Évzáró közgyűlés csengelén

2017.05.02 14:55

2017. április 29-én tartotta évi rendes közgyűlését a Csengelei Polgárőr Csoport az Öregmalom vendéglőben.

Az eseményen részt vett a polgárőrökön és a párjaikon kívül Kormányos Sándor polgármester, a képviselő-testület, Batiz István megyei polgárőr elnök, Szabó Zsolt kisteleki rendőrkapitány és Árvai Kálmán helyi tűzoltó parancsnok.

Elsőként Bangó Péter elnök számolt be a 2016-os évben végzett munkáról. Elmondta, hogy járőrszolgálatot 652 órában, rendezvénybiztosítást 427 órában láttak el a polgárőrök, az össze szolgálati idő pedig 1123 órát tett ki. Fő feladataik mellett szeptemberben egy hónapig az iskolába igyekvők közlekedését segítették, a halottak napja előtt pedig egy hétig a temetőt őrizték. Az egyházzal való jó együttműködést jelzi, hogy a körmenetek, egyházi rendezvények biztosítására is felkérik őket. A falunapok biztosítása pedig a polgárőrök nélkül nehezen lenne elképzelhető. Az elnök bejelentette, hogy pályázati pénzt nyertek, melyen éjjellátó készüléket fognak vásárolni.

Csókási Jenő, a felügyelő bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a szükséges ellenőrzéseket elvégezték, a dokumentációkat rendben találták, hiányosságot nem tapasztaltak. 

Szabó Zsolt kisteleki rendőrkapitány hozzászólásában elmondta, hogy szeret Csengelére járni, mert ezen a településen is kevés bűncselekmény történik. A sikert nem csak a magukénak érzik, hanem a velük együttműködő szervezetekének is. Problémát jelentenek viszont az ittas vezetések, a zéró tolerancia miatt ebben nincs pardon senkinek. A kapitány köszönetét fejezte ki a polgárőrök munkájáért.

Kormányos Sándor polgármester azt emelte ki, hogy a polgárőrökre bármikor lehet számítani, az elnököt éjjel-nappal el tudja érni. Ő is köszönetét fejezte ki az önkénteseknek a falu érdekében végzett munkájukért.

Mucsi Antal, a Szeri Polgárőr Egyesület elnöke arról szólt, hogy régi és jó a kapcsolatuk a csengeleiekkel. Kölcsönösen segítik egymás munkáját. A csengelei rendezvények biztosításába az ópusztaszeriek segítenek be, a csengeleiek pedig őhozzájuk mennek. 

Más hozzászólás nem lévén az elnök szavazásra bocsájtotta a beszámolókat. A jelenlévő 20 polgárőr egyhangú szavazattal azokat elfogadta, ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

Az egyesület elnöke tárgyjutalmakat adott át. Király Istvánné 5 év szolgálat, Túri Tivadar 10 év szolgálat, Csáki Lajos 20 év szolgálat és Molnár Mihály 25 év szolgálat után kapott elismerést.

Batiz István megyei elnök másik közgyűlésről jött, ezért később kapcsolódott be a rendezvénybe. A jubiláló polgárőröknek átadta az emléklapokat, az egyesületnek pedig egy oklevéllel ismert el az elmúlt évi tevékenységét.      

A közgyűlés vacsorával zárult – tájékoztatott Molnár Mihály titkár.

Kép: Molnár Mihály

Forrás: Magyari Béla