Háromezer óra szolgálat a közbiztonság érdekében.

2017.02.25 18:11

A Hódmezővásárhelyi Polgárőr Egyesület 2017. február 25.-én tartotta évértékelő közgyűlését a Kertvárosi olvasókőr termében.

Szula Ferencz elnök köszöntötte a tagságot valamint a meghívott vendégeket. A Közgyűlést megtisztelte jelenlétével: Papp János a Hódmezővásárhelyi Polgármesteri hivatal munkatársa,  Magyari Béla a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség tiszteletbeli elnöke, Dani Róbert százados a Hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság munkatársa,  Bereczki Lajos a Mindszenti Polgárőr Egyesület elnöke és Magyari Mihályné az olvasókőr nyugalmazott elnöke.

 A centrum lakás szövetkezet elnöke levélben köszöntötte a polgárőröket az évzáró közgyűlésük alkalmával.

Elsőként az elhunyt Tóth János tagtársuk emlékére egyperces néma felállással adóztak a polgárőrök.

Ez után az elnöki beszámoló következett, amit Szula Ferencz elnök terjesztett a közgyűlés elé. Kiemelte, hogy a polgárőrség életében ez a 24-dik évértékelő és jövőre ünnepli az egyesület a huszonötvés jubileumát. Részletesen ismertette az egyesület 2016. évi tevékenységét. Legnagyobb siker volt, hogy meg tudták őrizni a működő képességüket, tudták biztosítani a városban a folyamatos járőr szolgálatot és meg tudták őrizni a lakosság szubjektív biztonság érzetét. Környezetvédelmi feladatokat is igyekeztek ellátni. Nagyon fontos volt a tanév kezdetén, az iskola környékén a közös szolgálat ellátása a rendőrséggel, valamint a városi rendezvények biztosítása. A kegyeleti ünnepkor a temetők és környékén töltött szolgálatok, amelyet a lakosság is megköszönt. Az elnök úgy fogalmazott, hogy szép eredményekről tudtunk beszámolni, a közbiztonság és a bűnmegelőzési feladatok ellátásával. A szolgálataikat általában a rendőrséggel közösen látják el kül és belterületen. Az elnök megemlítette, hogy a Szikáncsi csoportjuk hetente több alkalommal lát el önálló szolgálatot, mivel a településen jelenleg nincs körzeti megbízott.  Az önkormányzattal, a rendőrséggel és a lakossággal jó a kapcsolatuk. Végezetül kiemelte még, hogy a szponzori támogatások és megyei szövetségtől kapott támogatás biztosította az egyesület számára a kiegyensúlyozott gazdálkodást, de sajnos a múlt évben nem volt városi önkormányzati támogatás egyéb okok miatt. Összességében mintegy 3000 óra társadalmi szolgálatot láttak el a közbiztonság megőrzése érdekében és a szolgálati gépkocsikkal 11200 km-t tettek meg. Végezetül megköszönte az elnök a támogatók felajánlásait és a polgárőröknek az önzetlen társadalmi munkáját.

Dani Róbert a rendőrkapitányság munkatársa, elismerően szólt a polgárőr egyesület tevékenységéről, megköszönte a polgárőrök önkéntes munkavégzését és elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja a közös szolgálatok ellátását a rendőrséggel.  Köszönet minden polgárőrnek a bűnmegelőzés és közbiztonság területén kifejtett tevékenységéért az egész kapitányság nevében és sikeres 2017 évet kívánt és a jövőben is számít a polgárőrökre.

Papp János az önkormányzat munkatársa is szót kért. Nagyra tartja a polgárőrök önzetlen feladat vállalását, amivel hozzájárultak a város lakosságának szubjektív érzetének javításához és az úszó eb biztosításához, ami színvonalas volt. A polgármester úr üdvözletét és köszönetét tolmácsolta és elmondta, hogy a város ma már nem tudja nélkülözni a polgárőrség munkáját, amit ez úton is meg köszönt. A 2017 évi feladatokhoz sok siket kívánt.

A beszámolót követte a tisztújítás és ismét bizalmat kapott Szula Ferencz az elnöki feladatok ellátására 4 évig.

Ezután Magyari Béla tiszteletbeli elnök gratulált a megválasztott tisztség viselőknek. A polgárőr egyesült tevékenységét szinte megalakulása óta figyelemmel kísérte és az elért eredményekhez is gratulált. Megemlítette, hogy az Országos Polgárőrnap az idén Nyíregyházán lesz június 17-én és nemrégiben létre jött az OPSZ Határvédelmi tagozata, melynek elnökhelyettese lett Pőcze Levente is.  Megköszönte a polgárőrök 2016. évben végzett munkáját, sok sikert kívánt a 2017. évi feladatok megoldásához.

Ezután Szula Ferencz elnök a Polgárőr Szolgálatért Emléklapot adott át a 5, 10, 15 és 20 éves polgárőröknek.

Ezt követően ünnepélyes fogadalmat tettek az újonnan felvett polgárőrök.

Fotó és Forrás: Magyari Béla 

A képek megnézhetők a képre kattintással