Évet értékeltek Ópusztaszeren

2015.03.19 16:18
A Szeri Polgárőr Egyesület ünnepi közgyűlést tartott 2015.03.14-én  a faluházban.

Az egyesület elnöke Mucsi Antal, így köszöntötte a vendégeket:
„Tisztelettel köszöntöm ünnepi közgyűlésünk résztvevőit.
Külön köszöntöm:
Magyari Bélát a CsMPSzSz Tiszteletbeli elnökét, Szitár Ferenc urat a Kisteleki Rendőrkapitányság vezetőjét, Makra József polgármester urat, Antal Imre atyát, Lajkó Norbert jegyző urat és Sztecovics Csaba polgárőr járási koordinátort.
Köszöntöm továbbá a K&H Bank vezetőjét, továbbá Trombitás Imre urat, Dékány Péter, Kácsor Péter, Bangó Péter urakat a szomszédos községek polgárőr vezetőit, és családtagjaikat és Muhari Kornél, Sejben Győző, Sándor György, Bánfi Ferenc, Varga József, rendőr urakat.”
Ezután az ünnepi közgyűlésen Mucsi Antal beszámolt a 2014-es év eredményeiről:
 A Szeri Polgárőr Egyesület 14 fővel rendelkezik, így zökkenőmentesen tud működni.
Az elmúlt évben arra törekedtünk, hogy az Ópusztaszer területén élők és a hozzánk látogatók minél nagyobb biztonságban érezzék magukat.
Célul tűztük ki, hogy feladatát minden körülmények között szakszerűen, törvényesen és humánusan végrehajtó, erős polgárőrséget alakítsunk ki. A lakosság szubjektív biztonságérzetének fokozását, a közterületek rendjének fenntartását, az elkövetett jogsértések visszaszorítását a rendelkezésünkre álló eszközökkel, határozottan kívánjuk elérni. Ezért is hoztam létre a lakossági hírláncot valamennyi településen. Ez a módszer hatásosnak és eredményesnek bizonyult.
Ezen felül céljaink megvalósításának érdekében, együttműködünk mindazokkal az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, magán személyekkel, akik segítik az egyesület működését. Az elmúlt év során csatlakoztunk TeSzedd mozgalomhoz, környezetünk tisztábbá tétele érdekében.
Ezen túlmenően is sok eseményen képviseltettük magunkat, melyek közül kiemelnék néhányat:
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark sok turistát vonz, valamint megfordulnak itt állami vezetők is, ezért kiemelt turisztikai helyként kell kezelni, illetve annak kell tekinteni.
Részt vettünk több szomszédos településen rendezett eseményen, amelyek nagyon sikeresek voltak. Megemlítenék ezek közül néhányat: Balástya: böllérnap, Pusztaszer: motoros találkozó, Baks: falunapok, Kistelek: vásárok.
Ezen kívül számos helyi eseményen is helyt álltunk.
Mindenszentek és Halottak napján részt vállaltunk a temető belső rendjét veszélyeztető bűncselekmények megelőzésében, megakadályozásában.
Egyesületünk a vállalt feladatokat a legjobb tudása, és a rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételek maximális kihasználásával igyekszik teljesíteni.
Szeretném tájékoztatni a közgyűlést, hogy már nem csak a kecskeméti Katedra Iskolával van együttműködési megállapodásunk, hanem a kisteleki Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakközépiskolával is. A megállapodás kiterjed a kulturális és közösségi szolgálat végrehajtására.
Számunkra öröm és megtiszteltetés, hogy éppen ránk, az ópusztaszeri polgárőrökre esett a választásuk. Több alkalommal voltak nálunk diákok, akik a kiadott munkát maradéktalanul végrehajtották, meg voltam elégedve velük.
Szinte minden alkalommal részt vettem az eligazításban, majd felügyeltem a szolgálat befejezését is. Ugyancsak jelen volt minden alkalommal Szitár Kapitány úr is. Köszönöm!
Úgy értesültem, hogy a diákok is szeretnek nálunk – Ópusztaszeren – lenni.
Polgármester Úr szokta mondani „Ópusztaszer Haza vár”
Ez után az egyesület polgárőreinek 2014-es eredményeiről és gazdálkodásáról szólt és kiemelte, hogy nagyon fontos az első benyomás – hogy van a polgárőr felöltözve, felkészülve, és fontos a határozottság. Példa értékű együttműködésünk a Rendőrséggel, az Önkormányzattal, a társszervekkel.
Az egyesületet támogatta a CSMPSzSz, valamint Ópusztaszer Község Önkormányzata. Az  átutalt pénzösszegekkel szabályszerűen el tudtak számolni. Pénzügyi helyzetük stabil, de ehhez szigorú és megfontolt gazdálkodásra volt szükség.
Egyesületük a támogatás jelentős részét üzemanyagra, a fennmaradó összeget pedig a szolgálat ellátásához nélkülözhetetlen technikai eszközök beszerzésére, valamint működési költségeinek fedezésére fordította. Szólt még az egyesület 2015-ös év feladatairól is.
Mucsi Antal elnök javaslatára a közgyűlés tiszteletbeli polgárőrnek felvette Antal Imre helyi plébánost.
Az ünnepi közgyűlésen ezek után Szitár Ferenc kapitányságvezető beszélt. Jó hírrel kezdte mondanivalóját: a kisteleki járás lakosságának megítélése szerint a rendőrség és a polgárőrség munkájának köszönhetően, az itt élők egy 5-ös skálán 4.82-es osztályzattal ismerik el a rendvédelmiek tevékenységét. Ebben a Szeri Polgárőr Egyesületnek nagy szerepe van.
Makra József, Ópusztaszer polgármestere ez után arról beszélt, hogy a polgárőrség és a település vezetősége között jó a kapcsolat, mindenben számíthatnak egymásra. Ópusztaszer első embere biztosította az egyesület tagjait, hogy a jövőben is támogatja munkájukat.
Magyari Béla tiszteletbeli elnök beszédében rámutatott, hogy polgárőrség itt a községben midig példamutató tevékenységet végzett. Köszönte az egyesületnek azt a példás helyt álállást, amelyet a lakosság biztonságérzetének javítása érdekébent tett. Ezt a tevékenységét köszönte meg az egyesületnek a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség egy díszoklevéllel, amelyet az egyesület elnökének adott át.
 
Az ünnepi közgyűlés közös vacsorával és baráti beszélgetéssel folytatódott.
Forrás és kép: Andódy Olga
Feltette: Magyari Béla