HATÁROZAT gyűjtemény 2014. évben

2014.06.13 12:44

 

2014. február 03. Elnökségi ülés

 

E/1. Elnökségi HATÁROZAT

Az elnökségi ülésről hangfelvétel készül

 

Igen: 12 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodás: 0 fő

Az elnökség egyhangúan elfogadta.

 

E/2. HATÁROZAT

Stefanik Diánát jegyzőkönyvvezetőnek, Tóth Zoltánnét és Túró Istvánt jegyzőkönyv hitelesítőnek

 

Igen: 12 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodás: 0 fő

Az elnökség egyhangúan elfogadta.

 

E/3. HATÁROZAT

A napirendi pontokat

 

Igen: 12 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodás: 0 fő

az elnökség egyhangúan elfogadta.

 

E/4. HATÁROZAT

Szemesi Szilveszter titkár úrnak és Vas Tibor szakmai alelnök úrnak 5 ezer forint alatti összegű mobil internet használatot biztosítson a megye

 

Igen: 12 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodott: 0 fő

 

az elnökség egyhangúan elfogadta.

 

E/5. HATÁROZAT

A CSMPSZSZ 2013. évi előzetes pénzügyi beszámolót, 2014. évi költségvetési javaslatot

 

Igen: 12 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodott: 0 fő

 

az elnökség egyhangúan elfogadta.

 

E/6. HATÁROZAT

A CSMPSZSZ 2014. évi munkatervét kiegészítésekkel

Igen: 12 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodás: 0 fő

 

az elnökség egyhangúan elfogadta.

 

E/7. HATÁROZAT

Vas Tibor szakmai alelnök választásokkal kapcsolatos beszámolóját

Igen: 12 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodás: 0 fő

 

az elnökség egyhangúan elfogadta.

 

2014. március 17. Elnökségi ülés

 

E/8. HATÁROZAT

Tóth Zoltánnét jegyzőkönyvvezetőnek

 

Igen: 9 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodás: 0 fő

 

az elnökség egyhangúan elfogadta.

 

E/9. HATÁROZAT

Szemesi Szilvesztert és Vas Tibort jegyzőkönyv hitelesítőnek

 

Igen: 9 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodás: 0 fő

 

az elnökség egyhangúan elfogadta.

 

E/10. HATÁROZAT

A Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2013. évet értékelő beszámolóját

 

Igen: 9 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodás: 0 fő

 

az elnökség egyhangúan elfogadta.

 

E/11. HATÁROZAT

Az Alapszabályt a javításokkal, módosításokkal együtt

Igen: 9

Nem: 0

Tartózkodás: 0

az elnökség egyhangúan elfogadta.

 

Közgyűlés 2014. március 22.

 

K/1. HATÁROZAT

Jegyzőkönyvvezetőnek Stefanik Diánát

 

Igen: 64 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodás: 0 fő

a közgyűlés egyhangúan elfogadta.

 

 

K/2. HATÁROZAT

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Túró Istvánt és Szula Ferencet

 

Igen: 64 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodás: 0 fő

a közgyűlés egyhangúan elfogadta.

 

 

K/3. HATÁROZAT

Napirendi pontokat

 

Igen: 64 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodás: 0 fő

a közgyűlés egyhangúan elfogadta.

 

K/4. HATÁROZAT

Az elnöki beszámolót a kiegészítésekkel együtt

 

Igen: 63 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodás: 1 fő

a közgyűlés elfogadta.

 

K/5. HATÁROZAT

A közhasznúsági és gazdasági beszámolót, a 2014. évi költségvetési tervet

 

Igen: 62 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodás: 2 fő

a közgyűlés elfogadta.

 

 

K/6. HATÁROZAT

A Felügyelő Bizottság beszámolóját

 

Igen: 63 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodás: 1 fő

a közgyűlés elfogadta.

 

K/7. HATÁROZAT

A Jelölő és Választási Bizottság beszámolóját

 

Igen: 62 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodás: 2 fő

a közgyűlés elfogadta.

 

K/8. HATÁROZAT

Sztecovics Csabát járási koordinátor tisztség betöltésére

 

Igen: 46 fő

Nem: 6 fő

Tartózkodás: 12 fő

A közgyűlés elfogadta.

 

K/9. HATÁROZAT

Szatmári Béla kistérségi felelős visszahívását

Igen: 42 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodás: 21 fő

a közgyűlés elfogadta.

 

K/10. HATÁROZAT

Az alapszabályt a kiegészítésekkel együtt

 

Igen: 54 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodás: 9 fő

a közgyűlés elfogadta.

 

K/11. HATÁROZAT

Szemesi Szilvesztert titkári feladatok ellátására

 

Igen: 62 fő

Nem: 1 fő

Tartózkodás: 0 fő

a közgyűlés elfogadta.

 

K/12. HATÁROZAT

Kovács Lászlót OPSZ küldöttnek

 

Igen: 59 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodás: 4 fő

a közgyűlés elfogadta.

 

K/13. HATÁROZAT

Szemesi Szilveszter urat OPSZ küldöttként

 

Igen: 61 fő

Nem: 1 fő

Tartózkodás: 1 fő

a közgyűlés elfogadta.

 

 

2014. április 10. Elnökségi ülés

E/12. HATÁROZAT

A napirendi pontokat

 

Igen: 12 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodás: 0 fő

 

az elnökség egyhangúan elfogadta.

 

E/13. HATÁROZAT

Jegyzőkönyvvezetőnek Stefanik Diána irodavezető hölgyet, hitelesítőknek pedig Szemesi Szilveszter titkár és Magyari Béla tiszteletbeli elnök urakat

 

Igen: 12 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodás: 0 fő

 

az elnökség egyhangúan elfogadta.

 

E/14. HATÁROZAT

A pénzügyi elosztási tervet

 

Igen: 12 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodás: 0 fő

 

az elnökség egyhangúan elfogadta.

 

HATÁROZAT

E/15/2014 számú határozat A bizottság megállapítja az Alapszabály módosítására vonatkozó távszavazás eredményét az alábbiak szerint:

A mandátum kiosztási rend szerint szavazásra jogosult személy 77 fő. Elektronikus távszavazásra szólítottunk fel 77 főt.

Összesen beérkezett szavazatok száma: 63

Igen: 62 fő

Nem: 1 fő

Tartózkodás: 0 fő

Az szavazásra jogosult személyek száma 77 fő, melynek 2/3-a 51 fő. A beérkezett „Igen” szavazatok száma 62, így megállapítható, hogy az Alapszabály módosítására vonatkozó előterjesztést elfogadták.

 

2014. június 23. Elnökségi ülés

 

HATÁROZAT

E/16/2014. számú elnökségi határozat

Stefanik Diánát jegyzőkönyvvezetőnek

 

Igen: 8 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodás: 0 fő

az elnökség egyhangúan elfogadta.

 

Megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes, 11 fő elnökségi tagból 8 fő van jelen.

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérte Tóth Zoltánnét és Szemesi Szilvesztert. Van-e más javaslat? Nem volt. Szavazás.

 

HATÁROZAT

E/17/2014. számú elnökségi határozat

Tóth Zoltánnét és Szemesi Szilvesztert jegyzőkönyvvezetőnek

 

Igen: 8 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodás: 0 fő

az elnökség egyhangúan elfogadta.

 

 

Batiz István elnök Napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata? Nem volt. Szavazás.

 

HATÁROZAT

E/18/2014. számú elnökségi határozat

Az elnökségi ülés napirendi pontjait

 

Igen: 8 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodás: 0 fő

az elnökség egyhangúan elfogadta.

 

HATÁROZAT

E/19/2014 számú határozat Az elnökség megköszönte Gilinger István OPSZ küldött tevékenységét, és felkérte, hogy a továbbiakban is segítse az egyesületet

 

Igen: 8 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodás: 0 fő

 

Az elnökség egyhangúan elfogadta.

 

11 Batiz István elnök az egyebekben elmondta, hogy a 100*100 Biztonság programot további 5 településsel bővítik. Javaslata: Mórahalom, Röszke a migráció vonatkozásában. Hódmezővásárhely megyei jogú városként, Királyhegyes a határközelség miatt, Csanyteleken pedig magas számban élnek nemzetiségiek. OPSZ felé felterjesztésre kerül. Szavazás.

 

HATÁROZAT

 

E/20/2014 számú határozat A vezetőség Mórahalom, Röszke, Hódmezővásárhely, Királyhegyes, Csanytelek települések a 100*100 Biztonság programba javaslatát

 

Igen: 8 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodás: 0 fő

 

Az elnökség egyhangúan elfogadta.