Évértékelő közgyűlés volt Szőregen

2016.03.12 08:28

A szőregi polgárőr egyesület március 11- én tartotta évértékelő és alapszabály módosító közgyűlését a faluházban.

 Vendégként a közgyűlésen részt vett Batiz István a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Dr. Berkes Ottó Szeged Megyei Jogú Város, szőregi városrész önkormányzati képviselője, Hős Zoltán az Újszegedi Rendőrőrs munkatársa és Dr. Tatár Zoltán CSMPSZ jogtanácsosa.

Huszti Zoltán elnök köszöntötte a megjelent vendégeket és a polgárőröket. Majd ezt követően beszámolt a 2015 évben végzett feladatokról és kiemelte, hogy fő feladatuk volt a városrész lakosságának biztonság érzetének megőrzése és a bűnözés-megelőzése. A megnövekedet migráns áradat miatt szorosan együttműködtek a határrendészettel.  A külterületen a termény lopások megelőzése különösen a betakarítások alkalmával nagy feladatot rótt az egyesületre. A városrész rendezvényeinek biztosítási feladataiban is részt vettek a rendőrséggel együttműködve. A település legnagyobb rendezvénye a Szőregi Rózsa fesztivál, amelynek biztosításában a szegedi polgárőr egyesületek is besegítettek.

Elmondta még, hogy a Kiszombori Határrendészeti kirendeltséggel és az újszegedi rendőrőrssel és az önkormányzattal is jó kapcsolatot ápolnak. Az elmúlt évben havonta 320 óra szolgálatot láttak el önállóan és a rendőrséggel együttműködve. A szolgálati gépkocsival átlagosan 1200 km-t tettek meg havonta. Az elnök úgy fogalmazott, hogy egy feladatokkal teli évet tudhatnak maguk mögött. Úgy gondolja, hogy a vállalt feladatokat sikeresen megoldották. Elmondta még, hogy a tavalyi évben 1,6 millió ft-al gazdálkodtak, amelyet működésre fordítottak. Az idén fő feladatuk lesz a rendőrség és polgárőrség Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programjába való részvétel, amely az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetének javítását szolgálja.

Ezután Dr. Tatár Zoltán ismertette az alapszabály módosításokat. A tőrvényi és az OPSZ alapszabály változás miatt vált szükségessé ez a módosítás. Az alapszabály módosítást egységes szerkezetben a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Dr Berkes Ottó önkormányzati képviselő hozzászólásában köszönetét fejezte ki az elmúlt évi munkáért. Nagyra értékeli azt a munkát, amelyet a polgárőrök végeznek, időt és fáradságot nem kímélve tesznek a lakótársak közösségért, helyt álltak a migráns áradat idején is. Kéri a polgárőröket, hogy az idén is segítsenek a rendezvények biztosításában, különös tekintettel a rózsa fesztiválra. A város támogatja az egyesületet az idén is.

Batiz István megyei elnök megköszönte az egyesület elmúlt évben végzett munkáját, hiszen az elmúlt év egy kimagasló év volt az egyesületek életében. Kiemelte, hogy a migrációs feladat nem csak a határ menti egyesületeket érintette, hanem a szegedi egyesületeket is. Előfordult nem egyszer olyan eset is, hogy a rendőröket a határra vezényelték és ilyen esetekkor a polgárőrök voltak szolgálatban a településeken. Elmondta, hogy a migrációval kapcsolatban nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, nem véletlen az sem, hogy a belügyminiszter bejelentette a migrációs helyzetre tekintettel a magasabb készültségi fokozatot, de célszerű felkészülni az ilyen feladatokra is. A nagyvárosi bűnmegelőzés feladatai elsősorban a hétvégéken jelent majd többlet feladatot a polgárőrség számára.

A közgyűlés végén a vállalkozói felajánlásnak köszönhetően egy vacsora került elfogyasztásra, amelyet baráti beszélgetés követett.

Fotó és írás: Magyari Béla