Évértékelő közgyűlés Röszkén

2017.01.16 08:47

A röszkei polgárőr egyesület január 13-án a művelődési házban tartotta a 2016-os évértékelő közgyűlését.

 A közgyűlésen a polgárőrök hozzátartozói is jelen voltak. Megtisztelték jelenlétükkel a közgyűlést, Borbásné Márki Márta polgármester asszony, Batiz István a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Dr. Révész Szabolcs a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség vezetője, Éberhard Gábor a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség vezetője, Kis Gergely a röszkei Rendőrőrs parancsnoka és az együttműködő civil szervezetek képviselői, önkormányzati képviselők, a röszkei rendőrőrs és a határrendészet munkatársai is.

Ezután Túró István elnök értékelte az elmúlt év feladatait. A kitűzött célt sikerült megvalósítani, a meghatározott feladatokat is. Elmondta még, hogy a „Külterületek fokozott védelme elnevezésű program” – mely a külterületen élők közbiztonságának erősítésére és a lakosság biztonságérzetének javítására jött létre.  A röszkei polgárőr egyesület a programba vállalt feladatait teljesítette, és végrehajtotta. A program fő célja volt, hogy a külterületen élő lakosság érzékelje a fokozott járőrözést. Abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy a tanyagondnoki szolgálatot ellátó személyek egyben polgárőrök is, tehát így nagyobb rálátásuk van a tanyán élő emberek mindennapi problémájára. Elmondta még, hogy fontos feladat volt a tagság fiatalítása, így öt fő fiatalt sikerült megnyerni az egyesület számára., akik ifjú polgárőrként új tagok.

Az elmúlt évben a migráció, enyhébb lefolyású volt, köszönhető a megépült kerítésnek, és a megerősített határőrizetnek, de ez nem azt jelentette, hogy nem találkoztak migránsokkal csak jóval kevesebb esetben riasztották az egyesületet. A határrendészettel közösen eltöltött szolgálatok nem csökkentek több mint 30 alkalommal, mintegy 400 órát dolgoztak együtt. Új feladatként jelentkezett a határátkelőn nyújtott segítségük, amely a busz forgalom koordinálását jelentette. A Kiszombori határrendészet vezetésének felkérésének eleget téve, több alkalommal segítették a zsarucár rendszerükkel, a mélységi autóforgalom ellenőrzését közösen a rendőrökkel. Ezt a jó kapcsolatot szeretnék továbbra is fenntartani az elkövetkezendő évben is. A helyi rendőrőrssel, több mint 50 alkalommal 100 fő bevonásával 1000 óra  közös szolgálattal segítették munkájukat kül- és belterületen. A Röszkei Orbán Dénes Általános Iskolával is van együttműködési megállapodásuk. Ebben az évben is szeptember 1-től szeptember 30-ig 20 alkalommal 80 órát voltak szolgálatba az iskola előtt közösen a rend őreivel. Vendég polgárőröket is fogadtak augusztustól egészen október közepéig, amely nagy segítséget jelentett a szolgálat ellátásban is. A múlt évben is több szegedi középiskolai tanuló felkereste az egyesületet, hogy szeretnének közösségi szolgálatra jelentkezni. Az egyesület 5 iskolával kötött együttműködési megállapodást és így 16 fő tanuló alkalomszerűen vett részt a szolgálatellátásban. A postai szolgálat a nyugdíjkifizetések idején folyamatos volt. A szolgálati gépjárművön megtettek közel 8000 km –t és közel 7000 órát voltak szolgálatban. Az önkormányzattal kiválló kapcsolatot ápolnak, a felkéréseiknek mindig eleget tesznek. Ez az önkormányzat támogatásában is jelentkezik, hiszen már évek óta egy millió ft-al támogatják az egyesület működését. A településen működő valamennyi civil szervezettel jó munkakapcsolatuk van.

Áfra Károly gazdasági alelnök beszámolójában megemlítette, hogy az elmúl évben több mint öt millió ft-tal gazdálkodtak. Gazdálkodásuk stabil, a működésüket tudják finanszírozni.

Éberhard Gábor a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség vezetője elmondta, hogy korábbról ismeri az egyesületet, mivel előző beosztásából fakadóan sokat dolgoztak közösen. Véleménye szerint nagyon összetartó az egyesület, és az a véleménye, hogy az országban a legjobban működő polgárőr egyesület a röszkei. Megköszönte oklevéllel az egyesületnek, hogy a felkérésüknek eleget tettek.

Dr. Révész Szabolcs a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség vezetője megköszönte a polgárőrök önzetlen segítségét, amit a rendőrségnek nyújtottak. Kiemelte, hogy a kollegái felkérésének a polgárőr egyesület minden esetben igyekszik helytállni. A jövőben is számítanak a polgárőrök segítségére, hisz valóban egy összetartó, jól működő egyesület a röszkei.

Borbásné Márki Márta polgármester asszony elmondta, hogy az elmúlt évben is Röszkén  nagyon sokat dolgoztak a polgárőrök. Úgy gondolja, hogy a működési feltételek biztosításához a polgárőr egyesület a legtöbb forrást kapta az önkormányzattól, illetve a megyei szövetségtől, amelyet megköszönt a megyei polgárőr szövetség elnökének is. A feltételek megléte biztosította a zavartalan működést a település lakosságának megelégedettségére. Kihangsúlyozta, hogy a település önkormányzatának kiváló a kapcsolata a polgárőrséggel, a lakosság igényli a jelenlétüket. Üdvözölte annak lehetőségét, hogy a fiatalok is részt vehetnek a polgárőrség munkájában, így biztosított az utánpótlás is. Végül köszönetét fejezte ki a polgárőröknek az áldozatos munkájukért, amit szabadidejük terhére végeznek a település biztonsága érdekében.

Batiz István megyei elnök megköszönte az egyesület 2016 évben végzett tevékenységét, amelyet igen nehéz körülmények között végzett. Elmondta még, hogy örül annak, hogy ilyen polgármester asszonya van a településnek, aki ilyen törődéssel foglalkozik a polgárőrséggel. Kiemelte, hogy az elkövetkező év sem lesz könnyebb itt a határmentén, a migráns áradat miatt. Ez év január 20-án lesz zászlóbontás, az OPSZ a Határvédelmi Polgárőr Tagozatnak Mórahalmon. Kérte az egyesületet, hogy csatlakozzanak a tagozathoz. Elmondta még, hogy nagy segítséget nyújtottak a vendég polgárőrök, a szolgálat ellátásában, köszönet ezért a munkáért is. Végül oklevelet és ajándék csomagot adott át az egyesület részére, amit Túró István vett át.

Ezután az önkormányzat elismerő oklevelét és jutalmát vehették át a jutalmazott polgárőr tagok a polgármester asszonytól és az egyesület elnökétől.

A közgyűlést követően a vállalkozói felajánlásoknak köszönhetően közös vacsorára és baráti beszélgetésre került sor.

Forrás és kép: Magyari Béla

A fotók megtekinhetők a képre kattintva