésére l63 órát fordítottak. Az összes igénybevétel 1023 órát tett ki. A polgárőr szolgálati gépkocsi a 2014-es évben összesen 5997 km-t futott.
 
A Felügyelő Bizottság elnöke, Csókási Jenő beszámolójában elmondta, hogy a Csengelei Polgárőr Csoport 2014-ben 940 ezer forintból gazdálkodott. Ebből 420 ezer forint belügyi támogatás, 400 ezer forint önkormányzati támogatás, 45 ezer forint postai támogatás volt. A polgárőrség szponzorai 75 ezer forinttal támogatták munkát. A kiadások legnagyobb részét a polgárőr szolgálati gépkocsi fenntartására és üzemeltetésére fordította az egyesület. 200 ezer forintot új formaruhák beszerzésére lett fordítva, ebből pólókat, rövid ujjú ingeket, láthatósági mellényeket, polgárőr emblémákat vásároltak. A Felügyelő Bizottság javasolta, hogy a mellőzhető forrásokat továbbra is az új formaruhák beszerzésére fordítsa az egyesület. A kiadásokat a csoport vezetője pénztárkönyvben tartja nyilván, és bizonylatokkal látja el. A pénztárkönyv vezetése folyamatos, a nyilvántartott bevételek és kiadások egyenlegének megfelelt a vezetőnél lévő pénzösszeg. A hivatalos könyvelést könyvelői iroda végzi, közel egy évtizedes munkájukkal kapcsolatban a hatóságoknak nem volt észrevétele. A Felügyelő Bizottság ellenőrzései során az egyesület működésében hiányosságot nem talált.
A szavazás során az egyesület tagsága egyhangúlag elfogadta a beszámolókat.
A hozzászólások során Szitár Ferenc rendőrkapitány elmondta, hogy közel 1000 napja látja el feladatát Kisteleken. A rendőrség és polgárőrség közötti együttműködésből a körzeti megbízottak való együttműködést emelte ki, melyet példa értékűnek nevezett. Évről évre csökken a regisztrált bűncselekmények száma. Az önkormányzatok értékelték a rendőrség munkáját, a 4,82-es elégedettséggel Kistelek országos első lett. Csengelén az elmúlt évben 13 vagyonelleni bűncselekmény, és ezek közül a falun áthaladó autópálya pihenőben négy történt. Tehát a településen gyakorlatilag egynél kevesebb bűncselekmény történik havonta az összefogásnak köszönhetően. A polgárőrség munkáját egy aranyérmes borral köszönte meg az egyesület vezetőjének.
Kormányos Sándor polgármester elsősorban a családtagoknak köszönte meg, hogy eltűrik, hogy szélben, esőben is szolgálatba mennek a polgárőrök. Tudomása szerint a megyében az elsők között alakult meg a csengelei polgárőrség. Mit jelentenek a polgárőrök a falunak? Elsősorban a falunapokat, melyen mosolyogva útbaigazítak. A rendezvények mindig lehet rájuk számítani. Legutóbb, a nőnapi bálon kint fagyoskodtak, segítették a parkolást, vigyáztak az autókra. Így nem volt kocsi feltörés, rongálás. Halottak napját megelőzően este találkozott az önkéntes bűnmegelőzőkkel a temetőben, a sötétben már csak ők voltak kint. Csend és béke volt. A polgárőröknek is köszönhető, hogy kevés bűncselekmény történik a településen. A képviselő-testület szerint a polgárőrök nagyon jól végzik a munkájukat, továbbra is támogatni fogják az egyesület munkáját. A 25 éves ünnepségre is biztosítani fogják az anyagi hátteret. Az önkormányzat segít a gépkocsi pályázat elkészítésében, a költségeket meg fogják előlegezni. A polgármester szükségesnek tartja, hogy minél több fiatal kerüljön be a polgárőrségbe, biztosítva ezzel a folyamatos megújulást. Végezetül azt kérte, hogy továbbra is ilyen jól végezzék a munkájukat.
Batiz István, a megyei polgárőr szövetség elnöke az elmúlt évi munka megköszönésével kezdte. A bűncselekmények számának csökkenéséhez hozzájárult a polgárőrség is. Ha az elvégzett szolgálatok óraszámát 400-450 Ft-os órabérrel beszoroznák, akkor igen jelentős értékű munkát végeznek az önkéntes bűnmegelőzők. A polgárőrségben a 2015-ös év az oktatás éve lesz. Az egyesületek központi ellátmányból új típusú láthatósági mellényeket fognak majd kapni. A megyei szövetséghez megérkezett a Belügyminisztérium támogatása, az egyesületek 210-220 ezer forint félévi támogatásra számíthatnak. Tudomása szerint a csengelei egyesület a megyében másodikként, vagy harmadikként alakult meg. Szeretné elérni, hogy az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége 2015 novemberében Csengelén tartsa ülését, a helyiek jubileumával összekötve. Szólt a gépkocsi pályázatról is, mely gyors lefolyású lesz, ezért gyorsan kell cselekedni. Végezetül a csengelei polgárőrök munkájának elismeréseként egy oklevelet adott át az egyesület vezetőjének.
A közgyűlésen részt vett a Szeri Polgárőr Egyesület elnöke, Mucsi Antal is. Hozzászólásában elmondta, hogy büszke a polgárőrség és a kisteleki rendőrkapitányság közötti szivélyes és rugalmas együttműködésre. A hat járási polgárőr egyesület és a rendőrség összefogása szép eredményeket hozott.
A hozzászólások után a közgyűlést Bangó Péter csoportvezető bezárta, és jó étvágyat kívánt a vacsorához.
Forrás és kép: Molnár Mihály titkár
Feltette: Magyari Béla  
A cikkhez tartozó képek