Felhívás adománygyűjtésre!

2017.02.11 19:10

Ádám Kálmán rajkai polgárőrnek január 31-én tejesen leégett a háza. A család megsegítésére az OPSZ elnöke adománygyűjtést kezdeményezett. Az erről szóló körlevelet itt is közöljük.
Segítse Ön is a polgárőr családot!

 

 

Fővárosi és Megyei Polgárőr Szövetségek elnökei részére 
Székhelyén

Tisztelt Elnök Úr!

Ádám Kálmán és családjának - a Győr-Moson-Sopron Megyében a Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr és Természetőr Egyesület tagjai - nádfedeles otthona 2017. január 31. napján teljesen leégett. A házaspár a leégett ház melletti melléképületbe költözött ideiglenesen, a gyermekek a nagyszülőknél, barátoknál laknak. A családból hárman is lovas polgárőrök. A polgárőr egyesületben kiemelkedő munkát végeznek, a település megbecsült lakosai.
Tisztelettel kérem az Elnök Urat, hogy a megyében szíveskedjen adománygyűjtést szervezni Ádám Kálmán és családja megsegítéséért, családi házuk újjáépítéséért.
Kérem, hogy az adománygyűjtést az alábbi jogszabályi rendelkezés figyelembevételével szíveskedjen kezdeményezni: A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 35012011. (Xll. 30,) Korm. rendelet 5. §-a szerint az adományozás önkéntes. Az adománygyűjtés nem járhat mások zavarásával. Zavarásnak minősül különösen az adományozásra való felhívással megkeresett személy kifejezett elutasítása ellenére történő ismételt megkeresése.
Az adománygyűjtés javasolt módja:

  • a megyei (fővárosi) irodavezetők szíveskedjenek megküldeni az adománygyűjtésre vonatkozó felhívást a polgárőr egyesületek felé
  • a polgárőr egyesületek fizessék be, vagy utalják át a felajánlott összeget a Polgárőr Önsegélyező és Támogatási Alapítvány (továbbiakban: PÖÉTA) bankszámlájára „Ádám Kálmán és családja részére adomány” megjegyzés feltüntetésével
  • az átutalásokat követően az egyesületek tájékoztassák a megyei (fővárosi) szövetséget a pénzadomány összegéről, melyről az irodavezetők szíveskedjenek kimutatást készíteni, és megküldeni az Országos Polgárőr Szövetség részére legkésőbb 2017. február 28. napjáig.
Az adománygyűjtés célja a családi ház újjáépítése.
A család részére történő átutalásról az Alapítvány kuratóriumának elnöke gondoskodik.
PÖÉTA bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt.: 11708001 - 20372558
Kérem Elnök Urat, hogy szíveskedjen az adománygyűjtés kezdeményezését támogatni.

Budapest, 2017. február 9.
Üdvözlettel:
Dr. Túrós András


Eredeti levél itt olvasható