Évértékelő a Tápéi polgárőrségnél

2017.05.01 09:27

Április 29-én tartotta évértékelő közgyűlését a Szegedi Tápéi Polgárőrség, a Tápéi Batyu rendezvény házban, ahol elhangzott: az egyesület kiemelten jól működik, példaértékű a   kapcsolati rendszere.

Mogyorósi László köszöntötte a tagságot és a megjelent vendégeket, köztük Batiz Istvánt, a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnökét, Szilágyi Róbert R. ezredes főkapitányi főtanácsost, Skribanek Csaba R. alezredes a Csongrád Megyei Rendőr fő-kapitányság közrendvédelmi osztályvezetőt, Bakai Krisztián R. őrnagy Tarjáni Örs Parancsnokát, Dr. Márton István nyugalmazott R. ezredes urat, egyesületük tanácsadóját, Szécsényi Ferencné képviselő asszonyt a Tápéi rész önkormányzat vezetőjét, Szénási Róbert képviselő urat és Magyari Béla a CSMPSZ tiszteletbeli elnökét.

Tóth Zoltánné elnök az értekezleten részletesen ismertette az egyesület 2016. évi tevékenységét, a pénzügyi gazdálkodását illetve a 2017. évi terveket. Az elnök asszony kiemelte, hogy a tagság nagyon aktív, rendszeresen látnak el járőr szolgálatot a lakosság megelégedésére. Az elmúlt évben mintegy 12000 óra szolgálatot láttak el. A rendőrséggel és az önkormányzattal kiválló kapcsolatot ápolnak. Végezetül megköszönte a tagságnak és az együttműködő szerveknek az elmúlt évi munkájukat. A Felügyelő Bizottság elnöke beszámolójában jónak ítélte az egyesület működési és gazdálkodási tevékenységét és javasolta a beszámolók elfogadását a közgyűlésnek.

Batiz István elnök örömének adott hangot, hogy az egyesület kiválóan működik. Kiemelte a példaértékű munkájukat a kiterjedt kapcsolati rendszert, melyet a Tápéi Polgárőrség kiépített a társszervekkel, a városrész lakóival. Az elnök kiemelte, hogy a kéréseknek mindig eleget tett az egyesület a megyei érdekű feladatokban. Megköszönte a polgárőrök munkáját és sok sikert kívánt az ez évi feladatok ellátásához.
Szécsényi Ferencné  hozzászólásában nagyra tartotta a polgárőrök önzetlen feladatvállalását és biztosította a jelenlévőket, hogy a jövőben is számíthatnak az Önkormányzat maximális támogatására, hiszen nem csak tápén  járőröznek, hanem a Tápéi réten, Petőfi és Baktói város részen is. Megköszönte a polgárőrök munkáját, kiemelve az elnök asszony aktív tevékenységét és egy virág csokrot adott át részére.

Bakai Krisztián rendőr őrnagy köszönetet mondott a sok közös szolgálatért, melyet a Tápéi Polgárőrség tagjaival közössen végeztek. Elismerően szólt az egyesület tevékenységéről, megköszönte a polgárőrök önkéntes munkavégzését, mert - mint mondta - nagyon fontosnak tartja a közös szolgálatok ellátását és a jövőben is igénylik azt.

Dr Márton István hozzászólásában elmondta, hogy az egyesületet kezdettől fogva ismeri és ha az elnök asszony kéri a segítségét szivesen teszi azt. Örül annak, hogy ez a csapat olyan, mint egy nagy család,  ha kell összefognak a feladat végrehajtása érdekében
A beszámolók elfogadása után elismerések, jutalmak adományozásával köszönték meg a legjobban teljesítőknek a munkájukat.

A Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség Elismerő Oklevelét vehette át Tóth Zoltánné az egyesület elnöke

A  10, 15 és a 20-éves tagság elismeréseként emléklapot vehetett át.

10 éves

 Rescsik Zoltán, Pásztor Andrea,  Kocsis Savanya Zoltán,  Pataki Imre,  Ocskó Dániel, Paronai Jenő és Szőke Barnabás

15 éves

​Apró Mária  és Miklós Lajos

20 éves

Iván János, Mogyorósi László, Nagy Hajdú Lászlóné, Nagy Hajdú László, Tóth Róbert, ​Salamon Sándor, Salamon Sándorné és Nyári Mihály

Három évvel ezelőtt hoztak egy határozatott, melynek értelmében, minden évben átadják AZ ÉV POLGÁRŐRE tárgy jutalmat!

Értelem szerűen eddig ketten kapták meg-e kitüntető címet. Az idén, a közbiztonság és a bűnmegelőzés területén végzett kiemelkedő munkájáért kiérdemelte a 2016. Év Polgárőre címet, Miklós Lajos polgárőr, aki az ÉV Polgárőr Plakett és utalványt vette át

Elismerésben részesül továbbá, a polgárőr tevékenységben, a közbiztonság és a bűnmegelőzés területén végzett kiemelkedő munkájáért

oklevelet és ajándékkosarat vehetett át

Dr. Bárdos Róbert, Szabó János, Pataki László és Kálmán Gábor

Kószó Györgynek az idén is megköszönték önzetlen segítségét, mivel az egyesületük autóját továbbra is díjmentesen javítja.

Emléklap és ajándékkosár átadásával köszönték meg a nagyon jó együtt működést Fejes Zoltán körzeti megbízottnak és Bába Mihály körzeti megbízottnak.

A közgyűlés végén egy közös vacsora került elfogyasztásra, amelyet baráti beszélgetés követett.

Forrás és kép Magyari Béla

 

 

Képgaléria: Évértékelő a Tápéi polgárőrségnél