Évzáró közgyűlés az alsóvárosi polgárőrségnél

2014.12.12 21:10
Az Alsóvárosi Közhasznú Polgárőr Egyesület december 11-én tartotta évértékelő ünnepi közgyűlését a Szegedi Szent-Györgyi Albert Agora nagytermében.

Sándor János elnök köszöntötte a tagságot és a meghívott vendégeket. Vendégek voltak Batiz István úr a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Hegedűs Attila őrnagy úr a Szegedi Határrendészeti kirendeltség képviseletében, Bécsi Attila százados úr a Szeged Belvárosi Rendőrőrs parancsnoka, Koller Krisztián főhadnagy úr a Szeged Belvárosi Rendőrőrs parancsnok helyettese, Kardos Irén önkormányzati képviselő, Sebestyén József önkormányzati képviselő, Dr. Szondi Ildikó önkormányzati képviselő, Lauer István önkormányzati képviselő és Jónás Mihály Szent-Györgyi Albert Agora műszaki igazgatója
Elsőként az alapszabályt módosította a közgyűlés, amit egyhangú szavazással elfogadtak. Megköszönte az elnök Dr. Tatár Attila CSMPSZ jogtanácsosának alapszabály módosításában nyújtott segítségét. Ezt követően a szervezési és működési szabályzatukat is elfogadta a közgyűlés. Az elnök kihangsúlyozta, hogy ezután ennek szellemében fognak működni.
Ezután az elnöki beszámoló következett, amit Sándor János elnök terjesztett a közgyűlés elé. Elmondta, nem régóta vezeti az egyesületet, mivel az előző elnök elhunyt, de egy év teljesítményét értékeli. Szerencsére a régi vezetés segített a beszámoló elkészítésében, amit megköszönt. Kiemelte, hogy a tagság nagyon aktív, ez megmutatkozik a teljesítményekben is. Az egyesület az elmúlt évben több min 4900 óra szolgálatot látott el közterületen és szolgálati gépkocsijuk több mint 10000-km-t tettek meg a lakosság közbiztonság érzetének javítása érdekében. Nagyon örül annak, hogy a rendőrséggel összesen több mint 510 órát töltöttek közös szolgálatban. Hiszen cél volt a közös szolgálatok ellátása is. Mint mondta a NAV is együttműködik az egyesülettel, igénylik a segítségüket legtöbbször hatósági tanúként. Fontos volt a tanév kezdetén, az iskola környékén a közös szolgálat ellátása. A kegyeleti ünnepkor a temető és környékén töltött szolgálatok, amit a lakosság is megköszönt. A pénzügyi beszámolóból kiderült, hogy 1,6 millió ft-al gazdálkodtak. Az önkormányzat 1,2 millió ft-al támogatta az egyesületet, amit ezúton köszönt meg az önkormányzati képviselőknek. A beszámoló végén a felügyelő bizottság megállapításai hangzottak el.
Elsőként Bécsi Attila őrsparancsnok szólt az egybegyűltekhez és megköszönte a polgárőrök önzetlen segítségét, hiszen fontosnak tartja a közös szolgálatok ellátását és jövőben is igénylik azt.
 
 
Hegedűs Attila a határrendészet részéről elmondta, hogy fontosnak tarja az együttműködést, különösen a nagy számú migránsok utaztatása is indokolja a közös szolgátok ellátását.
Megköszönte a polgárőrök önzetlen segítségét.
 
 
Ezután Kardos Irén képviselő asszony hozzászólásában tolmácsolta Botka László polgármester úr üdvözletét, nagyra tartja a polgárőrök önzetlen feladat vállalását, amivel nagyban hozzájárultak a város lakosságának közbiztonság érzetének javításához. A képviselő asszony őrömét fejezte ki, hogy alsóváros területén egy jól szervezet közösség dolgozik a lakosság érdekében és a lakosság nevében megköszönte a polgárőrök munkáját.
 
 
Végült Batiz István elnök úr kiemelte, nagyon őrül annak, hogy az egyesület kiemelten jól működik és a megye számíthat az egyesület segítségére a város érdekében végzett feladatokban. Elmondta még, hogy a megye lehetőségének megfelelően a jövőben is támogatja az egyesület tevékenységét. Lehetőséget lát a technikai eszközökkel való ellátásra nyilván itt is a lehetőségeknek megfelelően. Végül megköszönte a polgárőröknek a munkáját.
 
 
Ezután Sándor János elnök ajándékcsomag, adományozással köszönte meg a legjobban teljesítőknek a munkáját.
Ajándékcsomagot vehetett át; Szabó Lajos, Jochim Beáta, Takács Lajos, Szikora János, Dominik Sándor, Dedovics Ferenc, Tóth Imre, Kosonczki Dezső, Krámli László és Vecsernyés Zsolt.
Forrás és kép Magyari Béla
Ezen a linken megnézheted
Szent-Györgyi Albert Agórát
A cikkez tartozó képek