Évet értékelt az Alsóvárosi közhasznú polgárőr egyesület

2016.01.22 16:23
A Szeged- Alsóvárosi közhasznú polgárőr egyesület 2016 01. 21-én a TIT székházban tartotta a 2015 évértékelő közgyűlését.

Megtisztelték jelenlétükkel a közgyűlést, Dr. Botka László Szeged Megyei Jogú Város polgármestere képviseletében dr. Molnár Mária, Batiz István a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Dr. Révész Szabolcs a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség megbízott vezetője, Hekáné dr. Szondi Ildikó Szeged Megyei Jogú Város belvárosi önkormányzati képviselője, Tóth Péter Szeged Megyei Jogú Város önkormányzati képviselője, Kollár Krisztián százados Szeged Belvárosi Rendőr Örsparancsnok és Bagi Csaba törzszászlós körzeti megbízott.
Ezután Sándor János elnök értékelte az elmúlt év feladatait. A kitűzött célt sikerült megvalósítani, így többek között a közterületi járőrözést Szeged közigazgatási határán belül és a Szeged közbiztonságáért, meghatározott feladatokat is. Folyamatosan segítették a postások tevékenységét. Négy postával van együttműködési megállapodásuk. A Szabadság téri Gyógyszertári Központ épületének folyamatos ellenőrzése is feladatuk volt. Elmondta még, hogy az alsóvárosi rendezvények, a városi rendezvények, az evezős pálya rendezvényinek biztosítási feladataiban is részt vettek a rendőrséggel együttműködve. Több esetben hatósági tanú feladatot is elláttak. Tanév kezdetekor az „Egy iskola, egy polgárőr közlekedési és bűnmegelőzési programban is feladatot láttak el. A kegyeleti ünnepek alatt az alsóvárosi temető parkolójának, és területének átfogó biztosítása, ellenőrzése is kitűzött feladatuk volt.
A migráns feladatokból is kivették a részüket az egyesület tagjai, a menekülttel szemben intézkedtek a rendőrök, amiben jelentős segítséget nyújtottak az alsóvárosi polgárőrök is. Ez a helyzet szeptember közepéig napról napra fokozódott, ami azt jelentette szinte folyamatosan szolgálatba voltak. A kőrnyékbeli települések Röszke, Szentmihálytelek, Gyálarét polgárőreinek is segítettek a többi Szegedi polgárőr egyesületekkel közösen.
Több szegedi középiskolai tanulói is felkeresték az egyesületet, hogy szeretnének közösségi szolgálatra jelentkezni. Az egyesület az iskolákkal együttműködési megállapodást kötött és így a tanulók alkalomszerűen részt vettek a szolgálatellátásban.
A Szeged Megyei Jogú Város önkormányzatával is jó a kapcsolatuk. Az önkormányzat ez évben is a működési költségeik jelentős részét támogatta. A Szegedi Rendőrkapitányság és a határrendészeti kirendeltség munkatársaival is jó együttműködő kapcsolatuk van. A rendőrséggel közösen összesen 4325 órát voltak szolgálatban.
Összességében 20806 órát töltöttek szolgálatban és 32331 kilométert tettek meg szolgálati és magán gépjárművel. Az önkormányzattól, a megyei szövetségtől, és az opsz-től kapott támogatásokból összesen 2,6 millió forintból gazdálkodtak. A támogatási szerződésekkel minden esetben határidőre elszámoltak.
Végül az elnök megköszönte a segítséget a polgárőr társainak és az együttműködő szervezeteknek.
Ezután a közgyűlés módosította az alapszabályt a tőrvényi változások miatt.
Dr.Révész Szabolcs alezredes megköszönte a HRK-nak nyújtott segítséget ebben a nehéz időszakban. Majd felvázolta azokat a feladatokat, amelyben jelentős segítséget nyújtottak a polgárőrök. Elmondta még, hogy Éberhard ezredes úr nevében is megköszöni az elmúlt évi segítséget, hisz az ő vezetése alatt tevékenykedtek, mert ő december 16-val van megbízva a HRK vezetésével. Várható, hogy a migráshelyzetből adódó feladatok fokozódása az idén is, bár az előtejezések negatív helyzetet mutatnak. Még hosszasan vázolta az idei várható feladatokat. Számít a polgárőrök együttműködő készségre is.
 
Kollár Krisztián százados megköszönte a polgárőrök segítségét és tolmácsolta Dr. Zélity László ezredes rendőrkapitányság vezető köszönetét. Elmondta még, hogy az együttműködés kiváló és további jó munkát kívánt.
Batiz István megyei elnök megköszönte az egyesület 2015 évben végzett tevékenységét. Elmondta még, hogy az OPSZ elnökségének december 18 – i évzáró ülésén dr. Túrós András elnök úr úgy fogalmazott egy BM miniszter helyettes, és négy államtitkár jelenlétében, hogy „Ásotthalom, Mórahalom, Röszke és a Szegedi polgárőrök kimagasló emberfeletti tevékenységet végeztek, ők a hétköznapok hősei”. Ez valóban így van, még egyszer köszönet a migrációban és az egészében végzett munkáért.
 
 
Egyesület elnöke elismerésben részesítette munkájuk elismeréseként: Dominik Sándor, Kinyó Pál, Kosoczki Dezső, Krámli László, Szabadi Diána, Rácz Anita és Bárdos József tagtársukat.
Forrás és kép: Magyari Béla