Évértékelő és tisztújító közgyűlés Balástyán

2017.03.23 20:25

Március 11-én tartotta évértékelő és tisztújító közgyűlését a Balástyai Polgárőr Egyesület a vadászházban.

Az értekezletet megtisztelte jelenlétével Juhász Jenő alpolgármester, Szabó Zsolt rendőr alezredes a Kisteleki Rendőrkapitányság vezetője, Bánfi Ferenc százados, a Kisteleki Rendőrkapitányság közrendvédelmi alosztályvezetője és Szemerédi László, a Katasztrófavédelmi Kutató-mentőcsoport Balástya elnöke.

Dékány Péter elnök a Balástyai Polgárőr Egyesület 2016-os év beszámolójában kiemelte, hogy tevékenységüket a jogszabályoknak, az országos irányelveknek megfelelően, és együttműködő partnereikkel Balástya bűnmegelőzési koncepciójában meghatározottak szerint végezte. Jó kapcsolatot ápolnak a településen működő civil szervezetekkel, az önkormányzattal és a lakossággal, továbbá a kisteleki Rendőrkapitánysággal is példa értékű a kapcsolatuk. Mindkét körzeti megbízott egyben polgárőr is, és sokat segítenek a közös szolgálatok szervezésében. Együttműködnek a baleset megelőzési programok szervezésében, a pusztázó tanyaprogram végrehajtásában és a felvilágosító szóróanyagok terjesztésében. A közös szolgálatok a 2016-os évben elsősorban a rendezvények biztosítására összpontosultak. Az egyesület tagjai az önkormányzat valamennyi rendezvényén részt vettek, továbbá a futballmérkőzések lebonyolításában és biztosításában, az egyházi rendezvények biztosításában vállaltak feladatot. A védőnői szolgálat munkáját rossz útviszonyok esetén segítették, valamint az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub felkérésére vagyonvédelmi előadást és tájékoztatást tartottak.

Az egyesület tagjai közül 14 fő végzett kiemelkedő munkát, a többiek egyedi esetszámban segítettek. A Balástyai Polgárőr Egyesület működéséhez szükséges anyagi feltételeket a kapott támogatások biztosították. 2016-ban központi költségvetésből 440.000 forintot kapott a civil szervezet, amit nagyobb részben üzemanyagra, a gépjármű tisztításához egy porszívóra, internet használatra és gépjármű fenntartásra költöttek. Az önkormányzati támogatást 2016-ban nem használták fel. A "Bence közlekedik" közlekedésbiztonsági program szervezésére, lebonyolítására 215.000 forint támogatást kaptak. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázaton pedig 325.000 forintot nyertek ruházatra és kiegészítőkre.

A közgyűlés elfogadta az elnök beszámolóját, aki összefoglalója végén jelezte, hogy az idén lesz 20 éves a Balástyai Polgárőr Egyesület, ezért ennek megünneplésére javaslatot tett, hogy a Csongrád Megyei Polgárőr Nap helyszíne Balástya legyen.

Ezután Szabó Zsolt rendőrkapitány értékelte az együttműködést, és kifejezte, hogy a település biztonságának elősegítésében a körzeti megbízottak mellett fontos szerepe van a polgárőröknek. Az elmúlt években folyamatosan csökkentek a bűncselekmények a Kistelek Járás területén, így Balástyán is. A rendőrkapitány megköszönte a közös szolgálatokat, és kérte, a jövőben is egyeztessék ezeket.  

Juhász Jenő alpolgármester megköszönte az egyesület tagjainak munkáját és felvetette, hogy a Csongrád Megyei Polgárőr Napot majd a Falunapok, Zöldség- és Virágfesztivál keretében tartsák meg.

A közgyűlés végén titkos szavazással választották meg az elnökséget mivel mandátumuk hamarosan lejár.

Az elnök ismét Dékány Péter, a vezetőség tagjai Kovács Miklós és Pilka Beatrix, az ellenőrző bizottság tagjai Szőri István, Jéga Szabó Anita, Szabó Szilvia lett.

Az est hivatalos része ezzel lezárult, és következett a vacsora és fehér asztal mellett folyt ez után a beszélgetés – tájékoztatta honlapunkat Dékány Péter elnök

Fotó: D P

Szerző: Magyari Béla