Évzáró közgyűlést tartottak Pusztamérgesen február 2-án.

2013.02.04 18:27
2013. február 2-án megtartottuk évzáró közgyűlésünket. A meghívott 20 főből 18-an tiszteltek meg bennünket jelenlétükkel. Vendégünk volt Batiz István a Megyei Szövetség elnöke, Köles Attila r.őrn. a Mórahalmi Rendőrőrs parancsnoka, Bakos László r.tzls. helyi körzeti megbízott, valamint Turcsányi János alpolgármester az Önkormányzat képviseletében.
 
Jakus István a Pusztamérgesi Polgárőr Egyesület elnöke beszámolójában elmondta, hogy 2500 órát teljesített a csapat 580 fővel. Az elmúlt időszakhoz képest a bűnelkövetések száma láthatóan és érezhetően csökkenő tendenciát mutat. Szóba kerültek az Egyesület, a hatóságok, és a lakosság közötti kapcsolattartás jó minősége, rendszeressége.
A pénzügyi beszámoló során konkrét adatokkal támasztotta alá a pénzügyi nehézségeket, a támogatottság hiányát, rendszertelenségét.
 
Köles Attila r.őrn. Úr kiemelte és elismeréssel illette az egyesület munkáját, a szűkös, és nehéz idők ellenére, és a térség legjobb csapatának minősítette. Az ő szavaival élve nem is szeretne belegondolni, ha Pusztamérgesen nem működne a polgárőrség.
 
Batiz István Úr is pozitív véleménnyel élt a csapat teljesítményéről, amelyet minden évben kimagasló szinten végez. Ismertette, hogy újabb oktatáson kell részt venni, mert a Szövetség szeretné, ha minden tag megismerné, és elsajátítaná a polgárőr törvényben foglaltakat.
 
Bakos László r.tzls. is igyekezett megköszönni a településért folytatott munkánkat, amit már 15 éve kölcsönösen, együttműködve végzünk. Külön kiemelte, hogy nem volt precedens szabálytalan intézkedésre, és mindig nyitott a polgárőrökkel végzett feladatok ellátására.
 
Viszont konkrét választ nem kaptunk az anyagi támogatásokat illetően sem központilag, sem helyi szinten, ami bizony vastagon megkérdőjelezi az egyesület további működését.
 
A közgyűlést kötetlen beszélgetéssel, és egy finom vacsora mellet zártuk le.
 
Tudtuk meg Jakus István egyesületi elnöktől.

Hírt feltette Magyari Béla