Éves beszámoló közgyűlést tartott az ásotthalmi polgárőrség

2015.02.23 18:25
Az ásotthalmi községi polgárőr egyesület év értékelő közgyűlését tartotta 2015.02.21-én a művelődési házban.

Pőcze Levente, elnök nyitóbeszédében köszöntötte a megjelent polgárőröket és családtagjukat, valamint a meghívott vendégeket. Vendégek voltak, Toroczkai László polgármester, Dr. Lázár Szvetozár r.alezredes Szegedi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezető kapitány helyettes, Köles Attila r. őrnagy mórahalmi rendőrőrs parancsnok, Dr. Darvasi Richárd r.alezredes és Szőlősi Zoltán r.alezredes a Szegedi határrendészeti kirendeltség munkatársai.
Pőcze Levente elnök beszámolt az éves tevékenységről, beszámolójában kiemelte, hogy polgárőrség fő feladata volt a lakosság biztonságérzetének javítása és rendőrséggel való együtt működés. Elmondta még, hogy az év során „ több ezer határsértő felderítésében és elfogásában vettünk részt a rendőrséggel együttműködésben. Odafigyeltünk a tanyán élő idős emberekre, ha kellett segítettünk. Jó partnerségre törekedtünk az önkormányzattal és rendőrséggel. Biztosítási feladattal segítettük a postai kézbesítők biztonság érzetét. A tanév kezdetén ott voltunk az iskolánál, segítettük a diákok főutón történő áthaladásukat. Mindenszenetek és halottak napja ünnepén a temetők környékén járőr szolgálatot szerveztünk. A polgárőrség segélykérő telefont biztosított az arra rászorulóknak”. Elmondta még, hogy jó kapcsolatot ápolnak a megalakult mezőőrséggel, közös szolgálatokat is szerveznek. Megemlítette még a kapott pénzügyi támogatásukat a gépkocsi üzemeltetésére, és karbantartására fordították.
2014-ben pályázaton nyertek ez új Suzuki SX4 gépkocsit, melynek az előfinanszírozáshoz a Merkantil Banktól kellett hitelt (5.000.000,-ft) felvenni. A pályázat elkészítésében és lebonyolításában támogatónk, Tóth Csaba segített. A gépkocsi az egyesület tulajdonában van, mert az kifizetésre került.
 
 
 
Végült Toroczkai László polgármester úr méltatta és megköszönte a polgárőrök áldozatos munkáját, amelyet a település biztonságának megőrzése érdekében tettek. Az elkövetkező időben is számít a polgárőrök munkájára.
Dr. Lázár Szvetozár úr megköszönte a rendőrség nevében a polgárőrök önzetlen segítségét és a rendőrség munkájának segítését. Megemlítette, hogy az ásotthalmi polgárőrökre az együttműködés kapcsán mindig lehet számítani és a jövőben is számit a polgárőrök segítségére.
Ezután elismerések átadására került sor, a 2014-ben , a polgárőrségben végzett kiemelkedő munkájáért tárgyjutalomban és emlékplakettben részesült: Móri József, Ifj. Móri József, Murvai Zsigmond, Horváth János, Horváth Nóra, Gál József, Németh Mihály, Pőcze Leventéné, Ábrahám Ferenc, Varga Tibor, Kovács Brúnó, Zmeu Ionel Costel polgárőrök.
Az egyesület egész éves kiemelkedő támogatásáért tárgyjutalomban részesült: Tóth Csaba és Dr. Katona András.
A közgyűlés után közös vacsora volt egy vállakózó felajánlásának köszönhetően, majd baráti beszélgetés követte.
Ásotthalom Polgőrbeszámoló 2014.doc (6649344)
Forrás Magyari Béla
Fotó: Kovácsné Erika
A cikhez tertozó képek