Évet értékelt a röszkei polgárőr egyesület

2016.01.18 11:01

A röszkei polgárőr egyesület 2016 01. 15-én a művelődési házban tartotta a 2015 évértékelő közgyűlését. A közgyűlésen a polgárőrök hozzátartozói is jelen voltak. Megtisztelték jelen létükkel a közgyűlést, Borbásné Márki Márta polgármester, Batiz István a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Szöllősi Zoltán a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség munkatársa és az együttműködő civil szervezetek képviselői, a röszkei rendőrőrs és a határrendészet munkatársai is.

Elsőként meg emlékeztek, a 2015 évben elhunyt tagtársukról, néma tiszteletadással.

Ezután Túró István elnök értékelte az elmúlt év feladatait. A kitűzött célt sikerült megvalósítani, így többek között a „külterület védelme” elnevezésű programban meghatározott feladatokat is. Elmondta még, hogy az elmúlt években nem volt ismeretlen a határsértők fogalma, de ami ebben az évben történt azt szóban elmondani nagyon nehéz. A február-március hónappal bezárólag a Koszovói menekülthullám lezárult, de elindult egy sokkal nagyobb embertömeg az Afrika kontinens felől. Többek közt Szír, Afgán, Pakisztán, Szenegál, stb. állampolgárok. Akik egy része a háború elő, egy része pedig gazdasági menekültként jött Európába.

Emiatt a fokozódó nyomás miatt 2015 február 13–án Mórahalmon került sor egy migrációs fórumra, ahol megjelent Dr. Túrós András az OPSZ elnöke, aki köszönetét fejezte ki a migrációs munkában elvégzett munkájukért, 4 fő polgárőrt jutalomban is részesített. Ezen felül meglepetésükre felajánlott egy Suzuki SX4 típusú gépjárművet az egyesületük részére, ami átadásra is került.

A zöld határon eleinte naponta 400-500 fő menekülttel szemben intézkedtek a rendőrök, amiben jelentős segítséget nyújtottak a polgárőrök. Ez a helyzet napról napra fokozódott, ami már a nyár végére napi több ezer főre felduzzadt. Szinte folyamatosan szolgálatban kellett lenni, mert a településre több irányból nem ritkán 150-400 fős csoportok törtek be, vertek sátrat a közterületeken. Az OPSZ segítségként 2 megyéből (Jásznagykun-Szolnok, Békés megye) ajánlott fel 2x20 fős polgárőr csoportokat szeptember 15-től 28-ig. Ezeknek az embereknek a szállásuk és az étkezésük megszervezésében segédkeztek az önkormányzattal közösen. A vendég polgárőrök az Ásotthalmi, Mórahalmi és Röszkei polgárőröknek nyújtottak segítséget a folyamatos szolgálat ellátásában. Segítséget kaptak még több szegedi Polgárőr egyesülettől is (Szeged Alsóváros, Szeged Tarján, illetve Szeged Belváros) polgárőrségektől.

Több szegedi középiskolai tanuló felkereste az egyesületet, hogy szeretnének közösségi szolgálatra jelentkezni. Az egyesület az iskolákkal együttműködési megállapodást kötött és így 6 fő tanuló alkalomszerűen részt vesz a szolgálatellátásban.

 Az általános iskola felkérésére is több alkalommal biztosították a gyerekek biztonságos közlekedését az utakon és felügyelték a gyermeknapi rendezvényen megrendezett futást is.  A következő évben is számíthatnak a segítségükre!- mondta az elnök.

A postai szolgálat a nyugdíjkifizetések idején folyamatos volt. A helyi önkormányzattal is kiváló a kapcsolatuk. Az önkormányzat ez évben is a működési költségeik jelentős részét támogatta.

Több civil szervezettel is nagyon jó a kapcsolatuk.

Mindenszentek és Halottak napján a temetőben és környékén fokozott szolgálatot hajtottak végre a nap 24 órájában. Több alkalommal a temetések alatt a temető parkolójában felügyelték a gépkocsik biztonságát. Összességében 11000 órát töltöttek szolgálatban és 21000 kilométert tettek meg szolgálati autóikkal. Végül az elnök megköszönte a segítséget a polgárőr társainak és az együttműködő szervezeteknek.

Ezután Áfra Károly gazdasági elnökhelyettes adott számot a gazdálkodásról. Elmondta, hogy

1 %-ból 208126 ft realizálódott. Az önkormányzat, a megyei szövetségtől, és az opsz-től kapott támogatásokból, pályázatból nyert összegből és az előző évi maradványból összesen 4,6 millió forintból gazdálkodtak.

Ezután a közgyűlés módosította az alapszabályt a tőrvényi változások miatt.

Szöllősi Zoltán alezredes hozzászólásában megköszönte az egyesületnek a 2015-ös évben végzett áldozatos munkáját és a rendőrségnek nyújtott segítséget ebben a nehéz időszakban. Elmondta, hogy vezető váltás történt a Szegedi Határrendészeti kirendeltség élén. Az új vezető dr. Révész Szabolcs alezredes lett, aki ezúton is üdvözletét küldi az egyesületnek és köszönetét fejezi ki a közös szolgálatokért. Ezután átnyújtott egy 2015 évi tevékenységet összefoglaló képet az egyesület elnökének.

Borbásné Márki Márta polgármester asszony elmondta, hogy az elmúlt év Röszkén a legek éve volt, mert nagyon sokat dolgoztak a polgárőrök a migráns áradat miatt, de sokat kellett dolgozniuk a szakhatóságoknak is. Úgy gondolja, hogy a működési feltételek biztosításához a polgárőr egyesület a legtöbb forrást kapta az önkormányzattól, illetve a megyei szövetségtől, amelyet megköszönt a megyei polgárőr szövetség elnökének. A feltételek megléte biztosította a zavartalan működést a település lakosságának megelégedettségére. Még hosszan beszélt a településen végzett tevékenységről a migráns áradatból adódóan. Kihangsúlyozta, hogy a település önkormányzatának kiváló a kapcsolata a polgárőrséggel, a lakosság igényli a jelenlétüket. Üdvözölte annak lehetőségét, hogy a fiatalok is részt vehetnek a polgárőrség munkájában, így biztosított az utánpótlás is. Végül köszönetét fejezte ki a polgárőröknek az áldozatos munkájukért, amit szabadidejük terhére végeznek a település biztonsága érdekében.

Batiz István megyei elnök megköszönte az egyesület 2015 évben végzett tevékenységét, amelyet igen nehéz körülmények között végzett. Elmondta még, hogy örül annak, hogy ilyen polgármester asszonya van a településnek, aki ilyen törődéssel foglalkozik a polgárőrséggel. Hatalmas segítséget nyújtott a vendég polgárőrök elhelyezésében és ellátásában, köszönet ezért a munkáért is. Kihangsúlyozta: szakhatóságok segítettek a feladatok koordinálásában.

Elmondta még, hogy az OPSZ elnökségének december 18 – i évzáró ülésén dr. Túrós András elnök úr úgy fogalmazott egy BM miniszter helyettes, és négy államtitkár jelenlétében, hogy „Ásotthalom, Mórahalom, Röszke és a Szegedi polgárőrök kimagasló emberfeletti tevékenységet végeztek, ők a hétköznapok hősei”. Ez valóban így van, még egyszer köszönet a migrációban végzett munkáért.

Ezután az önkormányzat elismerő oklevelét és jutalmát vehette át minden polgárőr tag a polgármester asszonytól.

A közgyűlést követően a vállalkozói felajánlásoknak köszönhetően közös vacsorára és baráti beszélgetésre került sor.

Forrás és kép: Magyari Béla