Felkészülési és végrehajtási terv az Országos Polgárőr Szövetség polgárőr szervezeteinek a téli időjárási viszonyok során jelentkező, lakosságvédelmi célú, veszélymentesítő és mentési feladataira

2012.12.20 06:25

ORSZÁGOS

POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

 

 

Levélcím:

                               

       Telefon:

 

 Fax:  

BM-tel:

 BM-fax:

 

1077 Budapest

 Király u. 71.

441-1827

441-1794

441-1821

21-248

21-232

Szám:………../2012.

 

Felkészülési és végrehajtási terv

az Országos Polgárőr Szövetség polgárőr szervezeteinek

a téli időjárási viszonyok során jelentkező,

lakosságvédelmi célú, veszélymentesítő és mentési feladataira

 

 

A Kormány kezdeményezésére a téli időszakra történő felkészülés feladatainak maradéktalan végrehajtása és ennek érdekében az együttműködő szervezetek tevékenységének összehangolása érdekében – csatlakozva a kormányzati intézkedésekhez – az Országos Polgárőr Szövetség polgárőr szervezeteinek a téli időjárási viszonyok során jelentkező, lakosságvédelmi célú, veszélymentesítő és mentési feladataira való felkészülésre és azok végrehajtására az alábbi tervet adom ki[1].

 

 1. A felkészülés keretében:
  1. A megyei/fővárosi polgárőr szövetségek az együttműködési megállapodásoknak megfelelően a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok, a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságok vezetőivel és a megyei/fővárosi védelmi bizottságok (MVB) elnökeivel, egyeztetve szervezzék a felkészülést, majd pedig az egyesületek a polgárőrök szolgálatát. (Az együttműködés alapjai és gyakorlata az elmúlt években kialakultak, a törvény szerint kötelezően előírtak.)
  2. A polgárőr egyesületek mérjék fel, hogy a téli időjárásból adódó, rendkívüli feladatokra milyen erővel, technikai eszközökkel rendelkeznek.
  3. A polgárőr egyesületek pontosítsák a várható feladatokat, egyeztessék a rendelkezésre álló lehetőségeket az önkormányzatokkal is és az e területen tevékenykedő civil szervezetekkel. Csatlakozzanak a karitatív szervezetek akcióihoz, készüljenek fel a meleg étel- és italosztás segítésére.
  4. A polgárőr egyesületek gyűjtsenek információikat működési területükön a lakosság elesett, egyedülálló, idős, beteg, hajléktalan, segítségre szoruló tagjairól, pontosítsák azok számát és tartózkodási helyét. A polgárőrök érdeklődjenek a lakosságnál, tudomásuk van-e arról, hogy a látható közterületeken tartózkodnak-e hajléktalan személyek.
  5. Szükség esetén jelezzék a szociális rászorultságot az önkormányzatnak (pl. ha nem füstöl a kémény, mert nincs mivel fűteni, vagy ha megtudják, hogy nincs a lakásban áramszolgáltatás, gázszolgáltatás).
  6. Lehetőség szerint helyezzenek üzembe „SOS segélyhívó készülékeket” az egyedülálló rászorulóknál. Teszteljék le az „idősek-program” keretében kiosztott, segélyhívó telefonokat.
  7. A polgárőr szolgálatot a rendkívüli időjárás közepette úgy szervezzék, hogy a közterületi szolgálatban a bűnmegelőzésre is fordítsanak figyelmet, ugyanakkor maradjon elegendő erő a téli feladatok ellátására is.
  8. Tegyék meg a fokozott és gondos polgárőr szolgálat ellátásához szükséges szervezési intézkedéseket,
   1. biztosítsák a szélsőséges időjárási körülmények között a polgárőrök szolgálat ellátásának feltételeit,
   2. készítsék fel a gépjárműveket a téli időjárási viszonyokra, a felszerelését a téli időszak igényeihez alakítsák (pokróc, szőlőcukor, forró tea, hólapát, vontatókötél, só, homok)

                       

II.     A végrehajtás során:

 1. A hideg időjárás kialakulásakor – az OPSZ elnökének utasítására – a budapesti polgárőrség 24 órás ügyelete (címe: Budapest, XIV. ker., Laky Adolf u. 36., tel.: 06306212222) funkcióját tekintve haladéktalanul átalakul az egész ország polgárőreit ellátó, katasztrófavédelemhez kapcsolódó központi polgárőr ügyeletté.
 2. Szervezési feladatok:

a)   Az OPSZ elnöke által kijelölt kapcsolattartó a társszervezetekkel (ORFK-, OKF-, NAV-, MTSZ-, MPVSZ-szel) Kardos Pál, OPSZ katasztrófavédelmi alelnöke (tel.: 0670 335 3442)

b)   A kijelölt kapcsolattartó az OPSZ elnökének felhatalmazása alapján országos hatáskörrel rendelkezik a védelmi feladatok ellátásával kapcsolatosan műveleti vezetőként.

c)   Az OPSZ kijelölt kapcsolattartója (műveleti vezető) irányítási törzset hoz létre, amelynek tagjai az OPSZ katasztrófavédelmi szakbizottságának tagjai.

d)   A műveleti vezető ellenőrzi a kapcsolattartási rendszereket és adatokat a megyei szövetségek elnökei irányába.

e)   A műveleti vezető tájékoztató információkat közvetít az OPSZ elnöke részére a polgárőri tevékenységekről.

 1. A polgárőr területi szövetségek a feladatok koordinálására tartsanak állandó telefonos ügyeletet, illetve kapcsolatot az egyesületeikkel.
 2. Az egyesületek tartsanak folyamatos telefonos kapcsolatot az „SOS segélyhívó készülékeken” a veszélyeztetett személyekkel.
 3. A polgárőrök rendszeres és szervezett kapcsolattartással biztosítsák az elesett, egyedülálló, idős, beteg, segítségre szoruló emberekkel a veszélyhelyzetek megelőzését, illetve ha kell, a megfelelő reagáló képességet.
 4. A polgárőr egyesületek szervezzenek lovas polgárőr szolgálatokat, illetve polgárőr terepjáró gépkocsival járőrszolgálatokat a külterületi tanyákhoz, illetve a hóval elzárt településekhez.
 5. A tanyasi lakosságot és az egyedülálló, idős, beteg, hajléktalan, segítségre szoruló embereket élelmiszer beszerzéssel, gyógyszerek kiváltásával és azok kiszállításával segítsék.
 6. A polgárőr egyesületeknél biztosítsák a gyors mozgósíthatóságot, és kezdjék meg a lehető leggyorsabban a kutatást, ha eltűnt személyt kell keresni.

 

III.    Tájékoztatási feladatok:

 1. A megyei szövetség elnöke az OPSZ és a megyei Védelmi Bizottság által megküldött tájékoztató anyagot összesíti és megküldi a helyi polgárőrségek vezetői számára.
 2. A megyei szövetség elnöke az OPSZ és a megyei Védelmi Bizottság részére – azok kérésére – megküldi a tájékoztató információkat a polgárőri tevékenységekről.
 3. A helyi polgárőr egyesület elnöke a megyei polgárőrségtől és helyi védelmi bizottságtól kapott tájékoztató anyagokat adja át, illetve ismertesse a rászoruló személyekkel;
 4. A helyi polgárőr egyesület elnöke a megyei polgárőrség és a helyi védelmi bizottság részére – azok kérésére – megküldi a tájékoztató információkat a polgárőri tevékenységekről.

 

A téli feladatok ellátásához alkalmazzák az OPSZ "Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek" c. programját, valamint vegyék igénybe a "Szomszédok egymásért" mozgalomban működő polgárok segítségét is.

Az elmúlt évek téli időjárásának gyakorlati tapasztalatai alapján, a polgárőrségnek a téli időjárási viszonyok során jelentkező események kezelésére való felkészülési, valamint végrehajtási feladatai maradéktalan teljesítése érdekében a polgárőr szervezetek vezetői haladéktalanul kezdjék meg a felkészülési tervben meghatározott feladatok végrehajtását.

Bízva a polgárőrök segítőkészségében kívánok minden polgárőrnek sikeres és hatékony szolgálatot.

 

Budapest, 2012. november 30.

Dr. Túrós András sk.

elnök

 

 [1]   A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 3.§ (2) bek. a) pontjában foglaltakkal, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénnyel és annak végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelettel és az OPSZ Szolgálati Szabályzatának rendelkezéseivel összhangban.