Évzáró közgyűlés Pusztamérgesen

2017.02.13 13:20

A Pusztamérgesi Polgárőr Egyesület 2017. február 10.-én tartotta évértékelő közgyűlését. Az évértékelőn a tagság teljes létszámmal megjelent és a fennállásuk huszadik évfordulóját ünnepelték.

Jakus István elnök köszöntötte a tagságot és a meghívott vendégeket. A Közgyűlést megtisztelte jelenlétével Batiz István a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Köles Attila rendőr alezredes Mórahalom város Rendőrős vezetője, Pap Sándor Pusztamérges polgármestere és Bakos László rendőr főtőrzszászlós körzeti megbízott.
Megválasztották a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjét és a jegyzőkönyv hitelesítőket, majd elfogadták a napirendi pontokat.  Elsőként az elnöki beszámoló következett, amit Jakus István elnök terjesztett a közgyűlés elé. Kiemelte, hogy a tagság nagyon aktív, ez megmutatkozik a teljesítményekben is.  Részletesen ismertette az egyesület 2016. évi tevékenységét. Nagyon fontos volt a tanév kezdetén, az iskola környékén a közös szolgálat ellátása, valamint a községi rendezvények biztosítása. A kegyeleti ünnepkor a temető és környékén töltött szolgálatok, amit a lakosság is megköszönt. Az elnök úgy fogalmazott, hogy nagyon szép eredményekről tudtunk beszámolni. 2016-ban nyolc bűncselekmény volt a falunkban, ez 2015-ben még tizennyolc volt.

Elsőként Pap Sándor polgármester kért szót. Nagyra tartja a polgárőrök önzetlen feladat vállalását, amivel nagyban hozzájárultak a község lakosságának közbiztonság érzetének javításához. A polgármester úr hozzászólásában elmondta, hogy a falu ma már nem tudja nélkülözni a polgárőrség munkáját. Örömét fejezte ki, hogy a község területén egy jól szervezet közösség dolgozik a lakosság érdekében és a lakosság nevében megköszönte a polgárőrök munkáját.

Ezután Batiz István a megyei elnök, ismertette gondolatait. Kiemelte, nagyon őrül annak, hogy az egyesület kiemelten jól működik. Példaértékű az a kapcsolati rendszer, melyet az egyesület kiépített a társszervekkel és a település lakóival a közbiztonság érdekében. Megköszönte a polgárőrök 2016. évben végzett munkáját, sok sikert kívánt a 2017. évi feladatok megoldásához.

 Végül Húsz Éves Szolgálatért emléklapot adott át tíz fő alapító tagnak.

Köles Attila a rendőrőrs vezetője, elismerően szólt az egyesület tevékenységéről, megköszönte a polgárőrök önkéntes munkavégzését és elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja a közös szolgálatok ellátását a helyi rendőrrel. Köszönet minden polgárőrnek a közbiztonság és a bűnmegelőzés területén kifejtett tevékenységéért.

Egy finom vacsorával és baráti beszélgetéssel záródott a közgyűlés.

Fotó: Jakus Erika

Forrás: Magyari Béla