Évet értékelt a röszkei polgárőr egyesület

2018.01.20 20:33
A röszkei polgárőr egyesület január 19-én a művelődési házban tartotta a 2017-es évértékelő közgyűlését.

A közgyűlésen megjelenteket köszöntötte Áfra Károly az egyesület gazdasági alelnöke, aki  a közgyűlés levezető elnöke is volt.

 A közgyűlésen a polgárőrök hozzátartozói is jelen voltak, hiszen ez már az évek elteltével hagyománnyá vált itt a településen.
 Megtisztelték jelenlétükkel a közgyűlést, Horvát Béla alpolgármester, Szemesi Szilveszter a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség titkára, Virág János r. őrnagy a Szegedi Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályvezetője, Szöllősi Zoltán r. alezredes a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség munkatársa, Kis Gergely r. százados a röszkei rendőrőrs volt parancsnoka, Dr. Víg Orsolya r. alezredes asszony a röszkei rendőrőrs parancsnoka, Dr. Palotai Jenő ezredes és Fróman Gábor mk. őrnagy a MATASZ Csongrád Megyei vezetői és az együttműködő civil szervezetek képviselői, önkormányzati képviselők, a röszkei rendőrőrs és a határrendészet munkatársai is.
Ezután Túró István elnök értékelte az elmúlt év feladatait. A kitűzött célt sikerült megvalósítani, a meghatározott feladatokat is. Elmondta még, hogy az OPSZ által indított 300X100 programban az egyesület részt vesz.  Ennek keretén belül a külterületek fokozott védelme,  és az ott élők közbiztonságának erősítése és a lakosság biztonságérzetének javítása volt a cél.  A röszkei polgárőr egyesület a programba vállalt feladatait teljesítette. Az egyesület abban a szerencsés helyzetben van, hogy a tanyagondnoki szolgálatot ellátó személyek egyben polgárőrök is. Így nagyobb rálátásuk van a tanyán élő emberek mindennapi problémájára. Elmondta még, hogy fontos feladat volt a tagság fiatalítása, így három főt sikerült megnyerni az egyesület számára. Az egyesületnek jelenleg huszonhét fő tagja van
Az elmúlt évben a migráció, enyhébb lefolyású volt, köszönhető a megépült kerítésnek, és a megerősített határőrizetnek, de ez nem azt jelentette, hogy nem találkoztak migránsokkal csak jóval kevesebb esetben riasztották őket. A határrendészettel közösen eltöltött szolgálatok nem csökkentek több mint 40 alkalommal, mintegy 700 órát dolgoztak együtt. Az év során 123 fő migráns elfogásában vettek részt közvetve illetve közvetlenül. Új feladatként jelentkezett a határátkelőn nyújtott segítségük, amely a busz forgalom koordinálását jelentette. Több alkalommal segítették az újtipusú mobil gépjármű felismerő rendszerrel, a mélységi autóforgalom ellenőrzését közösen a rendőrökkel. Ezt a jó kapcsolatot szeretnék továbbra is fenntartani az elkövetkezendő években is. A helyi rendőrőrssel, több mint 120 alkalommal 118 fő bevonásával 1616 óra közös szolgálattal segítették munkájukat kül és belterületen. A Röszkei Orbán Dénes Általános Iskolával is van együttműködési megállapodásuk. Ebben az évben is szeptember 1-től szeptember 30-ig 16 alkalommal 68 órát voltak szolgálatba az iskola előtt közösen a rend őreivel. A múlt évben is több szegedi középiskolai tanuló felkereste az egyesületet, hogy szeretnének közösségi szolgálatra jelentkezni. Az egyesület 7 iskolával kötött együttműködési megállapodást és így 18 fő tanuló alkalomszerűen vett részt a szolgálatellátásban. Egy fő jelezte, hogy belép az egyesületükbe. A postai szolgálat a nyugdíjkifizetések idején folyamatos volt. A szolgálati gépjárművel megtettek közel 8000 km –t és közel 8500 órát voltak szolgálatban. Így az egy főre jutó szolgálati óra elérte 312 órát. Az önkormányzattal kiváló kapcsolatot ápolnak, a felkéréseiknek mindig eleget tesznek. Ez az önkormányzat támogatásában is mutatkozik, hiszen már évek óta egy millió ft-al támogatják az egyesület működését. A településen működő valamennyi civil szervezettel jó munkakapcsolatuk van.
Ezután ifj. Fodor László a felügyelő bizottság elnöke számolt be a közgyűlésnek az elmúlt évi ellenőrzés tapasztalatairól. Elmondta, hogy az egyesület működése és gazdálkodása jó színvonalú.
Áfra Károly gazdasági alelnök beszámolójában megemlítette, hogy az elmúl évben több mint öt millió ft-tal gazdálkodtak. Gazdálkodásuk stabil, a működésüket tudják finanszírozni. Ezután ismertette a 2018 évi költségvetési tervet, amit a beszámolóval együtt elfogadott a közgyűlés.
Dr. Víg Orsolya a Rendőrőrs parancsnoka elmondta, hogy féléve vette át a rendőrőrs irányítását. A polgárőrség elnökével szinte mindent meg tudnak beszélni, folyamatos a jelzésadás a polgárőrök részéről, amit ezúton megköszön az elnök úrnak (neki Pista bácsi) és a polgárőr egyesület tagjainak. Elmondta még, hogy előtte az újszegedi rendőrőrsöt vezette négy évig. Végül azt kérte, hogy szeretné, ha a továbbiakban is hasonlóan tudjanak együtt dolgozni. Meg köszönte a kimagaslóan teljesített óraszámot, amelyet közös szolgálatban és önállóan is teljesítettek.
Virág János a szegedi rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályvezetője kiemelte, hogy az ifjú polgárőrök bevonásával az utánpótlás is biztosított a röszkei polgárőr egyesületbe, ez nagyon szimpatikus. Az a tevékenység és elhívatottság, amit a polgárőrség végez itt a településen, az példaértékű. Azt kéri, hogy a jövőben is ilyen elszántsággal végezzék a feladataikat. Az együtt működés is példaértékű. Végül megköszönte az egyesület munkáját, amit végeztek a község érdekében.
 
 
Szöllősi Zoltán a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség munkatársa megköszönte a polgárőrök önzetlen segítségét, amit a rendőrségnek nyújtottak. Kiemelte, hogy a kollegái felkérésének a polgárőrök minden esetben helytállnak.  A jövőben is számítanak a polgárőrök segítségére, hisz valóban egy összetartó, jól működő egyesület a röszkei. Ezután elismerő oklevelet és ajándék tárgyat adott át az egyesület elnökének.
Horváth Béla alpolgármester elmondta, hogy három minőségben van itt, a polgármester asszonyt helyettesíti, másrészt az általa vezetett sportkört is képviseli, és mint magán ember is megköszöni a polgárőrség példamutató munkáját, amit végeztek a településen. Az elmúlt évben is nagyon sokat dolgoztak a polgárőrök. Kiemelte, hogy ő hozzájuk is bement egy besurranó betörő a nyáron és a polgárőrséget értesítette a történtekről, akik szinte húsz perc alatt megtalálták az illetőt és átadták a rendőrségnek. A polgárőrökkel jó kapcsolata van, ők felügyelik a sportkör létesítményeit is.  Megköszönte a polgárőröknek a kimagaslóan teljesített, magas szolgálati óraszámokat, amelyet a lakosság nyugalma érdekében végeztek. Úgy fogalmazott, hogy a migrációs helyzet is kezd alábbhagyni az elmúlt évekhez viszonyítva és a település kezd újra a béke szigete lenni. Végül köszönetét fejezte ki a polgárőr egyesület elnökének és tagjainak az áldozatos munkájukért, amit szabadidejük terhére végeznek a település biztonsága érdekében.
Szemesi Szilveszter megyei szövetség titkára tolmácsolta Batíz István elnök köszönetét, megköszönve az egyesület 2017 évben végzett tevékenységét, amelyet már évek óta végeznek. Kiemelte, hogy az egyesület tevékenységét ismeri régóta. Elmondta még, hogy az elkövetkező év sem lesz könnyebb itt a határmentén, a migráns áradat miatt, igaz ez a folyamat csökkenő tendenciát mutat. A beszámolóban elhangzottak alapján úgy gondolja, hogy az egyesület munkáját hűen tükrözi. Köszönet illeti a családtagokat is. hogy ezt a hóbortunkat elviselik, hiszen ő is egy egyesület elnöke immár tizennyolc éve. Végül oklevelet adott át az egyesület részére, amit Túró István vett át.
Ezután az egyesület elismerését vehették át a jutalmazott polgárőr tagok az egyesület elnökétől.
A közgyűlést követően a vállalkozói felajánlásoknak köszönhetően közös vacsorára és baráti beszélgetésre került sor.
Forrás és kép: Magyari Béla
A kép album a képre linkeléssel megnézhető!